Чернобай Ліана Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чернобай Ліана Іванівна
Chernobai.JPG
к.е.н., професор
Дата народження 10 вересня 1966 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1988 р.
Спеціальність «Економіка та організація машинобудівної промисловості».
Галузь наукових інтересів Проблеми корпоративного управління в машинобудуванні і приладобудуванні
Кваліфікаційний рівень інженер-економіст
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Чернобай Ліана Іванівна - професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, кандидат економічних наук, професор, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка», заступник завідувача кафедри із навчально наукової роботи зі студентами.

Коротка історія

Дата народження: 10 вересня 1966 року.

Освіта

Вищу освіту здобула в 1988 році, закінчивши з червоним дипломом Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Економіка та організація машинобудівної промисловості».

У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм впровадження нової техніки в умовах ринку» за спеціальністю 08.06.01. – Економіка підприємств і форми господарювання.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2003 року присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

Вчене звання професора кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва присвоєно 30 червня 2015р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

Професійна діяльність

Старший викладач, доцент, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

Педагогічний стаж складає 18 років.

Наукова робота

Наукові дослідження

Наукова робота проводиться в рамках науково напряму кафедри «Проблеми корпоративного управління в машинобудуванні і приладобудуванні».

Публікації за результатами досліджень

Загалом за результатами наукових досліджень і науково-методичної діяльності опубліковано понад 200 робіт.

Серед них:

 1. Чернобай Л.І., Босак А.О. Проблеми розвитку корпорацій в Україні та інформаційне забезпечення їх розв’язання. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» № 527. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка». — 2005. — с.98-104.
 2. Чернобай Л.І., Пащенко І.Н. Узагальнення принципів організування діяльності підприємств. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління» № 554.- Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка». — 2006. — с.205-208.
 3. Чернобай Л.І., Мельник О.Г. Система корпоративного управління в Україні: принципи формування та тенденції розвитку. Вісник соціально-економічних досліджень ОДЕУ № 23. — м. Одеса. Збірник наукових праць. 2006р. — с.360-366.
 4. Liana Czarnobaj. Zagrozenie srodowiska naturalnego w dobie rozwoju turystyki na prykladzie uzdrowisk. Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania I zagrozenia. — Poznan, 2006. — с. 405-411.
 5. Чернобай Л.І., Пащенко І.Н. Інновації як основа розвитку підприємництва. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління» № 579. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка». — 2007. — с.199-204.
 6. Чернобай Л.І. Інновації в системі управління: сутність та особливості впровадження / Чернобай Л.І., Кишеня П.Б. // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка» № 1 (21). Хмельницький: ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 2011. С.90-99.
 7. Чернобай Л.І. Діагностика процесу управління витратами на засадах функціонального підходу: теоретичні аспекти та практичне застосвання / Т.М.Мудра, Л.І.Чернобай, Н.Л.Калиновська // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка» № 3 (23). Хмельницький: ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 2011. С.87-91.
 8. Чернобай Л.І. Інвестиційна діагностика підприємства: сутнісна характеристика та особливості реалізації на прикладі підприємств фармацевтичної галузі / Л.І.Чернобай, Ю.С.Кулина // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 714 "«Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». Львів, 2011. С.437-447.
 9. Чернобай Л.І. Якісне оцінювання витрат на експортну діяльність залежно від стадій залучення суб’єкта господарювання до експортного ринку / Л.І.Чернобай, Н.О.Вацик // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 1 (172) ч. 2. Науковий журнал. Луганськ —2012. С.19-24.
 10. Чернобай Л.І. Модель композиту менеджменту: теоретичні засади та особливості формування / Л.І.Чернобай, О.І.Дума // Міжгалузевий науково-практичний журнал «Проблеми науки», № 5, 2012. С.24-31.
 11. Ризики підприємств-лізингодавців: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] : монографія / Кузьмін О. Є., Чернобай Л. І., Кулиняк І. Я. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Навч.-наук. ін-т економіки і менедж. — Д. : Растр-7, 2012. — 255 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 186-203. — 300 экз. — ISBN 978-617-7045-02-0
 12. Теоретичні аспекти та прикладні засади економічного оцінювання та планування витрат на експортну діяльність підприємств з урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку [Текст] : монографія / Л. І. Чернобай, Н. О. Вацик. — Львів : Растр-7, 2014. — 462 с.
 13. Expenditures algorithm formation on export activities based on economic entity involvement stages to foreign market / L.I.Chernobaj, N.O.Vatsyk. — Economics, Entrepreneurship, Management. – Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014. - Volume 1. Number 2. – p. 61-71.
 14. Technology of evaluation of intellectual property objects of enterprise with the objectsve of their further sale / L.I.Chernobaj, L.Melnyk, Y.Shpak. — «Econtexmod» . Vol.3, No.1. 2014. – P.29-35.
 15. Експортна діяльність соціально-відповідальних суб’єктів господарювання: інструментарій підвищення ефективності / О.Є.Кузьмін, О.В.Пирог, Л.І.Чернобай, Н.О.Вацик./ — Науковий журнал «Економіка і фінанси». – Дніпропетровськ, 2014. - № 12. – с. 14-26.
 16. Бізнес-процеси підприємства: класифікація та структурно-ієрархічна модель / Л.І.Чернобай, О.І.Дума/ - Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 22, - С. 171-182.
 17. . Вибір оптимальних планових параметрів експортної діяльності суб’єкта господарювання з використанням статистичних та інтегральних методів / Л.І.Чернобай, В.І.Мороз, Н.О.Вацик/ - Математичне та комп’ютерене моделювання. Серія: Технічні науки. зб. наук. Праць / Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: Ю.Г.Кривонос (відп. Ред..) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 13. – С.34-49.
 18. Застосування статистичних методів у плануванні витрат на експортну діяльність / Л.І.Чернобай, Н.О.Вацик, М.В.Кізло/ Актуальні проблеми економіки: наук. екон. журн. №11 (185) 2016.– Київ: ВНЗ «Національна академія управління». – С.408-424.
 19. Evaluation of the level of social responsibility of the state in the field of employment / Chernobay L. I., Malibroda S. B., Yasinska T. V./ - [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2017. № 2. Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_2/epm2017_2_6.pdfНавчальна робота

