Чухрай Наталія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чухрай Наталія Іванівна
Chukhraj N.I..jpg
д.е.н.,професор
Дата народження 20 вересня 1964 року
Місце народження м. Оха, Сахалінської обл., Російська Федерація
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1986 р.
Спеціальність економіка
Галузь наукових інтересів інноваційна модель розвитку економіки, маркетинговий і логістичний менеджмент
Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри, заслужений працівник освіти України
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Чухрай Наталія Іванівна — доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

1986 р. – закінчила Львівський політехнічний інститут інженерно-економічний факультет.

1992 р. – закінчила заочно аспірантуру у Львівському відділення Інституту економіки НАН України.

1993 р. – захистила дисертацію на тему «Економічне стимулювання інноваційної діяльності (на прикладі Західного регіону)» у спеціалізованій вченій раді Львівського відділення Інституту економіки НАН України на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

2003 р. – захистила дисертацію на тему «Формування інноваційного потенціалу підприємства на засадах маркетингу і логістики» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у спеціалізованій вченій раді Інституту регіональних досліджень НАН України, м. Львів.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри, заслужений працівник освіти України

Професійна діяльність

 • 1988-1990 рр. - інженер у Львівському Інституті регіональних досліджень, потім - головний бухгалтер на МНВП “Аналімпо”.
 • 1988-1993 рр. – аспірант Львівського відділення Інституту економіки НАН України.
 • 1993–2003 рр. - викладач-стажист, асистент, старший викладач, доцент кафедри економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу;
 • 2003–2008 рр. - професор кафедри (у вересні 2003 р. кафедра перейменована на кафедру маркетингу і логістики без зміни профілю підготовки фахівців).
 • у грудні 2004 р. присвоєно вчене звання професора.
 • Із червня 2008 р. по 2014 р. – завідувач кафедри менеджменту організацій.
 • з 2007 р. Член-кореспондент Української академії наук.
 • з 2011 р. академік Академії економічних наук України.
 • з 2014 р. - професор кафедри менеджменту організацій.
 • з 2014 р. - проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Проходила тренінгові програми, курси підвищення кваліфікації, стажування, зо­крема за кордоном:

 • стажування у Ренселерському полі­технічному інституті «Навчання бізнес- стратегії на основі методу кейс-стаді», м. Трой, США (1995);
 • програму «Тrain the Trainer» за під­тримки Баварського уряду, м. Мюнхен, Німеччина (1997);
 • програму зі складання кейс-стаді Durham University Business School, м. Дарем, Великобританія (1997);
 • логістичну програму з виробничої ло­гістики, м. Берлін, Німеччина (2006);
 • підвищення кваліфікації в Центрі ін­женерної педагогіки при Українській інженерно-педагогічній академії за спеціальністю «Інженерна педагогіка» (Харків, січень-травень 2003 р.);
 • Літній інститут Академії викладацької майстерності «Як розробляти та ви­кладати курс «Операційний менедж­мент»» для викладачів ВНЗ - учасників проекту «Бізнес- менеджмент-освіта в Україні», організований Консорціумом із удосконалення бізнес-освіти в Украї­ні (CEUME) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (Ялта, липень 2004 р.).

Професійний досвід

Стаж наукової роботи у вишах – 20 років – НУ «Львівська політехніка».

Н.І. Чухрай - тренер-консультант Центру підтримки бізнесу «New Вiznet» (м. Львів), Міжнародного інституту бізнесу (м. Київ).

Є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України, спеціалізованої вченої ради ІНЕМ Національного університету «Львів­ська політехніка», НМК з менеджменту, одним з розробників галузевого стандар­ту спеціальності «Менеджмент інновацій­ної діяльності».

За вагомий внесок у науку Н.І. Чухрай на­городжена Почесним знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України.

Під її керівництвом захищено тринадцять кандидатських дисертації.

Викладає курси

 • Стратегічний менеджмент;
 • Логістика;
 • Промисловий маркетинг;
 • Консалтинг в інноваційній діяльності;
 • Маркетинг інновацій.

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів – інноваційна модель розвитку економіки, маркетинговий і логістичний менеджмент.

Тематика наукових досліджень:

 • Формування і розвиток взаємовідносин між бізнес-партнерами.
 • Стратегія ланцюга поставок у розвитку підприємств
 • Маркетинг і логістика у вищому навчальному закладі.

Громадська діяльність

Є членом Вченої ради та спеціалізованої вченої ради Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

З 2003р. є членом навчально-методичної комісії з „Менеджменту” секції Логістика” при Міністерстві освіти та науки України, з 2011р. - секції "менеджмент інноваційної діяльності", а також членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України.

