Цубова Ольга Леонідівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Цубова Ольга Леонідівна
10896317 10152954081802410 7669003013003193665 o.jpg
Дата народження 19.03.1984
Поточне місце роботи викладач кафедри іноземних мов

Професійний розвиток:

- 2001-2006 НУ «Львівська політехніка», факультет комп’ютерних наук та інформаційних технологій, спеціальність «Прикладна лінгвістика». Кваліфікація: професіонал у галузі перекладу та комп’ютерної обробки мовної інформації.
-2005 - 2006 НУ «Львівська політехніка», Інституту економіки і менеджменту, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Заочне навчання, спеціаліст .
- 2003-2004 НУ «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, Дослідницький Центр Міністерства освіти і науки України з присвоєнням фаху «Викладач» (англ. мова)
- 2012 – проходження 3-х місячного дистанційного курсу A Crash Courseon Creativity при Стенфордському університеті.
2012-2013 – підвищення кваліфікації при Інституті права та психології.

Напрями наукових зацікавлень:
- методика викладання іноземної мови професійного спрямування;
- порівняльна педагогіка;
- професійно-педагогічні комунікації;
- соціальна педагогіка.


Участь у міжнародних конференціях

1. Міжнародна науково-практична конференція «Rozwój szkolnictwa wyższego narzędziem marketingu miasta» (Катовіце, 5-6 листопада 2014).
2. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. “Działania wyższych uczelni a rozwój gospodarki i kultury w mieście”. (Katowicе, 17-18 вересня 2015).
3. ХІ науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». (Львів, Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 30 березня – 4 квітня 2015).
4. Międzynarodową konferencję naukową ‘Innowacyjna edukacja jako składowa inteligentnego miasta’. (Katowice, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 15-16.09.2016).
5. Międzynarodowa konferencja naukowa "Wpływ edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego na rozwój społeczeństwa informacyjnego", Katowice, Poland, 14.09.2017 – 15.09.2017.
6. ХІІІ Науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні" (Львів, 27.03.2017 – 31.03.2017).
7. XIV Науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні", Львів, 17.04.2018 – 20.04.2018.
8. Międzynarodowa konferencja naukowa "Technologie informacyjne i innowacyjne w XXI wieku", Katowice, Poland, 20.09.2018-22.09.2018.

Публікації:

Монографії:

2016
1. Tsubova O. L. Effective Business Communication Development in the Professional Environment / O. L. Tsubova // Rozwój szkolnictwa wyższego narzędziem marketingu miasta : Monografia wieloautorska. Redaktor naukowy: dr Aleksander Ostenda. – Katowice, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2016. – S. 18-24. (ISBN 978-83-942093-7-7).
2017
2. Tsubov L., Tsubova О. Historical traditions of investments in Galicia (based on the acvity of the count Stanislaw Skarbek foundation) / L. Tsubov, O. Tsubova // Innowacyjna edukacja jako składowa inteligentnego miasta. - (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology ; monograph ·14). : колективна монографія. – Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2017. – c.32–39.
2018
3. Tsubova O. Modern tendencies of social-humanitarian training of future specialists in communication studies / O. Tsubova // Innovation and information technologies in the social and economic development of society : колективна монографія. – Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018. - c.172–177.
4. Bozhko N., Tsubova O. Historical experience of philantropic activity in the Western Ukrainian lands in the 2nd half of the 19th - 20th centuries / N. Bozhko, L. Tsubov, O. Tsubova // Innovation technologies in economy and society : колективна монографія. – Katowice, Poland: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018. – c.299–311.

Наукові статті у фахових виданнях:

2013
1. Цубова О.Л., Орищин І.С. Навчання студентів-економістів англійського діалогічного мовлення // Вісник НУ „Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Секція 5. Менеджент в освіті. – 2013. – № 767. – С. 389-393.
2. Дольнікова Л.В., Цубова О.Л. Структурування змісту навчальних дисциплін як важлива передумова до підвищення якості підготовки фахівців /Л.В. Дольнікова, О.Л. Цубова // Вісник НУ «Львівська політехніка. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Секція 5. Менеджент в освіті. – 2013. – № 767. – С. 379 - 383.
2014
3. Цубова О.Л., Дольнікова Л.В. Системний підхід до фундаментальної підготовки менеджерів як передумова формування фахових знань /Л.В. Дольнікова, О.Л. Цубова // Вісник НУ «Львівська політехніка. Менеджмент та підприємство в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Частина 1. – № 790. – 2014. -С. 122-126.
2015
4. Tsubova O. L. Formation of the innovative educational- research – business Complexes “School – College –University – Enterprise” / V. V. Voloshyn, O. P. Voloshyn, (O. L. Tsubova) // Rozwój szkolnictwa wyższego narzędziem marketingu miasta : Monografia wieloautorska / Redaktor naukowy: dr Aleksander Ostenda. – Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2015. – S.75-81.
2016
5. Цубова О. Професійна підготовка фахівців у галузі комунікації: досвід університету Макгілл (Канада) / Ольга Цубова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. – Суми, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, 2016. – Випуск 5 (59). – С. 40-50. (CiteFactor, Index Copernicus, Google Scholar)
6. Tsubova О. Znaczenie wiedzy kommunikacji w rozwoju inteligentnych miast. / Olha Tsubova // Innowacyjna edukacja jako skladowa inteligentnego miasta. – Katowice, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2016. – S. 12-13.(наукове закордонне видання)
2017
7. Цубова О. Л. Аналіз поняттєво-категоріального апарату професійної підготовки фахівців гуманітарних наук з комунікації у Канаді // Педагогічні науки : збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – 2017. – Т.68. – C. 16–20.
8. Цубова О. Л. Системний підхід до професійної підготовки фахівців у галузі комунікації в університетах Канади // Збірник наукових праць "Педагогічні науки". – 2017. – Т.74, № 2. – C. 178–180. (Index Copernicus International).

