Шаховська Наталія Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шаховська Наталія Богданівна
Shakhovska N B.jpg
д.т.н, професор
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність «Інтелектуальні системи прийняття рішень».
Галузь наукових інтересів простори та сховища даних, інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, методи інтеграції та агрегації даних,методи усунення невизначеностей, проектування розподілених інформаційних систем.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2014 р.
Поточне місце роботи кафедрa систем штучного інтелекту, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Шаховська Наталія Богданівна — доктор технічних наук, професор, звідувач кафедри систем штучного інтелекту, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Освіта

2000 р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за фахом «Інтелектуальні системи прийняття рішень».

2006 р. – кандидат технічних наук.

Тема кандидатської дисертації: Моделювання сховищ даних з невизначеністю на основі реляційної моделі [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 /Шаховська Наталія Богданівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л.,2006. — 176 арк. — арк. 158-170

2007 р. - доцент кафедри інформаційних систем та мереж

2012 р. – доктор технічних наук.

Тема докторської дисертації: Організація просторів даних у складних інформаційних системах [Текст] :дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Шаховська Наталія Богданівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012. — 452 арк. — Бібліогр.: арк. 351-387.

2013 р. – професор кафедри інформаційних систем та мереж

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

  • Технології сховищ даних.
  • Організація баз даних.
  • Алгоритми і структури даних.
  • Проектування проблемно-орієнтованих систем.

Наукові інтереси

Область наукових інтересів: простори та сховища даних,інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, методи інтеграції та агрегації даних, методи усунення невизначеностей, проектування розподілених інформаційних систем

Вибрані публікації

Алгоритми і структури даних : посібник / Наталія Богданівна Шаховська, Роман Олегович Голощук ; За заг. ред. В.В. Пасічник . — Львів : Магнолія-2006,2011 . — 214 с. : іл. — (Комп’ютинг) . — Бібліогр.: с.200 (20 назв) . — На укр.яз. — ISBN 978-966-202-595-8 .

Програмне та алгоритмічне забезпечення сховищ та просторів даних [Текст] : монографія / Н. Б. Шаховська ; Нац. ун-т «Львів. політехніка».— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 194 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с.189-194. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-023-8

Сховища та простори даних [Текст] : монографія / Н. Б.Шаховська, В. В. Пасічник ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. :НУ «Львівська політехніка», 2009. — 244 с. — Бібліогр.: с. 230-240. — ISBN978-966-553-796-0

Сховища даних [Текст] : навч. посіб. / В. В. Пасічник, Н. Б.Шаховська ; наук. ред. В. Пасічник. — Л. : Магнолія — 2006, 2008. — 492 с. —(Серія «Комп’ютинг»). — Бібліогр.: с. 483-491. — ISBN 978-966-2052-18-7Аналіз сучасних програмних засобів моделювання поширення вірусних захворювань / О. Ю. Пшеничний, І. М. Чорней, Н. Б. Шаховська, В. В.Литвин // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В.Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 154-162. —(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 673). — Бібліогр.: 14 назв.

Аналітичний огляд засобів програмного забезпечення в медичній галузі / Н. І. Мельникова, Н. Б. Шаховська // Інформаційні системи тамережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 146-153. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 673). — Бібліогр.: 19 назв.

Інтелектуально-інформаційна система діагностування рівня знань студентів з використанням веб-технологій / Н. Б. Шаховська, Д. М.Козловський // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В.В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 246-254. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 689). -Бібліогр.: 8 назв.

Інформаційна система реферування множини документів, поданих у різних форматах, базована на онтології / Н. Шаховська, В. Литвин, В.Крайовський // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] /відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 63-71.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). -Бібліогр.: 2 назви.

Реферування текстових документів на основі зважування міри TF-IDF онтологією предметної галузі / В. В. Литвин, Н. Б. Шаховська, В. Я.Крайовський // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В.В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 294-302. — Бібліогр.:10 назв.

Формалізація простору даних за допомогою алгебраїчноїсистеми / Н. Б. Шаховська // Радіоелектроніка. Інформатика.Управління. — 2010. — № 1. — С. 102-109.

Analyses of random process investigation methods andopportunities of their application to viral diseases spreading prospectionproblem / N. Shakhovska, O. Pshenychnyy // Computer science and informationtechnologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. HouseVezha and Co, 2010. — P. 72-73. — Bibliogr.: 8 titles.

The methods of automatic summarization / N. Shakhovska, O.Grabovska // Computer science and information technologies : proc. of the VIntern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 70-71. —Bibliogr.: 5 titles.

Формальне подання простору даних у вигляді алгебраїчної системи / Н. Б. Шаховська // Системні дослідження та інформаційні технології :міжнар. наук.-техн. журн. / Ін-т приклад. систем. аналізу [та ін.]. — 2009. — №3. — С. 25-33.

Web-community based on dataspaces / N. B. Shakhovska, J.Lipinski, M. Medykovski, Yu. Syerov // Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту» ISDMCI’2009 : зб. наук. пр. у 2 т., 18-22 трав. 2009 р., Євпаторія, Україна. —Х. ; Херсон, 2009. — Т. 2. — C. 9-13.

Інтеграція неоднорідних джерел на основі аналізу метаданих /Н. Б. Шаховська, В. Я. Крайовський, Є. Могильський // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2009. — С. 215-223. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 653). — Бібліогр.: 7 .

Контакти

вул. Князя Романа 5, корпус №20, ауд. 126а

Tел. +38 (032) 258-31-10

E-mail: nataliya.b.shakhovska@lpnu.ua, ai.dept@lpnu.ua