Основні публікації

За результатами наукових досліджень надруковано понад 300 праць з питань інноватики, стратегічного менеджменту, маркетингу та логістики, зокрема, 14 навчальних підручників та посібників, з них 7 з грифом МОН, 9 монографій та окремих розділів у 8 колективних монографіях.

I. Підручники, навчальні посібники:

 1. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг і логістика. Навч. посібник. - Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1998. - 307 с. (18,3 д.а.)
 2. Мороз Л., Чухрай Н. Маркетинг: Навчальний посібник, Збірник вправ // Під наук. ред. Л.Мороз. - Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1999. - 244с.(28,36 д.а.)
 3. Громовик Б., Гасюк Г., Мороз Л, Чухрай Н. Фармацевтичний маркетинг: Навчальний посібник; Збірник вправ // За ред. Л.А. Мороз. – Львів: Наутілус, 2000. – 320 с. ( 37,2 д.а.)
 4. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: Підручник. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. - 336 с. (24.6 д.а.)
 5. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л.А. Мороз. – 2-е вид. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», “Інтелект- Захід”, 2002. – 244с. (19,67 д.а.)
 6. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: Підручник. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. - 336 с.
 7. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л.А. Мороз. – 3-е вид. – Львів: Націон. ун-т «Львівська політехніка», "Інтелект- Захід", 2005. – 244 с.
 8. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві. Підручник. – К.: КОНДОР, 2006. – 398 с.
 9. Крикавський Є., Чухрай Н., Чорнописька Н. Логістика: компендіум і практикум: Навчальний посібник. – К.: КОНДОР, 2006. – 340 с.
 10. Чухрай Н.І Логістичне обслуговування: Підручник. - Львів: Видавництво Націон. ун-ту «Львівська політехніка», 2006. - 298 с.( в комплекті з CD)
 11. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник / Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай. За редакцією Л.А. Мороз. – 3-е вид. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 232 с.
 12. Маркетинг: Підручник за ред. проф. А.О. Старостиної. – К.: Знання, 2009. – 1070 с. / Н.І. Чухрай, Й.А. Корнелюк / Розділ 17. Обслуговування споживачів. – с. 648-681.
 13. Чухрай Н.І. Маркетинг інновацій: Підручник / Н.І. Чухрай. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 256 с.
 14. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Підручник. Частина ІІ / За ред. проф. Перерви П.Г., проф. Погорєлова М.І., проф. Меховича С.А., проф. Ларки М.І. – Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – 623 с. // Н.І. Чухрай. Розділ Маркетинг інновацій. – с. 80-163.

