Чернихівський Євген Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чернихівський Євген Михайлович
E1.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 12.02.1976 р..
Місце народження Самбірський р-н, Львівської обл.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998р.
Спеціальність «Інженер електронної техніки».
Галузь наукових інтересів моделюванняі дослідження складних систем,

оптичні транспортні системи тамережі.

Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Климаш Михайло Миколайович Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2006р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра телекомунікацій

Чернихівський Євген Михайлович - кандидат технічних наук, доцент кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився на Самбірщині. 12.02.1976 р.

У 1998 році закінчив кафедру «Телекомунікації» Державного університету «Львівська політехніка», де і залишився працювати на посаді інженера.

З 2000 р. асистент кафедри, одночасно навчався в аспірантурі НУ «Львівська політехніка».

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію в Одеській академії зв’язку ім. О.С.Попова за спеціальністю 05.12.02— телекомунікаційні системи та мережі.

Досвід викладацької діяльності у Вищих навчальних закладах із стаціонарною і дистанційною формами навчання — понад 10 років.

З 2007 р. працює на посаді доцента кафедри.

Педагогічна робота

читає лекції з дисциплін:

 • «Системи комутації і розподілуінформації»,
 • «Методи математичного моделювання втелекомунікаційних мережах»,
 • «Програмне забезпечення телекомунікацій».


Захоплення: гірські лижі, волейбол.

Тема дисертації

Дослідження поляризаційної модової дисперсії і її вплив напропускну здатність та структуру оптичних транспортних мереж [Текст] : дис...канд. техн. наук: 05.12.02 / Чернихівський Євген Михайлович ; Кафедра «Телекомунікації» Національного ун-ту «Львівська політехніка». — Л., 2006. —198 арк.: рис., табл. — арк. 169-180

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Климаш Михайло Миколайович,Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси

 • моделювання і дослідження складних систем,
 • оптичні транспортні системи та мережі.

Видавнича діяльність

Є автором монографії, 2 патентів на винахід, понад 10 методичних вказівок і понад 30 наукових праць.

Вибрані публікації

 1. Поляризаційно-модова дисперсія оптичних волокон транспортних мереж [Текст] : сборник научных трудов / М. М. Климаш, Є. М. Чернихівський, М.І. Олексін. — Львів : НВЕД УАД, 2007. — 198 с. : іл. — Бібліогр.: с. 186-197(115 назв). — ISBN 966-322-085-6
 2. Математичне моделювання телекомунікаційних систем та мереж[Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Є. М. Чернихівський ;Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : вид. Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2011.— 270 с. : іл. — Бібліогр. : с. 228-232 (55 назв). — ISBN 978-617-607-093-1
 3. Климаш М.М., Чернихівський Є.М. Синхронна цифрова мережа західної ділянки енергосистеми України // Львів: Вісник ДУ «ЛП» Радіоелектроніка і телекомунікації. — 2000. — № 387. — С. 240-245.
 4. Климаш М.М., Чернихівський Є.М., Дембіцький С.І. Розрахунок довжини регенераційної ділянки волоконно-оптичних систем передачі інформації за дисперсійними характеристиками оптичного волокна // Львів: Вісник ДУ «ЛП» Радіоелектроніка і телекомунікації. — 2000. — № 399. — С. 111-114.
 5. Климаш М.М., Чернихівський Є.М. Дослідження трафіка тапотенційної пропускної здатності оптичних волокон транспортних мереж // Львів:Вісник НУ «ЛП» Радіоелектроніка і телекомунікації. —2001.— № 428. — С. 121-126.
 6. Чернихівський Є.М., Климаш М.М. Дослідження впливу поляризаційної модової дисперсії на пропускну здатність оптичних волокон магістральних телекомунікаційних мереж // Львів: Вісник НУ «ЛП» Радіоелектроніка та телекомунікації . — 2002.— № 443. — С.180-185.
 7. М.Н. Климаш., Е.М. Чернихивский. Расчет пропускной способности одномодовых оптических волокон и применение DWDM технологии на транспортных сетях // Радіоелектроніка, інформатика, управління.— 2002. — № 1.— С. 26-28.
 8. Чернихівський Є.М., Климаш М.М., Шийка Я.В. Моделювання поляризаційних характеристик оптичних волокон з допомогою матриць Мюллера іДжонса // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка і телекомунікації».— 2004. — № 508. — С.165-168.
 9. М.М. Климаш, Є.М. Чернихівський. Модель поляризаційно —модової дисперсії оптичного волокна // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка і телекомунікацї». —2005. — № 534. — С. 84-86.
 10. Є.М. Чернихівський. Дослідження залежності поляризаційно-модової дисперсії оптичного волокна від довжини хвилі оптичної несучої // Вісник «Моделювання та інформаційні технології». М.Київ.— 2005. — №31., с.50-55.
 11. Чернихівський Є.М., Климаш М.М. Дослідження диференціальної групової затримки оптичного волокна і розробка схеми компенсації поляризаційно-модової дисперсії // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка і телекомунікацї». —2006. —№ 560. — С.78-82.
 12. Климаш М.М., Чернихівський Е.М. Расчет пропускной способности волоконно-оптической транспортной сети и применение DWDM технологии// Материалы III-й Международной конференции «Техника и технология связи».— Одеса. — 11-14.09.2001. — С. 49-55.
 13. Mychailo Klymash, Evgen Chernikhivskyj. Polariztion ModeDispersion: Causes of Rise and Influence on synchronous Linear Links Parametersand Structure // Proceeding of LFNM-2002 4-d International Workshop on Laserand Fiber-Optical Network Modeling. — Kharkiv. — 2002. — С. 212.
 14. Mykhailo Klymash, Yevgen Chernikhivsky, Mykhailo Oleksin.Main Telecomunication Network Optical Linear Links Strukture Investigation //CADSM-2003. — February 18-22,2003. — Lviv-Slavsko, Ukraine.— p.91-95.
 15. Mykhailo Klymash, Yevgen Chernikhivsky, Ivan Kostyuk.Polarizing Dependent Losses and Polarizing Mode Dispersion Coefficient Analysisand Calculation with the Help of Jones` and Muller`s Matrices // Міжнароднанауково-технічна конференція «Моделювання лазерних і волоконно- оптичних систем— LFNM-2003». — 2003. — м. Алушта. — С.262-265.
 16. Evgen Chernikhivskyj, Mychailo Klymash. Research ofDifferential Group Delay and Design of Scheme for Polarization Mode DispersionSystem Minimization // Матеріали 9-ї міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії» Львів-Славсько, Україна.— 28 лютого — 4 березня 2006.— С.271-273.

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 302 ,

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-27 43; +38 (032) 258-24-44; +38 (032) 258-27-43