Чорнобай Олена Леонідівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чорнобай Олена Леонідівна
J0SmZtSt ew.jpg
к.юр.н., доцент
Alma mater Львівській інститут внутрішніх справ
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Львівський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри теорії, історії та філософії права
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи кафедра теорії, історії та філософії права, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Чорнобай Олена Леонідівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії, історії та філософії права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

 • У 2004 р. — закінчила Львівській інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.
 • У 2004-2005 рр. — навчання в магістратурі Львівського юридичного інституту МВС України.

У травні 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 — філософія права.

Тема дисертації: Філософія фольклорного права [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Чорнобай Олена Леонідівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2011. — 223 арк. — Бібліогр.: арк. 197-223.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Львівський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри теорії та історії держави і права.

Професійна діяльність

 • З 2006 р. — перебувала на посаді викладача кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • З листопада 2007 р. до серпня 2011 р. — служба в органах внутрішніх справ на посадах викладача та старшого викладача кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • З вересня 2011 р. перебуває на посаді доцента кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальні курси

 • Юридична деонтологія.

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів

Актуальні проблеми філософії права, зокрема проблеми природного права.

Наукова діяльність

Основні публікації

Авторка понад 150 наукових та навчально-методичних публікацій.

Наукові та навчально-методичні праці:

Статті

 1. Чорнобай О.Л. Вітчизняна правова аргументація у відстоюванні української національної справи // JURNALUL JURIDIC NATIONAL: TEORIE SI PRACTICA. Nr. 1 (35) 2019. С. 37-38.
 2. Чорнобай О.Л. Становлення та перспективи вітчизняної юридичної аргументації // JURNALUL JURIDIC NATIONAL: TEORIE SI PRACTICA. Nr. 2 (36) 2019. С. 33-36.

Тези доповідей, виголошені на конференціях, круглих столах

 1. Чорнобай О.Л. Українська національна справа у вітчизняній правовій аргументації // Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2019 р.). Львів: ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 145-149.
 2. Чорнобай О.Л., Бунько С. Правове мислення суддів як основа правосудного судочинства // Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2019 р.). Львів: ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 45-49.
 3. Чорнобай О.Л., Каленик С. Поняття принципу прав та свобод людини і громадянина // Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2019 р.). Львів: ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 71-75.
 4. Чорнобай О.Л., Колядко А.-В. Роль сім’ї та загальноосвітніх навчальних закладів у подоланні правового нігілізму // Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2019 р.). Львів: ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 94-99.
 5. Чорнобай О.Л., Луців М. Психологічна готовність юриста до професійної діяльності: поняття, структура // Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2019 р.). Львів: ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 104-108.
 6. Чорнобай О.Л., Матіїв В. Правовий статус юридичних клінік у системі безоплатної правової допомоги // Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2019 р.). Львів: ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 112-117.
 7. Чорнобай О.Л., Похилько О. Гарантії прав і свобод людини та громадянина // Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2019 р.). Львів: ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 125-129.
 8. Чорнобай О.Л., Тригуб Л. Соціальне партнерство як механізм колективної дії // Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2019 р.). Львів: ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 138-142.
 9. Чорнобай О.Л., Denisa Soukenikova. Формування юридичної аргументації в Новий час (XVII-XIX ст.) // Державотворення та правотворення:проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної конференції (Львів, 29 травня 2019 р.). Львів: ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 83-87.
 10. Добросельська Д., Чорнобай О.Л. Сутність права: теоретичні аспекти // Державотворення та правотворення:проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної конференції (Львів, 29 травня 2019 р.). Львів: ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 103-106.
 11. Тарасюк В., Чорнобай О.Л. Теоретико-правові основи національної безпеки // Державотворення та правотворення:проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної конференції (Львів, 29 травня 2019 р.). Львів: ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 181-185.
 12. Чорнобай О. Вітчизняна юридична аргументація: становлення та розвиток // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 76-78.

Контакти

вул. Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімната 327

E-mail: TFP_INPP@lp.edu.ua; tfp2014@i.ua