Червінська Оксана Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Червінська Оксана Степанівна
Chervinskaos2.jpg
Alma mater Державний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 1988
Спеціальність Економіка та організація машинобудівної промисловості
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 28.04.2009 р.
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 10.11.2011 р.
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2010 – дотепер доцент кафедри фінансів
 • 2006 – 2010 - старший викладач кафедри фінансів


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Податкова система. 2. Оподаткування суб’єктів підприємництва

 1. Вибір оптимальної системи оподаткування для малих підприємств. Стаття. //Науковий вісник Національного лісотехнічного університету: збірник науково – технічних праць. – Львів.- РВВ НЛТУ України.-2011.- Випуск 21.10.-С. 265-270.
 2. Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення. Стаття // Науково-практичний журнал Регіональна економіка . – Львів : Видавництво Інститут регіональних досліджень НАН України .2012. – Вип. №2. – с. 99-108.
 3. Переваги та недоліки відшкодування податку на додану вартість. Стаття. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – Львів: Видавництво НЛТУ. – Вип.23.10. – с.279-282, 2013 р.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

"Організаційно – інформаційні засади адаптування машинобудівних підприємств до змін системи оподаткування", економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2009 р.

Участь у держбюджетних темах

 • ДБ/Інвест “Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій”, 2002-2003 рр. (підрозділ 2.9.5 “Технологія автоматизованого опрацювання податкової документації”, номер державної реєстрації 0102U001182, затвердженої науково-технічною радою університету, протокол №2 від 30.10.2001р. (акт впровадження від 20 лютого 2006 року );
 • ДБ/87 ВГС “Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур”, 2004-2005 рр. (підрозділ 2.4.4 “Організація контролю сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), номер державної реєстрації - 0104U002289, затвердженої науково-технічною радою університету, протокол № 4 від 24 квітня 2003 року (акт впровадження від 20 лютого 2006 р.).

Участь у кафедральних темах

 • “Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур”, номер державної реєстрації теми – 0106U00027.

Підвищення кваліфікації

 • 2013 р. - ДПІ у Шевченківському районі міста Львова


Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Податковий менеджмент: навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою спеціаліста, магістра зі спеціальності «Фінанси» Львів. – Видавництво НУ «Львівська політехніка» 2012.- 296с.

Монографії

 1. Планування процесу інформатизації податкової діяльності на підприємстві Монографія.(розділ монографії) Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту. – Харків: ВД «Інжек», 2009. – С. 55-65.
 2. Развитие предприятий в условиях непрерывной изменчивости налоговой системы. Монография.(раздел монографии) Налоговые реформы. Теория и практика. Под ред. д.е.н., проф. И.А.Майбурова, Ю.Б.Иванова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2010. – С.266-276.
 3. Конкурентоспроможність і проблеми фінансування і стимулювання інновацій. Монографія (розділ монографії) Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики під ред. докт. економ. наук, проф. Пономаренка В.С., докт. економ. наук, проф. Кизима М.О., . докт. економ. наук, проф. Іванова Ю.Б. - Харківський Національний Економічний Університет -2011 – 39-53.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Інформаційні вимоги податкової системи до процесів інноваційного розвитку суб’єктів господарювання. Стаття.//Вісник НУ «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління», Львів, - 2010 №684 С.81-85.
 2. Основні методи виявлення схем мінімізації в оподаткуванні платників ПДВ. Стаття. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету: збірник науково – технічних праць. – Львів.- РВВ НЛТУ України.-2011.- Випуск 21.8.- С. 257-262.
 3. Управління дебіторською заборгованістю на підприємстві. Стаття. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету : збірник науково – технічних праць. – Львів .- РВВ НЛТУ України.-2011.- Випуск 21.10.- С. 360-365.
 4. Ефективність функціонування малого підприємництва в Україні. Стаття // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету : збірник науково – технічних праць. – Львів .- РВВ НЛТУ України.-2012. – Вип. 22.1. – с. 332-336.
 5. Особенности становления и перспективы развития упрощенной системы налогообложения в Украине // Ежемесячный журнал Группы компаний «Налоги и финансовое право». – Екатеринбург : Издательство «Налоги и финансовое право» 2012. - №4 – с.417-425.
 6. Особливості надання податкових пільг при стимулюванні інноваційної діяльності. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень». – Донецьк, 2013.


Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Червінська О.С. Податкова система. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту // С.В. Паранчук, О.С. Червінська, М.М. Мужеляк, І.О. Кривецький - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – 185 с. – Сертифікат №374 від 30.09.13 р.
 2. Червінська О.С. Податковий менеджмент. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 7-8.030508 «Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту // С.В. Паранчук, О.С. Червінська, О.Ю. Яров - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – 170 с.


Додаткові відомості

 • Відповідальна за методичні видання кафедри фінансів.


Кафедра фінансів