Основні курси

 • Соціальна відповідальність
 • Економіка інноваційного підприємства
 • Економіка зарубіжних країн

Позааудиторна робота

Основні робочі програми, розроблені Чернобай Л.І. упродовж 1999 – 2015 рр., стосуються таких дисциплін:

 • «Соціальна відповідальність»;
 • «Економіка зарубіжних країн»;
 • «Корпоративне управління»;
 • «Аудит зовнішньоекономічних операцій»;
 • «Податки та система оподаткування зовнішньоекономічних операцій»;
 • «Економіка інноваційного підприємства»;
 • «Облік та аудит зовнішньоекономічних операцій» для усіх форм навчання.

Відповідно розроблено лекційні курси та методичне забезпечення.

Науково-педагогічна робота успішно поєднується з виховною та навчально-науковою роботою зі студентами. Чернобай Л.І. безпосередньо займається підготовкою студентів до участі в олімпіадах, конференціях та конкурсах як в межах Національного університету «Львівська політехніка», так і на Всеукраїнському рівні.

За результатами цієї діяльності Чернобай Л.І. нагороджено Знаком «Відмінник освіти України» згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про підсумки проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2002/2003 навчального року» від 25.09.2003р. № 654. Одержано Почесну грамоту Міністерства освіти і науки України «За плідну роботу з обдарованою студентською молоддю і вагомий внесок у підготовку та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади», наказ від 24.12.2003р. № 1488-к.Грамота Чернобай.jpg

Грамота Національної академії педагогічних наук України


180px-Отличник образования.jpg «Відмінник освіти України»,RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки УкраїниЗа результатами участі студентів у Всеукраїнських оліміпадах за 2001 - 2012 рр. завойовано 40 призових місць, серед яких 16 - 1-го рівня; 15- 2-го рівня; 9 - 3-го рівня.

