Червінський Тарас Ігорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Червінський Тарас Ігорович
Червінський1.jpg
к.х.н., доцент
Дата народження 09 листопада 1979 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Працює в галузі розроблення методів регенерації відпрацьованих нафтопродуктів та одержання паливно-мастильних компонентів з відновлювальних джерел сировини
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Науковий керівник доктор хімічних наук, професор Братичак Михайло Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Червінський Тарас Ігорович — кандидат хімічних наук, доцент Кафедри хімічної технології переробки нафти та газу, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

Загальна інформація

Освіта

Кандидатську дисертаційну роботу на тему «Хімічна модифікація епоксидних смол гідропероксидами в присутності краун-етерів » [Текст] : Дис. канд. хім. наук:02.00.06 / Червінський Тарас Ігорович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2005. — 221 арк.: рис.» захистив у 2005 р.

Наукові інтереси

Працює в галузі розроблення методів регенерації відпрацьованих нафтопродуктів та одержання паливно-мастильних компонентів з відновлювальних джерел сировини.

Професійна діяльність

З 2005 до 2011 – молодший науковий співробітник кафедри хімічної технології переробки нафти і газу

З 2011 по 2018 – асистент кафедри хімічної технології переробки нафти і газу;

З 2018 по теперішній час – доцент кафедри хімічної технології переробки нафти і газу.

З 21 січня по 15 лютого 2019 р. пройшов наукове стажування у Вроцлавській Політехніці (Польща) на хімічному факультеті у відділі хімії і технології палив.

Педагогічна діяльність

Лекційні курси

 • Експлуатаційні матеріали

Вибрані публікації

Є автором і співавтором 110 наукових (6 – в Scopus) та 10 методичних праць, одного патента України на корисну модель. Видав у співавторстві навчальний посібник " Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів (Інститут хімії та хімічних технологій)"

Серед них

 1. Регенерація відпрацьованих нафтових олив термоокисним методом / Т.І. Червінський, О.Б. Гринишин, Б.О. Корчак // Нафтогазова галузь України – 2016. – № 2. – С. 32-34. –– Бібліогр.: 18 назв.
 2. Термоокисна регенерація відпрацьованих індустріальних олив / Б.О. Корчак, Т.І. Червінський, О.Б. Гринишин // Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Н. І. Чухрай. — Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2016. — С. 102-107.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 841) – Бібліогр.: 15 назв.
 3. Регенерація відпрацьованих моторних олив у присутності карбаміду / Т.І. Червінський, О.Б. Гринишин, Б.О. Корчак // Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Н. І. Чухрай. — Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2015. — С. 158-162.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 812) – Бібліогр.: 11 назв.
 4. Одержання біопалива з рослинної сировини у присутності гетерогенного цеолітвмісного каталізатора / Т.В. Чайківський, Т.І. Червінський, К.М. Жердєва // Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред.Й. Й. Ятчишин. — Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. — С. 164-168.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 726).
 5. Використання побічних продуктів піролізу вуглеводневої сировини для одержання смол з флуорвмісними групами / О. В. Шуст, Т. І.Червінський, О. Р. Михайлів, М. М. Братичак // Екологічний інтелект-2010 : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен., 8-9 квіт. 2010 р.,Дніпропетровськ. — Д., 2010. — С. 83-84.
 6. Модифікація окиснених нафтових бітумів нафтополімерними смолами / М. М. Братичак, Т. І. Червінський, О. Т. Астахова, О. Б. Гринишин //Проблеми хіммо-тології : матеріали III Міжнар. наук.-техн. конф., 20-24 верес. 2009 р., Київ. — О. : Астропринт, 2010. — С. 8-10.
 7. Пероксидні флуорвмісні олігомери та їх використання для одержання нафтополімерних смол / Т. І. Червінський, О. В. Шуст, М. М. Братичак// Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред.Й. Й. Ятчишин. — Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 83-90.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 667). — Бібліогр.: 12 назв.
 8. Получение нефтяных битумов окислением сырья, модифицированного нефтепо-лимерными смолами / О. Б. Гринишин, М. Н. Братычак,Е. Т. Астахова, Т. И. Червинский // Нефтегазопереработка-2010 : материалы междунар. науч.-практ. конф., 25-28 мая 2010 г., Уфа. — Уфа, 2010. — С.151-152.
 9. Синтез та застосування олігомерів з пероксидними групами наоснові ціанурової епоксидної смоли / / Т. І. Червінський, О. І. Яцишин, М. М.Братичак // Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] /відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 113-120. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 667). — Бібліогр.: 11 назв.
 10. Bitumen production via tar oxidation in the presence ofpetroleum resin with fluorine-containing groups / M. Bratychak, T. Chervinskyy,O. Astakhova, O. Shyshchak // Chemistry and Сhem. Technology. — 2010. — Vol.4, № 4. — P. 325-328. — Bibliogr.: 24 titles.
 11. Chemical modification of ED-24 epoxy resin peroxy derivativeby C9H4F16O fluorine-containing alcohol-telomer / M. Bratychak, T. Chervinskyy,O. Shust, O. Shyshchak // Chemistry and Сhem. Technology. — 2010. — Vol. 4,№ 2. — P. 125-130. — Bibliogr.: 12 titles.
 12. Production of bitumen modified by petroleum resins on thebasis of tars of ukrainian oils / O. Grynyshyn, O. Astakhova, T. Chervinskyy //Chemistry and Сhem. Technology. — 2010. — Vol. 4, № 3. — P. 241-246.
 13. Bitumen production via tar oxidation in the presence of petroleum resins with fluorine-containing groups / M. Bratychak, T. Chervinskyy, O. Astakhova and O. Shyshchak // Chemistry and Сhem. Technology. — 2010. — Vol. 4, № 4. — P. 325-328.
 14. Change in properties of M-10 DM mineral motor oil after its using in the diesel engine / O. Grynyshyn, B. Korchak, T. Chervinskyy, V. Kochubei // Chemistry and Сhem. Technology. — 2017. — Vol. 11, № 3. — P. 387-391.
 15. Application of vacuum distillatin for the used mineral oils recycling / B. Korchak, O. Grynyshyn, T. Chervinskyy, I. Polyuzhin // Chemistry and Сhem. Technology. — 2018. — Vol. 12, № 3. — P. 365-371.

WEB OF SCIENCE Scopus Google Scholar Research Gate


Контакти

пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн.317

Номер(и) телефону: +38 (032)258-27-13; +38 (032) 258-21-66 E-mail: taras.i.chervinskyi@lpnu.ua