Чабан Ксенія Олегівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чабан Ксенія Олегівна
Chaban new.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 07.04.1970р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність «Автоматичний електрозв’язок».
Галузь наукових інтересів застосування комп’ютерних систем тестування і впровадження в практику нових методик комп’ютерного оцінювання знань, а також загальні принципи побудови іпроектування цифрових систем комутації.
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор фізико — математичних наук, професор Оганесян Альберт Георгійович,Львівський коледж зв’язку Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра телекомунікацій

Чабан Ксенія Олегівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народилась 1970 р. у м. Львові.

У 1995 році закінчила Державний університет «Львівська політехніка», радіотехнічний факультеті отримала кваліфікацію інженера за спеціальністю «Автоматичний електрозв’язок».

Протягом 1996-2003 років навчалася в аспірантурі при кафедрі «Телекомунікації».

З вересня 2003 року працювала на посаді асистента кафедри «Телекомунікації» Національного університету «Львівська політехніка».

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію.

З 2011 року працює на посаді доцента кафедри «Телекомунікації» Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертації

Прикладна програмна система оцінювання знань для комп’ютерного тестування [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / Чабан Ксенія Олегівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2008. — 185арк.

Науковий керівник: доктор фізико — математичних наук, професорОганесян Альберт Георгійович, Львівський коледж зв’язку Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій

Наукові інтереси

 • Наукові інтереси: пов’язані із застосування мкомп’ютерних систем тестування і впровадження в практику нових методик комп’ютерного оцінювання знань, а також загальні принципи побудови іпроектування цифрових систем комутації.

Видавнича діяльність

Має 16 публікацій у фахових виданнях.

Вибрані публікації

 1. Результати використання математичних моделей процедур оцінювання знань студентів у системі комп’ютерного тестування/ К. О. Чабан // Моделювання та інформаційні технології. — 2007. — Вип. 42. —С. 157 — 162.
 2. Підсистема аналізу та оцінки відповідей комп’ютерної навчальної системи «Pilot» / К. О. Чабан // Комп’ютерні системи проектування : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2001. — № 415. — С. 225 — 232.
 3. Аналіз стану інструментальних засобів комп’ютерних навчальних систем та їх реалізація в системі «Pilot» / К. О. Чабан// Радіоелектроніка та телекомунікації : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2003. — № 471. — С. 165 — 172.
 4. Чабан К. Синтез інструментальних засобів розв’язку задач із цифровою відповіддю / К. Чабан // Комп’ютерні технології друкарства. —2000. — № 4. — С. 262–268.
 5. Оптимізація, побудова і моделювання структури інструментальних засобів розв’язку задач із цифровою відповіддю / К.Чабан // Комп’ютерні технології друкарства. — 2000. — № 5. — С. 287–295.
 6. Вплив комп’ютерного контролю та вимірювання рівня знань на процес навчання / К. О. Чабан // Радіоелектроніка тателекомунікації : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». —2001. — № 428. — С. 193–201.
 7. Синтез, оптимізація моделі та моделювання структури інструментальних засобів розв’язку t — задач / К. О.Чабан // Комп’ютерні технології друкарства. — 2001. — № 6. — С. 48–64.
 8. Проблеми дистанційної освіти / А.Г. Оганесян, Н. А. Єрмакова, К. О. Чабан // Радіоелектроніка та телекомунікації: Вісник Державного університету «Львівська політехніка». — 2000. — № 387. — С.143–147.
 9. Комп’ютерна навчальна система «Pilot» для автоматизованого контролю та вимірювання рівня знань / К. О. Чабан //Квалілогія книги. — 2000. — № 3. — С. 287–294.
 10. Математична модель структури інструментальних засобів розв’язку z, v — задач та її дослідження / К. О. Чабан// Комп’ютерні технології друкарства. — 2001. — № 6. — С. 101 — 106.
 11. Проблема «шпаргалок» или как обеспечить объективность компьютерного тестирования? / А. Г. Оганесян, Н. А.Ермакова, К. О. Чабан // Дистанционное образование. — 2000. — № 6. — С. 29–34.
 12. Мережевий електронний підручник / К.О. Чабан // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки : тези доп. 4—тої міжнар. наук.-техн. конф., 18–23 лют. 1997р. — Львів : Держ. ун-т «Львівська політехніка», 1997. — Т. 2. — С. 193–194.
 13. The subsystem of the analysis andestimation of the answers of computer educational system «Pilot» / K. Chaban //The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronies: proceeding of the VI-th International Conference CADSM`2001. Lviv PolytechnicNational University. February 12–17, 2001. — Lviv-Slavske, Ukraine, 2001. — P.283 — 284.
 14. Результати використання моделей процедур комп’ютерного оцінювання знань студентів / К. О. Чабан // Сучасніпроблеми телекомунікацій — 2007 : матеріали наук.—прак. конф., 18–20 жовтня2007 р. / Львівська дирекція ВАТ «Укртелеком», Нац. ун-т «Львівська політехніка» [та ін.]. — Львів, 2007. — С. 16 — 18.
 15. The mathematical providing of procedureof relative-level knowledge evaluation for computer testing / K. Chaban //Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science.Proceeding of the International Conference TCSET`2008. Lviv PolytechnicNational University. February 19–23, 2008. — Lviv-Slavske, Ukraine, 2008. — P.477 — 478.
 16. О независимом тестировании студентов / А. Г. Оганесян, И. Я. Казимира, К. О. Чабан // Education Technology& Society 11(1) 2008 ISSN 1436 — 4522. — P. 346 — 357.

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 302 ,

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-27 43; +38 (032) 258-24-44; +38 (032) 258-27-43