ІІ. Монографії

 1. Чухрай Н., Патора Р. Інновації і логістика товарів: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. – 264с.
 2. Чухрай Н. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове і логістичне забезпечення: Монографія. – Львів: Націон. ун-т «Львівська політехніка», 2002. – 315 с.
 3. Чухрай Н.І., Гірна О.Б. Формування ланцюгів поставок: питання теорії і практики. Монографія. – Львів: Видавництво «Інтелект-Захід», 2006. - 231 с.
 4. Трансформація вартості у формуванні відносин «підприємство-клієнт»: Монографія. Під наук. ред. Є. Крикавського, Н. Чухрай. - Львів: Видавництво Націон. ун-ту «Львівська політехніка», 2007. – 297 с.
 5. Чухрай Н., Криворучко Я. Оцінювання і розвиток відносин між бізнес-партнерами: Монографія / За наук. ред. Н. Чухрай. – Львів: Видавництво «Растр-7» , 2008. – 360 с.
 6. Чухрай Н.І., Патора Р.А., Лялюк А.М. Маркетинг і логістика у вищому навчальному закладі. Монографія. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ „Вежа” Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2008. – 324 с.
 7. Чухрай Н., Гаврись Я., Гірна О. Кадри в маркетингу та логістиці: Монографія / За наук. ред. Н. Чухрай. - Львів: Видавництво Націон. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. – 228 с.
 8. Чухрай Н.І., Глинський Н.Ю. Місто як об’єкт стратегічного управління // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: Монографія. – Х.: ФОП Александрова К.М., 2008. – 304 с. ( С. 223-237.)22. Чухрай Н.І. Управління інноваційними процесами в межах екосистеми: монографія/ Н.І. Чухрай, Р. Патора, інші. За наук. Ред. Н.І. Чухрай. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2011. – 216 с.
 9. Чухрай Н.І. Прибутковий маркетинг: взаємоузгодження маркетингових і фінансових рішень: Монографія / Н.І. Чухрай, А.О. Мавріна // За наук. ред. Н. Чухрай. - Львів: Видавництво Націон. ун-ту «Львівська політехніка», 2012. – 205 с.
ІІІ. Розділи у монографіях
 1. Чухрай Н.І. Організаційно-управлінські інновації в економіці, що спирається на знання // Інновації: проблеми науки і практики: Монографія. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 336 с.
 2. Чухрай Н.І. Академічне підприємництво у регіональному вимірі // Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми науки та практики: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – с. 227-247.
 3. Чухрай Н.І. Інтегровані логістичні рішення в ланцюгах поставок // Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 267-290 с.
 4. Інновації: проблеми науки і практики: Монографія / Під ред. д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В.С., д-ра екон. наук, проф. Тищенка О.М. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2008. – 232 с. // Чухрай Н.І. Маркетингові дослідження на ринку інновацій . – с. 109-126.
 5. Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: Монография/ Под ред. проф. Пономаренко В.С., проф. Кизима Н.А., доц. Раевневой Е.В – Х.: ФЛП Либуркина Л.М.; ИД «ИНЖЭК», 2009. – 464 с.// Чухрай Н.І. Стратегія розвитку українських підприємств на внутрішньому і зовнішньому ринках. - 371-386.
 6. Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: Монография/ Под ред. проф. Пономаренко В.С., проф. Кизима Н.А., доц. Раевневой Е.В – Х.: ФЛП Либуркина Л.М.; ИД «ИНЖЭК», 2010. – 344 с.// Чухрай Н.І. Проблеми забезпечення науково-технологічної безпеки України в умовах глобалізації та євроінтеграції. - С. 45-63.
 7. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенко. – Суми: ТОВ «ТД «Папірус»», 2010. – 624 с. // Чухрай Н.І. Ризики стратегії комерціалізації інновації в межах її екосистеми. – с. 346-357.
 8. Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком: монографія / за заг. ред. О.А. Біловодської. – Суми: Університетська книга, 2010. – 432. с./ Н.І. Чухрай Розділ 6. Партнерський маркетинг у створенні та комерціалізації інновацій . – с. 192-220.31. Інновації: проблеми науки та практики: монографія / Під ред. проф. Пономаренка В.С., проф. Кизима М.О., проф. Ястремської О.М. – Х.: ФОП Павленко О.Г., ВД «ІНЖЕК», 2010. – 304 с. // Чухрай Н.І. Екосистема інновацій: сутність, особливості, основні учасники. – с. 90-105.32. Украина и ее регионы на пути у инновационному обществу: монография: [в 4-х т. ] И.А. Булев, В.И. Дубницкий, Е.М. Азарян и др.] под общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П. Булеева; НАН Украины. Инст-т экономики пром-ти; Донецкий экон.-гуманитарный ин-т, Академия экон. наук Украины.
 9. Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки [ монографія/ за ред.. С.В. Ковальчук ]. – Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст-2», 2011. – 322 с. // § 2.9. Чухрай Н.І. Забезпечення інтегрованих рішень для споживачів як нова модель управління у ланцюгу вартості . – с. 127-142.
 10. 3.1. Чухрай Н.И. «Инновационные системы: социальные аспекты и их влияние на восприимчивость инновационного общества». – Т. 1, с. 404-413
 11. 4.9. Чухрай Н.И., Глинський Н.Ю. «Развитие системы конкурентоспособности Украины и ее факторный анализ в контексте инновационного развития Украины». – Т. 2, с. 156-172.§ 6.1. Чухрай Н.И., Глинський Н.Ю. «Новая парадигма экономического развития территорий на принципах маркетинга: вызов инновационного общества». – Т. 2, с. 422-436.
 12. 6.3. Чухрай Н.И., Глинський Н.Ю. «Организационный механизм внедрения концепции маркетинга в управлении экономическим развитием территорий при построении инновационной модели». – Т. 2, с. 44-54.
 13. Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгах вартості: Монографія / За наук. ред. Н. Чухрай. - Львів: Видавництво Націон. ун-ту «Львівська політехніка», 2012. – 228 с.
 14. Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія / Наливайко А.П., Решетняк Т.І., Євдокимова Н.М., та ін., за ред. д-ра екон. наук, проф. А.П. Наливайка. – К: КНЕУ, 2013. – 454 с. / § 3.2. Переоцінка та використання «прихованих» активів: новий стратегічний підхід до розвитку підприємства. – с. 184-197

Контактна інформація

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Тел: (032) 258-21-75

Е-mail: chuhraj@polynet.lviv.ua