Чубка Ольга Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чубка Ольга Михайлівна
OChubka200.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2000
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь к.е.н.
Науковий керівник к.е.н., професор Паранчук Степан Васильович
Дата присвоєння н.с. 28.04.2015
Поточне місце роботи старший викладач кафедри фінансів


Професійна діяльність

 • 2010 – дотепер старший викладач кафедри фінансів
 • 2002 - 2010 асистент кафедри фінансів
 • 2000 – 2002 викладач-стажист кафедри економіки, фінансів та обліку

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінансова статистика.

 1. Чубка О.М. Показники статистики грошового обігу в Україні / О.М.Чубка, О.М. Рудницька // Вісник “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, Львів: Вид-во НУ ЛП, 2012. - № 739 – С. 238-244.

2. Фінансовий аналіз

 1. Чубка О.М. Фінансовий аналіз оборотних коштів на підприємстві / О.М.Чубка // Вісник “Проблеми економіки та управління”. - Львів: Вид-во НУ ЛП, 2001. - № 425. – С.174-178.
 2. Чубка О.М. Теоретичні аспекти дослідження фінансової стійкості підприємства та шляхи її підвищення / О.М.Рудницька, О.М. Чубка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми розвитку промислового виробництва регіону: [збірник наукових праць]. – НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2009. – Вип. 4 (78). – С. 335-343.

3. Фінанси підприємств

 1. Чубка О.М. Особливості визначення категорії оборотного капіталу підприємства / О.М.Чубка, О.М. Рудницька // Вісник “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, Львів: Вид-во НУ ЛП, 2013. - №767 – С. 179-184.
 2. Чубка О.М. Інноваційні підходи до організації фінансування оборотного капіталу в корпоративному секторі / О.М.Чубка // Проблеми науки. – Київ: ДП “Укртехінформ”, 2013. - № 12 (156). - С. 33-38.
 3. Чубка О.М. Тенденції фінансування оборотного капіталу в економіці регіонів України / О.М.Чубка, С.В. Паранчук. // Науково-практичний журнал. Регіональна економіка. – Львів: ІРД НАН України, 2013. - № 4. – С. 141-150. (1,11 д.а.)
 4. Чубка О.М. Фінансові джерела формування оборотного капіталу у корпоративному секторі / О.М.Чубка // Економіка і управління. – Київ: поліграфкомбінат Європейського університету, 2014. - №1. – С. 65-69.

Науково-дослідна робота

Участь у кафедральних темах

 1. “Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління” (2012-2015рр., номер державної реєстрації 0112U000800), в рамках якої розроблені прикладні рекомендації з питань удосконалення механізмів фінансового забезпечення формування оборотного капіталу в національній економіці в умовах економічної кризи; 2014р.
 2. “Проблеми управління процесами капіталізації в умовах інноваційного розвитку підприємств” (2012-2015рр., номер державної реєстрації 0112U000799), в рамках якої запропоновані інноваційні підходи щодо управління фінансуванням оборотного капіталу в національній економіці; 2014р.

Підвищення кваліфікації

Пройшла повний курс семінару психолого-педагогічних знань при кафедрі інженерно-педагогічної підготовки НУ ”Львівська політехніка” у 2010-2011 н.р. та стажування в ПАТ АСК ”Дністер” у 2013 р.

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Рудницька О.М. Фінансова статистика: навч. посібник. / О.М. Рудницька, О.М. Чубка. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 164 с.
 2. Рудницька О.М. Фінанси підприємств: навч. посібник / О.М. Рудницька, С.В. Паранчук, О.М. Чубка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 260 с.
 3. Хома І.Б. Основи теорії фінансів у схемах, таблицях та моделях: навч. посібник / І.Б. Хома, В.В. Турко, О.М. Чубка. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 244 с.

Монографії

 1. Чубка О.М. Механізм фінансування оборотного капіталу корпоративних структур / О.М.Чубка // Новітні технології корпоративного менеджменту в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій [колективна монографія]. - К.: КНЛУ МОН України, 2014. - 330 с. - С. 164-170.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Чубка О.М. Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств / О.М.Чубка, О.М.Рудницька // Вісник “Проблеми економіки та управління”. - Львів: Вид-во НУ ЛП, 2009. - №640.
 2. Чубка О.М. Класифікація та вплив чинників на ефективність функціонування оборотного капіталу машинобудівних підприємств / О.М. Чубка, О.М. Рудницька // Вісник “Логістика”. – Львів: Вид-во НУ ЛП, 2010. - № 669 - С. 158-166.
 3. Чубка О.М. Характеристика підходів щодо формування оборотного капіталу промислових підприємств / О.М. Чубка. // Збірник наукових праць ”Економічний аналіз”. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету ”Економічна думка”, 2013. - Випуск 12. – Частина 4. – С. 142-148.
 4. Чубка О.М. Вплив фіскальної політики на стан оборотного капіталу у корпоративному секторі / О.М.Чубка, С.В.Паранчук. // Бізнес-інформ. – Харків, 2014. – С.170- 183.
 5. Чубка О.М. Улучшение состояния оборотного капитала в корпоративном секторе при помощи фискальных средств / О.М.Чубка // Проблемы экономики и менеджмента. – Ижевск: Издательский Центр Научного Просвещения, 2014. - №3 (31) – С. 115-118.
 6. Чубка О.М. Державна політика стимулювання кредитування оборотних активів у корпоративному секторі / О.М.Чубка // Збірник науково-технічних праць “Науковий вісник НЛТУ України”. – Львів: НЛТУ, 2014. - №24.6. - С. 314-319.

Інші публікації

 1. Чубка О.М. Роль банків у структурі ПФГ // О.М. Чубка. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання удосконалення фінансово -кредитного механізму в Україні”, Запоріжжя, 2003.
 2. Чубка О.М. Кількісні статистичні показники машинобудівного підприємства та їх аналіз // О.М. Чубка, О. М. Рудницька. Міжнародна науково-практична конференція “Національні економіки в глобальному економічному просторі”. – Київ: КРОК, 2008.
 3. Чубка О.М. Проблеми розвитку машинобудівних підприємств та шляхи їх вирішення у рамках промислово-фінансових груп // О.М. Чубка. Міжнародна науково-практична конференція “Стан та проблеми інноваційної розбудови України”. – Дніпропетровськ: “Наука та освіта”, 2008.
 4. Чубка О.М. Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств // О.М. Чубка, О.М. Рудницька. Вісник “Проблеми економіки та управління”. – Львів: Вид-во НУ ЛП, 2009.
 5. Чубка О.М. Чинники впливу на ефективність функціонування оборотного капіталу виробничих підприємств // О.М. Чубка. V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених “Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір”. – Маріуполь, 2009.

Додаткові відомості

 • Відповідальна за організування внутрішньо-кафедрального контролю навчальної роботи.

Кафедра фінансів