Чухрай Наталія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чухрай Наталія Іванівна
Chukhraj N.I..jpg
Дата народження 20. 09. 1964
Місце народження м. Львів
Науковий ступінь доктор економічних наук


Освіта

1986 р. – закінчила Львівський політехнічний інститут інженерно-економічний факультет. 1992 р. – закінчила заочно аспірантуру у Львівському відділення Інституту економіки НАН України. 1993 р. – захистила дисертацію на тему «Економічне стимулювання інноваційної діяльності (на прикладі Західного регіону)» у спеціалізованій вченій раді Львівського відділення Інституту економіки НАН України на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 2003 р. – захистила дисертацію на тему «Формування інноваційного потенціалу підприємства на засадах маркетингу і логістики» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у спеціалізованій вченій раді Інституту регіональних досліджень НАН України, м. Львів.

Професійна діяльність

 • 1988-1993 рр. – аспірант Львівського відділення Інституту економіки НАН України.
 • 1993–2003 рр. - викладач-стажист, асистент, старший викладач, доцент кафедри економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу;
 • 2003–2008 рр. - професор кафедри (у вересні 2003р. кафедра перейменована на кафедру маркетингу і логістики без зміни профілю підготовки фахівців).
 • у грудні 2004 р. присвоєно вчене звання професора.
 • Із червня 2008 р. по теперішній час – завідувач кафедри менеджменту організацій.
 • з 2007р. Член-кореспондент Української академії наук.
 • з 2011р. академік Академії економічних наук України.

Проходила тренінгові програми, курси підвищення кваліфікації, стажування, зо­крема за кордоном: стажування у Ренселерському полі­технічному інституті «Навчання бізнес- стратегії на основі методу кейс-стаді», м. Трой, США (1995); програму «Тrain the Trainer» за під­тримки Баварського уряду, м. Мюнхен, Німеччина (1997); програму зі складання кейс-стаді Durham University Business School, м. Дарем, Великобританія (1997); логістичну програму з виробничої ло­гістики, м. Берлін, Німеччина (2006); підвищення кваліфікації в Центрі ін­женерної педагогіки при Українській інженерно-педагогічній академії за спеціальністю «Інженерна педагогіка» (Харків, січень-травень 2003 р.); Літній інститут Академії викладацької майстерності «Як розробляти та ви­кладати курс «Операційний менедж­мент»» для викладачів ВНЗ - учасників проекту «Бізнес- менеджмент-освіта в Україні», організований Консорціумом із удосконалення бізнес-освіти в Украї­ні (CEUME) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (Ялта, липень 2004 р.).

Професійний досвід

Стаж наукової роботи у вишах – 20 років – НУ „Львівська політехніка”. Н.І. Чухрай - тренер-консультант Центру підтримки бізнесу «New Вiznet» (м. Львів), Міжнародного інституту бізнесу (м. Київ). Є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України, спеціалізованої вченої ради ІНЕМ Національного університету «Львів­ська політехніка», НМК з менеджменту, одним з розробників галузевого стандар­ту спеціальності «Менеджмент інновацій­ної діяльності». За вагомий внесок у науку Н.І. Чухрай на­городжена Почесним знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України. Під її керівництвом захищено тринадцять кандидатських дисертації.

Викладає курси

 • Стратегічний менеджмент;
 • Логістика;
 • Промисловий маркетинг;
 • Консалтинг в інноваційній діяльності;
 • Маркетинг інновацій.

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів – інноваційна модель розвитку економіки, маркетинговий і логістичний менеджмент. За результатами наукових досліджень надруковано понад 300 праць з питань інноватики, стратегічного менеджменту, маркетингу та логістики, зокрема, 14 навчальних підручників та посібників, з них 7 з грифом МОН, 9 монографій та окремих розділів у 8 колективних монографіях.

Громадська діяльність

Є членом Вченої ради та спеціалізованої вченої ради Інституту економіки та менеджменту Національного університету „Львівська політехніка”. З 2003р. є членом навчально-методичної комісії з „Менеджменту” секції Логістика” при Міністерстві освіти та науки України, з 2011р. - секції "менеджмент інноваційної діяльності", а також членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України.

