Чабан Василь Йосипович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чабан Василь Йосипович
RTEmagicC CHaban cr.jpg.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 2 квітня 1940 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Коло наукових інтересів охоплює питання теорій нелінійних електричних, маґнетних і електромаґнетних кіл зі скупченими та розподіленими параметрами, теорії електромаґнетного поля в нелінійних ізотропних й анізотропних середовищах, теорії електричних машин і трансформаторів, теорії електромеханічних і електроенерґетичних систем, перетворювальної техніки, динаміки машин, термодинамікиі, теорії алґоритмів, штучного інтелекту, природної маґнетної левітації, векторного аналізу, історії науки.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра теоретичної та загальної електротехніки


Чабан Василь Йосипович — доктор технічних наук, професор кафедри теоретичної та загальної електротехніки, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Дата народження: 2 квітня 1940 року

Фахівець у галузі математичного моделювання в нелінійній електротехніці та електромеханіці. Доктор технічних наук, професор. Член Національної Спілки письменників України. Професор кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка», професор Решівського університету (Польща).

Основні курси

 • Теорія електричних кіл
 • Електротехніка
 • Електротехніка та основи електроніки

Наукові інтереси та досягнення

 • Теорія нелінійних електричних, маґнетних і електромаґнетних кіл зі скупченими та розподіленими параметрами, теорії електромаґнетного поля в нелінійних ізотропних й анізотропних середовищах, теорія електричних машин і трансформаторів, теорія електромеханічних і електроенерґетичних систем, перетворювальної техніки, динаміка машин, термодинаміка, теорія алґоритмів, штучного інтелекту, природної маґнетної левітації, векторного аналізу.
 • У теорії електричних кіл запропоновано ефективний метод формування нелінійних диференціальних рівнянь стану у вузлових координатах, що набрав згодом у теорії електромеханічних систем принципового значення, а також ориґінальний метод діакоптики в часовій області з використанням запису рівнянь окремих підсхем у вузлових і контурних координатах зокрема. Розроблено важливий метод обчислення допоміжної моделі чутливості, що уможливив побудову теорії алґоритмів аналізу в позосталій електротехніці й електромеханіці на підставі єдиного математичного апарату теорії нелінійних диференціальних рівнянь.
 • Розробив теорію електромаґнетних кіл. Водночас створив алґоритми аналізу цих кіл, що охоплює розрахунок перехідних й усталених процесів, статичної стійкості, параметричної чутливості.
 • Уперше запропоновано принцип побудови польових математичних моделей електротехнічних пристроїв, обмотки яких заживлені в режимі заданих напруг, а не струмів.

Вибрані публікації

 1. Математичне моделювання електромагнітних процесів [Текст] : [Навч.посіб.для студ.електротехн.спец.] / В.Й.Чабан ; Навч.-метод. каб. вищ. освіти, Львів. політехн. ін-т. — К. : НМК ВО, 1992. — 389 с. : іл. — Бібліогр.: с. 383-385 (32 назви). — ISBN 5-7763-1222-1
 2. Англо — український електротехнічний словник: Близько 11 000 термінів / Василь Йосипович Чабан . — Львів : Видавництво ДУ «Львівська політехніка», 1995 . — 256 с. — Інв.N Н605050 з автогр.авт. — ISBN 5-7707-7944-6 .
 3. Електротехніка. Електричні машини й трансформатори [Текст] : навч.посіб.[для студ.вищ.і серед.навч.закл.неелектротехн.фахів] / Василь Чабан. — Луцьк ; Львів : Луц. держ. техн. ун-т, 1998. — 105 с. : іл. — Бібліогр.: с. 105 (4 назви). — ISBN 966-553-145-Х
 4. Математичне моделювання електромеханічних процесів [Текст] : [Навч.посіб. для студ.електротехн.і мех.спец.] / Василь Чабан. — Львів : Львівська політехніка, 1997. — 344 с. : іл. — Бібліогр. : с.341 (16 назв). — ISBN 966-553-005-4
 5. Чисельні методи [Текст] : [Навч. посіб. для природн. фахів] / Василь Чабан. — Львів : Нац. ун-т Львів. політехніка, 2001. — 186 с. : іл. — Бібліогр.: с. 185-186 (26 назв). — ISBN 966-553-078-Х
 6. Охорона праці в галузі : Навчальний посібник для вузів / Віра Миколаївна Ярошевська, Василь Йосипович Чабан . — Київ : Професіонал, 2004 . — 288 с. — Бібліогр.: с. 278-281 ( 54 назви) . — На укр. яз. — ISBN 966-85561-7-8
 7. Електромагнетне поле [Текст] / Василь Чабан. — Львів : Сорока, 2006. — 394 с. : іл. — Бібліогр.: с. 385-386 (33 назв.). — ISBN 966-8460-10-3
 8. Електромагнетні кола [Текст] : (навч. посіб.) / Василь Чабан. — 2-е вид. — Львів : Сорока, 2007. — 227 с. : іл. — Бібліогр. : с. 224(6 назв.). — ISBN 978-966-8460-35-7
 9. Теоретична електротехніка. Поле [Текст] : навч. посіб. / Василь Чабан. — Львів : Сорока, 2008. — 176 с. — Бібліогр. : с. 180 (11 назв). — ISBN 978-966-8460-39-5

Посилання

Василь Чабан

Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 111

Tел. +38 (032) 258-21-19