Чорнописька Наталія Вікторівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чорнописька Наталія Вікторівна
Chornopyska.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 3 листопада 1975 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері»
Галузь наукових інтересів Логістика, маркетинг, стратегічне управління
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики
Дата присвоєння н.с. 12 червня 2002 року
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Чорнописька Наталія Вікторівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 3 листопада 1975 року

Освіта

1992-1997 рр. — Державний університет «Львівська політехніка», Інженерно-економічний факультет, спеціальність — «Маркетинг у виробничій сфері»;

1997-1998 рр. — Державний університет «Львівська політехніка», Факультет економіки та менеджменту, спеціальність — «Менеджмент у виробничій сфері»;

1998-2001 рр. — Державний університет «Львівська політехніка», аспірантура. Під час навчання в аспірантурі стажувалася в Польщі (Краківська економічна академія).

20 березня 2002 року успішно захистила дисертацію на тему «Управління промисловим підприємством на засадах удосконалення інформаційного забезпечення матеріальних потоків» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 — підприємництво, менеджмент та маркетинг на спеціалізованій вченій раді К 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка».

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики

12 червня 2002 року присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2006 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу і логістики.

Професійна діяльність

 • Працює на кафедрі з 1999/2000 н.р. за штатним сумісництвом,
 • з 2001/2002 н.р. за штатним розписом на посаді асистента,
 • з 2003/2004 н.р на посаді старшого викладача,
 • а з 30.08.2004 р. — на посаді доцента.
 • Відповідальна за організацію комплексної бакалаврської практики та комплексної практики з фаху для студентів базового напряму 6.0502 «Менеджмент» спеціальності 7.050208 і 8.050208 «Логістика».
 • З 2003 року призначена відповідальною за планування стажування викладачів кафедри МЛ.
 • З 20.09.2005 р. — голова методичної комісії базового напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво» Інституту економіки і менеджменту.
 • З 2003/2004 н.р. призначена заступником завідувача кафедри з наукової роботи.

Стажування

 • Львів, Україна (вересень 2000) — Інтенсивна тренінг-програма «Вступ до менеджменту логістики», організована Консорціумом із вдосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME) за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з Міжнародного Розвитку (USAID).
 • Львів, Україна (грудень 2001) — Інтенсивна тренінг-програма «Трансформація/ реструктуризація підприємств в Україні», організована Консорціумом із вдосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME) за підтримки Агенства Сполучених Штатів Америки з Міжнародного Розвитку (USAID).
 • Львів, Україна (грудень 2002) — Інтенсивна тренінг-програма по Системі «Парус-Підприємство 7.20», організована СП «Парус-Україна» .
 • Київ, Україна (Березень 2003) — Інтенсивна тренінг-програма по Системі «Парус-Менеджмент і Маркетинг», організована СП «Парус-Україна» .
 • Судак, Україна (Липень 2003) — Літній інститут-2003 Академії викладацької майстерності «Як розробляти і викладати курс „Просування та продаж товарів і послуг“», організований Консорціумом із вдосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME) за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з Міжнародного Розвитку (USAID) .
 • Львів (18-19 листопада 2004р) — Інтенсивна тренінг-програма «Консалтинг як зв’язуюча ланка між управлінськими науками та їх застосуванням у бізнесі», організована Консорціумом із вдосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME) за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з Міжнародного Розвитку (USAID).
 • Львів (11-12 лютого 2005 р.) — Інтенсивна тренінг-програма «Викладання ситуаційних вправ за допомогою посібника «Маркетинг: ситуаційні вправи», організована Консорціумом із вдосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME) за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з Міжнародного Розвитку (USAID)
 • Львів ( 4-5 березня 2005 р.) — Інтенсивна тренінг-програма «Інтерактивні методи викладання», організована Консорціумом із вдосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME) за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з Міжнародного Розвитку (USAID) .
 • Львів (25 квітня 2005 р.) — Інтенсивна тренінг-програма «Методологія проведення емпіричного дослідження бізнесу», організована Консорціумом із вдосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME) за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з Міжнародного Розвитку (USAID).
 • Учасник проекту «Програма поширення ситуаційного методу навчання в Україні» Центру інновацій та розвитку.
 • Розробник одного з найперших логістичних центрів в Україні (2004 р.).
 • Тренер-консультант по удосконаленню бізнес-процесів ПАТ «Львівобленерго» (2012-2013р.р.).
 • Бізнес-тренер з маркетингу, логістики, стратегічного управління Центру підтримки бізнесу «New Biznet» (м. Львів).