Основні публікації

I. Підручники, навчальні посібники:

 1. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг і логістика. Навч. посібник. - Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 1998. - 307 с. (18,3 д.а.)
 2. Мороз Л., Чухрай Н. Маркетинг: Навчальний посібник, Збірник вправ // Під наук. ред. Л.Мороз. - Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 1999. - 244с.(28,36 д.а.)
 3. Громовик Б., Гасюк Г., Мороз Л, Чухрай Н. Фармацевтичний маркетинг: Навчальний посібник; Збірник вправ // За ред. Л.А. Мороз. – Львів: Наутілус, 2000. – 320 с. ( 37,2 д.а.)
 4. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: Підручник. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001. - 336 с. (24.6 д.а.)
 5. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л.А. Мороз. – 2-е вид. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект- Захід”, 2002. – 244с. (19,67 д.а.)
 6. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: Підручник. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. - 336 с.
 7. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л.А. Мороз. – 3-е вид. – Львів: Націон. ун-т "Львівська політехніка", "Інтелект- Захід", 2005. – 244 с.
 8. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві. Підручник. – К.: КОНДОР, 2006. – 398 с.
 9. Крикавський Є., Чухрай Н., Чорнописька Н. Логістика: компендіум і практикум: Навчальний посібник. – К.: КОНДОР, 2006. – 340 с.
 10. Чухрай Н.І Логістичне обслуговування: Підручник. - Львів: Видавництво Націон. ун-ту „Львівська політехніка”, 2006. - 298 с.( в комплекті з CD)
 11. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник / Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай. За редакцією Л.А. Мороз. – 3-е вид. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 232 с.
 12. Маркетинг: Підручник за ред. проф. А.О. Старостиної. – К.: Знання, 2009. – 1070 с. / Н.І. Чухрай, Й.А. Корнелюк / Розділ 17. Обслуговування споживачів. – с. 648-681.
 13. Чухрай Н.І. Маркетинг інновацій: Підручник / Н.І. Чухрай. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 256 с.
 14. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Підручник. Частина ІІ / За ред. проф. Перерви П.Г., проф. Погорєлова М.І., проф. Меховича С.А., проф. Ларки М.І. – Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – 623 с. // Н.І. Чухрай. Розділ Маркетинг інновацій. – с. 80-163.