Інші публікації

2013
1. Olha Tsubova. Particular purpose of quotations and aphorisms a sa way of reproduction of people’s views, Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: ЗУКЦ, 2013. – С. 477-478.
2. Цубов Л.В., Цубова О.Л. Управлінння організаційно-педогогічною ситемою інтегрованих знань студентів як передумова підвищення їх фахової компетенції // VI Міжнародно-практична конференція, Управління в освіті, 18-19 квітня 2013 р. - Львів: Видавництво «Тріада Плюс», 2013.- С. 276-277.
3. Цубова О.Л. Обмін педагогічним досвідом як шлях професійного вдосконалення // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку педагогіки та психології», 14-15 червня 2013 р.
4. Цубова О.Л. Актуальна роль комунікативно і компетентності у вищій школі // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка та психологія: актуальні питання взаємодії науки та практики» (м.Харків, 23 серпня 2013 р.). – Харків: Східноукраїнська організація "Центр педагогічних досліджень", 2013. – С. 100-102.
2014
5. Цубова Ольга. Сучасні вимоги щодо компетентності педагогів у вищій школі // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: звірник тез доповідей Х науково практичної конференції, 31 березня – 5 квітня 2014 р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – 2014. - С. 368-369.
6. Цубова Ольга. Сучасні вимоги щодо компетентності педагогів у вищій школі // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: звірник тез доповідей Х науково-практичної конференції, 31 березня – 5 квітня 2014 р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – 2014. - С. 368-369.
7. Цубова О.Л. Підготовка кадрів для туристичної галузі у вищій школі Львова // Розвиток вищої освіти як інструменту маркетингу міста. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 листопада 2014 р./ Вища школа технічна. – 2014. - С. 9.
2015
8. Цубова О. Л. Розвиток туристичної галузі як запорука розвитку міста / О. Л. Цубова, Л. В. Лучит // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : Збірник тез доповідей ХІ науково-практичної конференції. (Львів, 30 березня - 4 квітня 2015 р.) – Львів : Інститут підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка», 2015. – С. 252-253.
9. Cubova O. Międzykulturowa komunikacja jako integracyjny składnik szkolnictwa wyższego / O. Cubova, L. Luchyt. // Działania wyższych uczelni a rozwój gospodarki i kultury w mieście. ( Katowice, 17.09.2015 – 18.09.2015). – Katowice : Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2015. – S. 25-33.
2017
10. Цубова О. Л. Міжнародні обміни як інструмент формування міжкультурної компетентності студентів гуманітарних наук з комунікації в університетах Канади та України // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – C. 154–155.
11. Tsubova O. Development of communicative competence as a determinant of educational and business progress // Wpływ edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego na rozwój społeczeństwa informacyjnego : międzynarodowa konferencja naukowa, Katowice, 14–15 września 2017 r. – 2017. – P. 17.
2018
12. Tsubova O. The role of communication in conflict management // Technologie informacyjne i innowacyjne w XXI wieku : międzynarodowa konferencja naukowa, 20.09.2018–22.09.2018, Katowice, Poland. – 2018. – P. 22.
13. Tsubova O., Pokalchuk H. Impact of travel and tourism on global economic issues // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – 2018. – P. 157–158.

Інша діяльність

2001 – 2003 – співорганізатор літніх університетів Форуму європейських студентів (AssociationdesEtatsGenerauxdesEtudiantsdel'Europe).
2006 –участь у міжнародному лінгвістичному проекті в Чехії «We’reAllSlavs!» Порівняльна характеристика мов 6 європейський держав. Представлення України.
2013 – участь у TEDxLNU: Подих майбутнього ( перші в Україні конференції в стилі TEDxUniversity), ЛНУ імені Івана Франка.
2013- 2014- проведення трьох спецкурсів у співпраці з волонтером Корпусу Миру, саме “Music&Films” (1), EducationalExchangePreparatoryCourse (2).