Навчальна робота

Освоєні такі навчальні курси:

 • «Маркетинг» для студентів базового рівня підготовки;
 • «Маркетинг послуг» для студентів спеціальності 7.050108 та 8.050108 «Маркетинг»;
 • «Логістичні системи» для студентів спеціальності 7.050108 та 8.050108 «Маркетинг»;
 • «Стратегічне управління» для студентів магістерського рівня підготовки Інституту економіки та менеджменту;
 • «Економіка та організація хімічних виробництв» для студентів спеціальності 6.0916 «Хімічна технологія та інженерія».

Розроблені нові навчальні курси:

 • «Інфраструктура товарного ринку» для студентів базового рівня підготовки;
 • «Логістичне консультування» для студентів спеціальності 8.050208 «Логістика»;
 • «Інформаційні системи та технології в логістиці» для студентів спеціальності 7.050208 та 8.050208 «Логістика»;
 • «Організація і проектування логістичних систем» для студентів спеціальності 7.050208 та 8.050208 «Логістика»

Тематика наукових досліджень

Приймала участь у розробці держбюджетної теми „Теорія формування інтегрованих ланцюгів поставок в умовах глобалізації та європейської інтеграції”.

Проводила науково-дослідну роботу:

 1. "Матеріально-технічні ресурси. Розрахунок нормативів складських запасів для ремонтно-експлуатаційних потреб підприємства НАК "Нафтогаз України". Методика за госпдоговірною темою, договір № 5.77-3/1 НДР / 7145
 2. "Нормування матеріально-технічних ресурсів. Розроблення, погодження, затвердження та впровадження нормативів матеріально-технічних запасів в нафтогазовій галузі України. Основні положення за госпдоговірною темою, договір № 5.76-2/1 НДР / 7144

Наукові інтереси

Логістика, маркетинг, стратегічне управління.

Важливі публікації, останні праці

Опубліковано 45 публікацій у сфері економіки, менеджменту, маркетингу та логістики; 3 навчальних посібники, 1 монографія.

За час роботи на кафедрі видано 20 методичних розробок, з них — 19 за останні 3 роки.

Видано конспект лекцій з дисципліни «Економіка та оперативний менеджмент біотехнологічного підприємства» для студентів спеціальності 7. 092902 БАР у співавторстві з доц.. Мельниченко О.С.

Опубліковано навчальні посібники:

 1. Маркетинг: Ситуаційні вправи/Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. — К.: Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2004. — С.246-252.
 2. Маркетинг: Методичні вказівки до ситуаційних вправ/ Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. — К.: Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2004. — С. 225-243.
 3. «Логістика: компендіум і практикум» (Видавництво «Кондор». — Київ, 2006. — 340 с.) у співавторстві з Крикавським Є.В., Чухрай Н.І.
 4. Логістика: компендіум і практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. В. Крикавський [и др.]. — К. : Кондор, 2009. — 340 с. — Бібліогр.: с. 335-336. — ISBN 966-351-052-8
 5. Логістичні системи [Текст] : навч. посібник для студ. екон. спец. / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 263 с. — Бібліогр.: с. 255-263. — ISBN 978-966-553-743-4
 6. Логістичне консультування : конспект лекцій для студ. спец. 8.050208 «Логістика» / О. І. Карий, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — 112 с. — Бібліогр.: с. 107-109 (39 назв).
 7. Логістичні системи [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., допов. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 310 с. : рис., табл. — (Серія «Світ маркетингу і логістики» ; вип. 2). — Бібліогр.: с. 304-310. — 200 экз. — ISBN 978-617-607-318-9
 8. Економіка логістики [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський та ін. ; [заг. ред.] Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. — 637 с. : рис., табл. — (Серія «Світ маркетингу і логістики» ; вип. 7). — Бібліогр.: с. 522-531, в кінці розд. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-614-8

Контактна інформація

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

e-mail: chornopyska@ukr.net