ІІ. Монографії

 1. Чухрай Н., Патора Р. Інновації і логістика товарів: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001. – 264с.
 2. Чухрай Н. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове і логістичне забезпечення: Монографія. – Львів: Націон. ун-т "Львівська політехніка", 2002. – 315 с.
 3. Чухрай Н.І., Гірна О.Б. Формування ланцюгів поставок: питання теорії і практики. Монографія. – Львів: Видавництво «Інтелект-Захід», 2006. - 231 с.
 4. Трансформація вартості у формуванні відносин «підприємство-клієнт»: Монографія. Під наук. ред. Є. Крикавського, Н. Чухрай. - Львів: Видавництво Націон. ун-ту "Львівська політехніка", 2007. – 297 с.
 5. Чухрай Н., Криворучко Я. Оцінювання і розвиток відносин між бізнес-партнерами: Монографія / За наук. ред. Н. Чухрай. – Львів: Видавництво «Растр-7» , 2008. – 360 с.
 6. Чухрай Н.І., Патора Р.А., Лялюк А.М. Маркетинг і логістика у вищому навчальному закладі. Монографія. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ „Вежа” Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2008. – 324 с.
 7. Чухрай Н., Гаврись Я., Гірна О. Кадри в маркетингу та логістиці: Монографія / За наук. ред. Н. Чухрай. - Львів: Видавництво Націон. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. – 228 с.
 8. Чухрай Н.І., Глинський Н.Ю. Місто як об’єкт стратегічного управління // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: Монографія. – Х.: ФОП Александрова К.М., 2008. – 304 с. ( С. 223-237.)22. Чухрай Н.І. Управління інноваційними процесами в межах екосистеми: монографія/ Н.І. Чухрай, Р. Патора, інші. За наук. Ред. Н.І. Чухрай. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2011. – 216 с.
 9. Чухрай Н.І. Прибутковий маркетинг: взаємоузгодження маркетингових і фінансових рішень: Монографія / Н.І. Чухрай, А.О. Мавріна // За наук. ред. Н. Чухрай. - Львів: Видавництво Націон. ун-ту "Львівська політехніка", 2012. – 205 с.
ІІІ. Розділи у монографіях
 1. Чухрай Н.І. Організаційно-управлінські інновації в економіці, що спирається на знання // Інновації: проблеми науки і практики: Монографія. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 336 с.
 2. Чухрай Н.І. Академічне підприємництво у регіональному вимірі // Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми науки та практики: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – с. 227-247.
 3. Чухрай Н.І. Інтегровані логістичні рішення в ланцюгах поставок // Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 267-290 с.
 4. Інновації: проблеми науки і практики: Монографія / Під ред. д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В.С., д-ра екон. наук, проф. Тищенка О.М. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2008. – 232 с. // Чухрай Н.І. Маркетингові дослідження на ринку інновацій . – с. 109-126.
 5. Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: Монография/ Под ред. проф. Пономаренко В.С., проф. Кизима Н.А., доц. Раевневой Е.В – Х.: ФЛП Либуркина Л.М.; ИД «ИНЖЭК», 2009. – 464 с.// Чухрай Н.І. Стратегія розвитку українських підприємств на внутрішньому і зовнішньому ринках. - 371-386.
 6. Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: Монография/ Под ред. проф. Пономаренко В.С., проф. Кизима Н.А., доц. Раевневой Е.В – Х.: ФЛП Либуркина Л.М.; ИД «ИНЖЭК», 2010. – 344 с.// Чухрай Н.І. Проблеми забезпечення науково-технологічної безпеки України в умовах глобалізації та євроінтеграції. - С. 45-63.
 7. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенко. – Суми: ТОВ «ТД «Папірус»», 2010. – 624 с. // Чухрай Н.І. Ризики стратегії комерціалізації інновації в межах її екосистеми. – с. 346-357.
 8. Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком: монографія / за заг. ред. О.А. Біловодської. – Суми: Університетська книга, 2010. – 432. с./ Н.І. Чухрай Розділ 6. Партнерський маркетинг у створенні та комерціалізації інновацій . – с. 192-220.31. Інновації: проблеми науки та практики: монографія / Під ред. проф. Пономаренка В.С., проф. Кизима М.О., проф. Ястремської О.М. – Х.: ФОП Павленко О.Г., ВД «ІНЖЕК», 2010. – 304 с. // Чухрай Н.І. Екосистема інновацій: сутність, особливості, основні учасники. – с. 90-105.32. Украина и ее регионы на пути у инновационному обществу: монография: [в 4-х т. ] И.А. Булев, В.И. Дубницкий, Е.М. Азарян и др.] под общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П. Булеева; НАН Украины. Инст-т экономики пром-ти; Донецкий экон.-гуманитарный ин-т, Академия экон. наук Украины.
 9. Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки [ монографія/ за ред.. С.В. Ковальчук ]. – Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст-2», 2011. – 322 с. // § 2.9. Чухрай Н.І. Забезпечення інтегрованих рішень для споживачів як нова модель управління у ланцюгу вартості . – с. 127-142.
 10. 3.1. Чухрай Н.И. «Инновационные системы: социальные аспекты и их влияние на восприимчивость инновационного общества». – Т. 1, с. 404-413
 11. 4.9. Чухрай Н.И., Глинський Н.Ю. «Развитие системы конкурентоспособности Украины и ее факторный анализ в контексте инновационного развития Украины». – Т. 2, с. 156-172.§ 6.1. Чухрай Н.И., Глинський Н.Ю. «Новая парадигма экономического развития территорий на принципах маркетинга: вызов инновационного общества». – Т. 2, с. 422-436.
 12. 6.3. Чухрай Н.И., Глинський Н.Ю. «Организационный механизм внедрения концепции маркетинга в управлении экономическим развитием территорий при построении инновационной модели». – Т. 2, с. 44-54.
 13. Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгах вартості: Монографія / За наук. ред. Н. Чухрай. - Львів: Видавництво Націон. ун-ту "Львівська політехніка", 2012. – 228 с.
 14. Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія / Наливайко А.П., Решетняк Т.І., Євдокимова Н.М., та ін., за ред. д-ра екон. наук, проф. А.П. Наливайка. – К: КНЕУ, 2013. – 454 с. / § 3.2. Переоцінка та використання «прихованих» активів: новий стратегічний підхід до розвитку підприємства. – с. 184-197

Контактна інформація

Тел: (032) 258-21-75 Е-mail: chuhraj@polynet.lviv.ua