Чайковський Ігор Борисович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чайковський Ігор Борисович
Chaykovskiy.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 08.08.1955 р.
Місце народження м. Львів .
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1978 р.
Спеціальність «Інженер електронної техніки».
Галузь наукових інтересів інтерпретація відбиттів радіолокаційних сигналів від різноманітних земних покриттів; застосування сучасних мережевих процесорів в телекомунікаціях.
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Оганесян Альберт Георгієвич, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра телекомунікацій

Чайковський Ігор Борисович - кандидат технічних наук, доцент кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 8 серпня 1955 року.

У 1978 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Інженер електронної техніки».

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію.

Тема дисертації

Аналіз методів і алгоритмів обробки радіосигналів зондуванн яшаруватих середовищ за критерієм точності оцінки їх товщини [Текст] :дис...канд. техн. наук: 05.12.17 / Чайковський Ігор Борисович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2001. — 248 арк. — арк. 195-205

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Оганесян Альберт Георгієвич, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси

 • інтерпретація відбиттів радіолокаційних сигналів від різноманітних земних покриттів; застосування сучасних мережевих процесорів в телекомунікаціях

Видавнича діяльність

Автор 15 статей.

Вибрані публікаці

 1. Чайковський І.Б. Метод інтерпретації сигналів радіолокаційного зондування земних покриттів на основі кореляційного аналізу //Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник ДУ «Львівська політехніка», № 367.—Львів: 1999.— С. 22-24.
 2. Оганесян А.Г., Чайковський І.Б. Дослідження методу проникаючого радіолокаційного зондування та розробка георадарів метрового діапазону хвиль для дистанційного моніторингу підповерхневих шарів Землі // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник ДУ «Львівська політехніка», № 387.— Львів: 2000.—С.166-172.
 3. Чайковський І.Б. Статичні оцінки точності методів інтерпретації сигналів радіозондування при поверхневих шаруватих земних середовищ // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник НУ «Львівська політехніка», № 415.— Львів: 2001.— С.45-50.
 4. Чайковський І.Б. Характеристики точності методів радіолокаційних вимірювань товщини деяких шаруватих покриттів Землі //Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. праць ІПМЕ НАН України. —Вип. 7 — Київ, 2001.— С. 128 −134.
 5. Оганесян А.Г., Чайковський І.Б. Вплив форми зондуючих сигналів на потенційну точність систем проникаючого радіозондування для вимірювання товщини шаруватих середовищ // Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. праць ІПМЕ НАН України. — Вип. 8 — Київ, 2001. — С.126-133.
 6. Оганесян А.Г., Чайковский И.Б. Кепстральный анализ сигналов,отраженных от морских льдов, на основе метода линейного предсказания. //Электрофизические и физико—механические свойства льда. Сборник трудовАрктического и Антарктического НИИ — Л.: Гидрометеоиздат, 1989. — С. 99-105.
 7. Оганесян А.Г., Чайковский И.Б. Кепстральный анализ сигналов радиозондирования морских льдов на основе метода линейного предсказания //Автометрия (АН СССР).—1991.— № 3.— С. 31–35. (Є передрук цієї статті під назвою«Oganesyan A.G. Chaikovskii I.B. Linear-prediction-based cepstral analysyis ofsea ice radioprobing signals. // Optoelectronic, instrumentation and dataprocessing, USA.—1991.—P.37—41.»)
 8. Чайковський І.Б. Методи проникаючого радіозондування земних покриттів із застосуванням авторегресійного спектрального аналізу // Мат. 4-їнауково-технічної конференції «Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки», част. 2. — Львів: ДУ «Львівська політехніка». — 1997. — С. 198-199.
 9. Oganesyan A.G. Tchaikovsky I.B. The investigation ofpenetrating radiolocation sounding method and the development of moderngeoradars of metric waves range // Proc. of International Conf. on ModernProblems of Telecommunications, Computer Science and Engineers Training TCSET2000. — Lviv-Slavsko (Ukraine). — 2000.— P.70-71.
 10. Tchaikovsky Ihor. Static Accuracy Estimations of the Methodsof Interpretation the Subsurface Layered Earth Radioprobing Signals // Proc. ofthe VI-th International Conf. CADSM 2001. — Lviv-Slavsko (Ukraine). — 2001. —P.79-80.
 11. Оганесян А.Г., Чайковский И.Б. О возможности создания орбитальной радиолокационной станции проникающего зондирования // Российская академия наук. Журнал радиоэлектроники. — № 5.— М.: — 2000.— С.8.(http: // jre.cplire.ru)

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 302 ,

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-27 43; +38 (032) 258-24-44; +38 (032) 258-27-43