Чернобай Л.І. займаєть організуванням процесу навчання студентів кафедри на рівні магістерської програми англійською мовою. Даний проект було розпочата у 2008-2009 н.р. На сьогодні кількість студентів, яка пройшла навчання за окремими дисциплінами англійською мовою складає більше 90 осіб.

Під керівництвом Чернобай Л.І.захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.На даний час Чернобай Л.І. керує 1 аспірантом.

Основні навчальні праці

Опубліковано 25 навчальних посібники (з них 4 з грифом МОНМС України), 7 монографій, 12 конспектів лекцій.

Зокрема:

 1. Фещур Р.В.;Барвінський А.Ф.; Чернобай Л.І. та інші. «Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник. 2-ге вид. оновлене і доповнене. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», 2003. — 576 с.;
 2. Кузьмін О.Є.; Босак А.О.; Чернобай Л.І. та інші. «Корпоративне управління. Посібник», 2004. — 168 с.
 3. Босак А.О.; Григор’єв О.Ю.; Чернобай Л.І. та інші. «Міжнародна економіка: прикладний аспект, навч. посібник», 2006. — 134 с.
 4. Хом’як Р.Л.; Мороз А.С.; Чернобай Л.І. та інші. «Бухгалтерський облік вУкраїні, Навчальний посібник», 2006. — 1088 с.
 5. Економічне оцінювання та планування ризику нововведень на підприємствах машинобудування: [монографія] / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, В.Ю. Харчук. Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. — 198с.
 6. Чернобай Л.І., Харчук В.Ю., Кізло М.В. Аудит зовнішньоекономічних операцій: Навчальний посібник.(гриф МОНМС України) — Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. — 232с.
 7. Кузьмін О.Є. Економіка інноваційного підприємства: Навчальний посібник для студентів спеціальності 8.180100 «Управління інноваційною діяльністю» — 2-ге видання, доповнене і перероблене / О.Є.Кузьмін, І.Н.Пащенко, Л.І.Чернобай, А.О.Босак.(гриф МОНМС України) — Львів: Міські інформаційні системи, 2011. — 390 с.
 8. Босак А.О. Міжнародна економіка: прикладний аспект: Навч. посібник — 3-є вид., перер. і доп. / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, О.С.Скибінський, Л.І. Чернобай. — Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2011. — 184 с.
 9. Чернобай Л.І., Шуляр Р.В. Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій: Навч. посібник / Л.І. Чернобай, Р.В.Шуляр. — Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2011. — 304 с.
 10. Витрати в експортній діяльності підприємств: [монографія] / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, , О.Г. Мельник, Н.О. Вацик. Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. — 278с.
 11. Ризики підприємств-лізингодавців: теоретичні та прикладні аспекти : [монографія] / О.Є. Кузьмін, Л.І.Чернобай, І.Я. Кулиняк. Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. – 255с.
 12. Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій : [монографія] / За ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна. Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 428с.
 13. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності : [монографія] / За ред. д.е.н., проф. О.А. Паршиної. Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т. 3. – 365с.
 14. Теоретичні аспек-ти та прикладні засади економіч-ного оцінювання та планування витрат на експортну діяль-ність з урахуван-ням стадій залу-чення до зовні-нього ринку: [монографія] / Л.І.Чернобай, Н.О.Вацик. Львів: Видавництво «Растр-7», 2014. – 464с.
 15. Forecasting the Development of Export Engineering Industry Using Second Order Differential Equations / Moroz V. I., Chernobay L.I., Vatsyk N. O./ - National Economic Reform: experience of Poland and Prospects for Ukraine. – Collective monograph [State University of Jan Kochanowski, Kielce, Poland]. – Vol. 3. Poland: "Izdevnieciba"Baltija Publishing", 2016. – 460 p. [ISBN 978-9934-8585-4-3]. – Pp. 332-350.
 16. Соціальна відповідальність: навч. посіб. / О.Є.Кузьмін, О.В.Пирог, Л.І.Чернобай, С.Б.Романишин, Н.О.Вацик. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с.

Розроблено та сертифіковано 6 навчально-методичних комплексів, розміщених у віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка».


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032) 258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua;