Чубай Володимир Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чубай Володимир Миколайович
1980-09-240140.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 24 вересня 1980 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність «Облік і аудит»
Галузь наукових інтересів управління інноваційним розвитком підприємств, стратегічний аналіз та методологія аудиту
Кваліфікаційний рівень магістр з економіки
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор Загородній Анатолій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Чубай Володимир Миколайович — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 24 вересня 1980 року

Вищу освіту здобув за спеціальністю «jблік і аудит» у 2002 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка» і отримавши диплом магістра з відзнакою.

З 2002 р. працює У Львівській політехніці; на сьогодні – на посаді доцента.

Навчався в аспірантурі з відривом від виробництва і захистив у 2007 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування та реалізація інноваційної стратегії машинобудівного підприємства».

Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Загородній Анатолій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка».

У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку та аналізу.

В 2012-2016 рр. очолював Раду молодих вчених ІНЕМ Львівської політехніки.

У 2013-2016 рр. — член Вченої ради Інституту економіки і менеджменту (ІНЕМ) Львівської політехніки

У 2014 році — ініціатор створення і співавтор книги «Зарубіжні наукові та освітні програми для молодих учених економічних спеціальностей».

У 2014-2017 рр. входив до постійного складу Ради молодих учених при МОН України.

З 2014 р. й до сьогодні — засновник і головний редактор всеукраїнського науково-аналітичного журналу «Наша перспектива».

У 2015-2016 рр. брав участь у парламентських слуханнях, присвячених питанням освіти, науки тощо.

У 2016 р. — засновник і керівник проєкту «Наукова перспектива», спрямованого на налагодження ефективної співпраці між науковцями, підприємствами, органами влади і місцевого самоврядування.

Пройшов усі модулі бізнес-курсу «Успішне підприємництво», який викладали керівники прибуткових підgриємств та банків зs США та в 2017 р. отримав диплом.

У 2018 р. успішно склав екзамен з курсу «Управління фінансами фірми» (за програмою Institute of Financial Accountants, London) і отримав відповідний міжнародний диплом IFA.

У 2019 р. згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України був членом журі І Всеукраїнського студентського економічного турніру.

Хобі: подорожі та книги

Викладацька діяльність

Викладає дисципліни:

 • «Аудит»,
 • «Організація і методика аудиту»,
 • «Судово-бухгалтерська експертиза»,
 • «Аудит в зарубіжних країнах»,
 • «Організація податкового обліку на підприємстві»,
 • «Бухгалтерський облік»,
 • «Вступ до фаху «Облік і оподаткування»».

Нагороди та відзнаки

Є багаторазовим дипломантом на конференціях:

 • за найкращу доповідь в секції «Інноваційний та інвестиційний менеджмент, підприємництво» на ІІ Міжнародній конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління», 2003р., НТУУ КПІ;
 • за особливу думку та новітні підходи до розгляду проблем з аудиту, формування і реалізації інноваційних стратегій підприємств на Всеукраїнській конференції «Методика обліку, аналізу та аудиту в контексті світової та вітчизняної практики їхнього вдосконалення», 2005 р., КНЕУ;
 • за І місце в секції «Економіка підприємства» на V Міжнародній конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління», 2006р., НТУУ КПІ;
 • за практичну значимість доповіді на VII Міжнародній конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління», 2007р., НТУУ КПІ.
 • за І місце у секції «Міжнародні стандарти та проблеми уніфікації обліку, аналізу і аудиту» на X Ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції «Економічний і соціальний розвиток України у XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», 2013 р., ТНЕУ.

У 2008 р. отримав грант молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка» на тему «Стратегічний аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності в системі управління машинобудівних підприємств».

У 2009 р. переміг в конкурсі «Кращий молодий науковець року» Національного університету «Львівська політехніка».

У 2010р. нагороджений премією Обласної державної адміністрації та Обласної ради для талановитих молодих вчених.

У 2011р. нагороджений грамотою Національного університету «Львівська політехніка» за значні досягнення в навчальній та науковій роботі.

У 2014 р. нагороджений грамотою Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту за особливі здобутки в освітянській, науковій та виховній роботі.

У 2015 році нагороджений подякою Міністерства освіти і науки України за сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність.

У 2015 році нагороджений грамотою Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту за сумлінну працю, високу педагогічну майстерність, значні наукові здобутки та вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки і менеджменту.

У 2016 році нагороджений дипломом Національного університету «Львівська політехніка» за заслуги перед Львівською політехнікою.

У 2016 році нагороджений грамотою із нагоди 200-ліття національного університету «Львівська політехніка» за вагомий внесок у розвиток Ради молодих вчених Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту.

У 2019 р. нагороджений подяками від організаторів ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік та оподаткування» та організаторів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Організація і методика аудиту».

Наукова діяльність

Основні напрями наукових досліджень: управління інноваційним розвитком підприємств, стратегічний аналіз, механізм розвитку промислових підприємств та методологія аудиту.

Протягом 2008-2011рр. був керівником науково-дослідної роботи кафедри за темою «Удосконалення системи обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання в Україні». З 2012 р. до 2019 р. був керівником декількох науково-дослідних робіт кафедри, пов’язанних з різними аспектами економічного розвитку підприємств (зокрема науково-дослідної роботи кафедри за темою «Економічний інструментарій управління розвитком підприємства»).

З 2012 року і до сьогодні був членом програмних та організаційних комітетів більше 20 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та інших наукових заходів в різних закладах вищої освіти України.

Науковий керівник здобувача, який успішно захистив в 2015 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. На сьогодні є науковим керівником ще одного здобувача наукового ступеня доктора філософії. Ініціатор і організатор укладання в 2018 році міжнародного договору про наукову та освітню співпрацю між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальним закладом США.

У 2018 р. був науковим керівником двох науково-дослідних робіт, які виконували на замовлення підприємства, на підставі господарських договорів.

У 2018 р. був науковим керівником студентки магістратури, яка здобула 2 місце і, відповідно, диплом ІІ ступеня на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Організація і методика аудиту». У 2019 р. підготував студентів до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з цієї дисципліни, які здобули диплом ІІІ ступеня і спеціальний диплом «За найкраще знання Кодексу етики професійних бухгалтерів».

У 2019 р. був науковим керівником студентки, яка здобула диплом І ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік та оподаткування».

Розробив науково-практичні конкурси для студентів спеціальності «Облік і оподаткування» з корисними призами (річними передплатами на бухгалтерські видання, стажуваннями та працевлаштуванням за спеціальністю в потужних компаніях, преміями та стипендіями від підприємств, цікавими книгами тощо), організовує лекційні зустрічі для них з успішними керівниками підприємств і банків США, керівниками структурних підрозділів освітніх закладів США, керівниками підрозділів ЛМР, ЛОДА, великих вітчизняних корпорацій та міжнародних аудиторських фірм тощо.

Вибрані публікації

Опублікував понад 165 праць, зокрема 115 наукового (в т.ч. співавтор 5 колективних монографій та 7 статей у журналі, який входить до міжнародної наукометричної бази SciVerse Scopus) та понад 50 навчально-методичного характеру (в т. ч. співавтор 7 навчальних посібників і 2 конспектів лекцій). Брав участь майже в 75 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Є автором (співавтором) посібників:

 1. Аудит: навч. посібник / Л.М. Полякова, М.В. Корягін, В.І. Воськало, В.М. Чубай. — Серія «Дистанційне навчання». — № 21. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». — 2004. — 248 с.
 2. Облік, аналіз та аудит: навч. посібник. — К.: Кондор, 2008. — 618 с.
 3. Контроль і ревізія: навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка. — Львів: Магнолія 2006, 2011. — 315 с.
 4. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва: навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка. — 3-тє вид., доп. і перероб. — Львів: «Магнолія 2006», 2012. — 254 с.
 5. Облік і аудит: вступ до фаху: навч. посібник / за заг. ред. А.Г. Загороднього. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 272 с.
 6. Облік і аудит: програма підготовки магістрів: навч. посібник / за заг. ред. А.Г. Загороднього та Г.І. Кіндрацької – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 208с.
 7. Облік і аудит: вступ до фаху: навч. посібник / за заг. ред. А.Г. Загороднього. – 2-ге вид., доопрац. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 288 с.

Є автором (співавтором) монографій, наукових статей, зокрема:

 1. Чубай В.М. Факторна модель оцінювання конкурентоспроможності машинобудівних підприємств // Науковий економічний журнал Актуальні проблеми економіки. – К.: ТОВ «Лазурит «Поліграф», 2009. – 6 (96). – С.156-163.
 2. Чубай В.М. Недоліки інструментарію економічного аналізу та шляхи їх усунення: науковий і практичний аспекти // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – К.: ТОВ «Лазурит «Поліграф», 2012. – № 4 (130). – С.277-290.
 3. Чубай В.М., Тесак О.В. Аналіз ризиків взаємовідносин промислового підприємства із суб’єктами його внутрішнього і зовнішнього середовища // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – К.: ТОВ «Лазурит «Поліграф», 2011. – № 9 (123). – С.54-65.
 4. Чубай В.М., Тесак О.В. Управління ризиками взаємовідносин промислового підприємства із суб’єктами внутрішнього і зовнішнього середовища // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – К.: ТОВ «Лазурит «Поліграф», 2011. – № 12 (126). – С.188-196.
 5. Загородній А.Г., Чубай В.М. Методичний підхід до вибору інноваційної стратегії підприємства // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – К.: ТОВ «Лазурит «Поліграф», 2011. – №6 (120). – С.95-100.
 6. Чубай В.М. Аналіз інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства у процесі формування і реалізації інноваційної стратегії // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – К.: ТОВ «Лазурит «Поліграф», 2010. – № 8 (110). – С.183-190.
 7. Загородній А.Г., Чубай В.М. Інновації як об’єкт стратегічного аналізу // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – К.: ТОВ «Лазурит «Поліграф», 2010. – № 9 (111). – С.120-126.
 8. Chubai V. Analysis of enterprise financial condition: problems of implementation and their solutions/ V. Chubai, Khromyak N. // Accounting and analytical support of the management system of an enterprise: collective monograph / Edited by: A. Zagorodniy and prof. H. Ronek. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2013. – P. 235-248.
 9. Chubai V. Financial relationship between commercial banks and industrial enterprises: the principles of organizing and risks / V. Chubai, O. Tesak // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio H «OECONOMIA», 2013. – Vol. XLVII, 4. – P. 15-24.
 10. Chubai V. Implementation of the strategic analysis of the economic development of industrial enterprises / V. Chubai // Problems of accounting and analytical support for the management system of an enterprise: collective monograph / Edited by: prof. A. Zagorodniy and prof. H. Ronek. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2014. – P. 259-268.
 11. Чубай В.М. Визначення точки беззбитковості діяльності промислового підприємства: недоліки наявного інструментарію та способи їх усунення / В.М. Чубай // Науково-аналітичний журнал «Наша перспектива», 2014. – №2. – С.22-23.
 12. Чубай В.М. Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємств / І.С. Левик, В.М. Чубай // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» №862 «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – С. 145-154.
 13. Чубай В.М. Методи оцінювання рівня аудиторського ризику: особливості, переваги та недоліки / М.В. Михалик, В.М. Чубай // Науковий журнал «Молодий вчений» №1(65). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019. – С. 486-492.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43

E-mail: volodymyr.m.chubai@lpnu.ua