Чурсінова Оксана Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чурсінова Оксана Юріївна
Дата народження 22 березня 1971 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1993 р.
Спеціальність Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну
Галузь наукових інтересів Історія філософії техніки
Науковий ступінь кандидат філософських наук
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра філософії Інститут гуманітарних та соціальних наук

Чурсінова Оксана Юріївна — доцент кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 22 березня 1971 року

Закінчила Державний університет «Львівська політехніка» (1988-1993, теплотехнічний факультет).

Працювала інженером ВО «Кінескоп», старшим лаборантом кафедри історії, а з 1994 року — старшим лаборантом кафедри філософії «Львівської політехніки».

З 2003 року — здобувач і одночасно асистент кафедри філософії. З 2014 р. - старший викладач кафедри філософії. З 2017 р. - доцент кафедри філософії.

Тема дисертаційного дослідження — «Осмислення феномену техніки в історії української філософії в контексті європейської філософії техніки [Текст] : автореферат дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / О. Ю. Чурсінова ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : [б. в.], 2014. - 20 с..

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Філософія, етика бізнесу

Наукові інтереси

  • Історія філософії техніки

Вибрані публікації

Повторева С.М., Чурсінова О.Ю. Феномен фотографії в контексті методології постструктуралізму / С.М. Повторева, О.Ю. Чурсінова О.Ю. // Humanitarian Vision. – 2016. – Т.2, № 2. – C. 111-116. Chursinova O.Y. Specifies of the paradigm of technical conception in Europe in the Modern Time and their interpretation in Ukrainian philosophy of technique / O.Y Chursinova. // Молодий вчений. – 2016. № 12.1 (40). – C. 92 - 95. Чурсінова О. Ю. Філософський аналіз розвитку техніки в епоху Середньовіччя і Відродження в Західній Європі та в Україні / О.Ю. Чурсінова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2014 – Вип. № 8. – С. 36 – 40. Чурсінова О. Ю. Осмислення феномену техніки українськими мислителями XIX – початку XX століття / О.Ю. Чурсінова // Актуальні проблеми філософії та соціології. Серія: Філософія: Науково-практичний журнал. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015 – Випуск 3. – С. 182 – 186. Чурсінова О. Ю. Античне розуміння «техне» як передумова європейського філософського технічного дискурсу / О.Ю. Чурсінова // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 726 – 727. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. Чурсінова О. Ю. Екологічна проблематика в контексті сучасної української філософії техніки / О. Чурсінова // Філософські науки : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Л. Петрушенко. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 114-119. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 661). — Бібліогр.: 13 назв. Чурсінова О. Етичні аспекти техніки в інформаційному суспільстві / О. Чурсінова // Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства: морально-етичні та світоглядні проблеми : тези всеукр. наук. конф. «XXII Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського», 9-11 лют. 2010 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 100-101. Філософія : навч.-метод. посіб. для студ. дистанц. форми навчання. Ч. 1 : Історія світової та української філософії / В. Л. Петрушенко, І. О. Даценко, О. В. Демків, Б. Т. Домбровський, Е. Ф. Єлєнєвський, Г. Ф. Карвацька, І. В. Карівець, Л. І. Мазур, М. М. Одарченко, О. В. Паньків, С. М. Повторєва, М. П. Скалецький, Г. В. Сігунов, І. М. Сурмай, Ю. Г. Шадських ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 208 с. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 49). — Бібліогр.:с. 205-207. Філософія : навч.-метод. посіб. для студ. дистанц. форми навчання. Ч. 2 : Фундаментальні проблеми сучасної філософії / В. Л. Петрушенко, І. О. Даценко, О. В. Демків, Б. Т. Домбровський, Е. Ф. Єлєнєвський, Г. Ф. Карвацька, І. В. Карівець, Л. І. Мазур, М. М. Одарченко, О. В. Паньків, С. М. Повторєва, М. П. Скалецький, Г. В. Сігунов, І. М. Сурмай, Ю. Г. Шадських ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 144 с. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 50). — Бібліогр.: с. 142-143 (36 назв). Чурсінова О.Ю. Погляди М. Хайдеггера на техніку : наук. повідомл. / О. Чурсінова // Філософ. пошуки / Всеукр. асоц. філософ. спілок, Львів. філософ. спілка «Cogito», Ін-т філос., логіки і соціол. — Л. ; О. : Центр Європи, 2009. — Вип. 31 : Філософія. Історія. Культура (До 165-ї річниці «Львівської політехніки»). — С. 386-387. Чурсінова О. П. Юркевич про механістичний редукціонізм у розумінні людської особистості / О. Чурсінова // Особистісні цінності і переконання філософа та історико-філософський процес : тези всеукр. наук. конф. «XXI Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського», 11-12 лют. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 91-92. Чурсінова О. Феномен техніки і перспективи її розвитку у філософському дискурсі ХХ ст. / О. Чурсінова // Філософські науки : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Л. Петрушенко. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 135-138. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 636). Філософія науки і техніки : Метод. вказівки для магістрів всіх спец. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: В.Л. Петрушенко, Б.Т. Домбровський, Г.В. Сігунов, Ю.Г. Шадських, О.Ю. Чурсінова. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 28 с.

  1. Формування основних засад європейської техніки в творах мислителів Нового часу / О.Ю. Чурсінова // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 525: Філософ. науки. -С. 42-47. — Бібліогр.: 16 назв.

Контакти

вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів 4-й корпус, кімната 328

тел..: +38 (032) 258-26-41

E-mail: churss@ukr.net