Цмоць Іван Григорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Цмоць Іван Григорович
KI Tsmots2.jpg
д.т.н, зав. кафедри (в.о.)
Дата народження 15 січня 1952 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1978 р.
Спеціальність «Електронні обчислювальні машини»
Галузь наукових інтересів Інформаційні технології, проблемно-орієнтовані та спеціалізовані засоби паралельної обробки сигналів і зображень
Кваліфікаційний рівень Інженер-електрик за спеціальністю ЕОМ
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи кафедра автоматизованих систем управління, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Цмоць Іван Григорович — доктор технічних наук,завідувач кафедри автоматизованих систем управління, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Персональна інформація

Дата народження: 15 січня 1952 року

Знання мов: Російська — відмінний, Англійська — добрий

Досвід 15 років педагогічної та 23 років наукової діяльності

Заступник директора з науково-дослідної роботи Державного науково-дослідного інституту інформаційної інфраструктури

Освіта

 • 2006 р. — докторська дисертація: Компоненти обчислювальних систем узгоджено-паралельної обробки сигналів у реальному часі[Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.13.05 / Цмоць Іван Григорович ; Нац. ун-т«Львів. політехніка», НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л.,2006. — 402 арк. — Бібліогр.: арк. 332-355
 • 2002 р. — докторська дисертація: Методи паралельних обчислень і спеціалізовані засоби технологій цифрової обробки сигналів у реальному часі [Текст] : дис...д-ра техн. наук: 05.13.06 / Цмоць Іван Григорович ; НАН України, Держ. ком.зв’язку та інформатизації України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л.,2002.
 • 1994 р. — кандидатська дисертація: Дослідження і розробка програмованих апаратно- розширюваних процесорів цифрової обробки сигналів [Текст] :дис...канд.техн.наук : 05.13.05 / Цмоць Іван Григорович ; Державний ун-т«Львівська політехніка». — Львів, 1994.
 • 1975-1978 р. — Львівський політехнічний інститут, Електронні обчислювальні машини, Інженер-електрикза спеціальністю ЕОМ
 • 1969-1975 р.р. — Дніпропетровський металургійний інститут, Загальнотехнічний факультет

Професійна діяльність:

 • 2007 по даний час — професор кафедри автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2002-2008 р.р. — Заст. директора з науково-дослідної роботи(за сумісництвом). Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури.
 • 1997-2007 р.р. — Доцент, ДУ «Львівська політехніка»
 • 1995-1997 р.р. — Старший викладач, ДУ «Львівська політехніка»
 • 1990-1995 р.р. — Начальник сектора. Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут
 • 1989-1990 р.р. — Провідний інженер-конструктор. Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут
 • 1987-1989 р.р. — Провідний інженер. Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут
 • 1985-1987 р.р. — Старший інженер. Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут
 • 1978-1985 р.р. — Інженер. Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут
 • 1973-1975 р.р. — Електро-слюсар. Завод феросплавів, м. Нікополь
 • 1970-1973 р.р. — Матрос. Військова служба, Чорноморський флот, м. Севастополь
 • 1969-1970 р.р. — Токар. Південо-трубний металургійний завод,м. Нікополь

Педагогічна діяльність

Навчальний процес, розробка навчальних планів, розробка навчальних курсів, керівництво дипломними проектами.

Курси, які викладає:

 • Комп'ютеризовані системи цифрової обробки сигналів
 • Проблемно-орієнтовані обчислювальні комплекси та системи

Наукові інтереси

Інформаційні технології, проблемно-орієнтовані та спеціалізовані засоби паралельної обробки сигналів і зображень

Вибрані публікації

Автор 150 наукових праць та публікацій, 64 винаходів, 16 методичних праць, 1 монографії, серед яких:

 1. Інформаційні технології та спеціалізовані засоби обробки сигналів і зображень у реальному часі [Текст] / І. Г. Цмоць. — Л. : [б.в.],2005. — 228 с.: рис. — Бібліогр.: с. 222-227. — ISBN 966-322-024-4
 2. Вертикально-паралельні методи та структури для реалізації базових компонентів нейромережевих технологій реального часу / Р. Ткаченко, І.Цмоць, О. Скорохода // Техн. вісті / Укр. інж. т-во у Львові. — Л., 2010. — № 1(31), 2 (32). — С. 166-169. — Бібліогр.: 5 назв.
 3. Методи та алгоритми паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків для НВІС-структур / Б. Демида, І. Цмоць, О. Скорохода //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 171-176. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). — Бібліогр.: 16 назв.
 4. Особливості побудови підсистеми збирання, попередньої обробки та збереження медичних даних / А. Батюк, С. Пилипчук, І. Цмоць //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 138-143. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 663). — Бібліогр.: 11 назв.
 5. Особливості технології нейрокомп’ютингу реального часу / В.В. Грицик, Р. О. Ткаченко, І. Г. Цмоць, О. В. Скорохода // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації : зб. пр. наук.-техн. конф.,присвяч. 70-річчю від дня народж. проф. Б. О. Попова, Львів, 7-8 жовт. 2010 р./ Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України. — Л., 2010. — С. 229-232. — Бібліогр.: 3 назви.
 6. Паралельно-вертикальні методи та алгоритми обчислення сумпарних добутків для НВІС-структур / Р. О. Ткаченко, І. Г. Цмоць, О. В.Скорохода // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2010 : зб. наук. пр. міжнар. наук. конф., 17-21 трав. 2010 р.,Євпаторія, Україна : у 2 т. / Херсон. нац. техн. ун-т [та ін.]. — Херсон, 2010.— Т. 2. : Аналіз та моделювання складних систем і процесів. Теоретичні іприкладні аспекти систем прийняття рішень. Обчислювальний інтелект. Безпека інформаційних систем і мереж. — С. 470-473. — Бібліогр.: 4 назви. — Парал. тит.арк. англ., рос.
 7. Програмно-апаратна реалізація багатошарового перцептрона з неітераційним навчанням на базі різницевого вертикального таблично-алгоритмічного методу / Р. О. Ткаченко, І. Г. Цмоць, О. Скорохода, Б.І. Балич // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] /відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 65-71.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 686). — Бібліогр.: 9 назв.
 8. Територіальна автоматизована система моніторингу екологічного стану та управління відходами / І. Г. Цмоць, В. І. Ліхнякевич, М.Р. Подольський // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2010 : зб. наук. пр. міжнар. наук. конф.,17-21 трав. 2010 р., Євпаторія, Україна : у 2 т. / Херсон. нац. техн. ун-т [таін.]. — Херсон, 2010. — Т. 2. : Аналіз та моделювання складних систем і процесів.Теоретичні і прикладні аспекти систем прийняття рішень. Обчислювальний інтелект. Безпека інформаційних систем і мереж. — С. 185-187. — Парал. тит.арк. англ., рос.
 9. Технологія нейрокомп’ютингу реального часу / В. Грицик, Р.Ткаченко, І. Цмоць // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук.пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С.359-371. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). — Бібліогр.: 13назв.
 10. Assesment and prediction tools for information-analyticalsystem of entrprises / I. Tsmots, A. Kovalchuk, R. Rubakha // Computer scienceand information technologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf.CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv: Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 74.
 11. Methods and VLSI-structures for neural elementimplementation / I. Tsmots, O. Skorokhoda // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали шостої міжнар. конф. MEMSTECH 2010, 20-23 квіт.2010, Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2010.— C. 135. — Bibliogr.: 2 titles. — Парал. тит. арк. англ.
 12. Neural accelerators based on digital signal processors / I.Tsmots, I. Vavruk // Computer science and information technologies : proc. ofthe V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine /Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 46. — Bibliogr.:1 titel.
 13. Vertical-tabular implementation of neural element for thesynthesis of multilayer perceptron with non-iterative learning / O. Skorokhoda,B. Balych, R. Tkachenko, I. Tsmots // Computer science and informationtechnologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. HouseVezha and Co, 2010. — P. 41.

Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 805

Tел.: +38 (032) 258-26-47

e-mail: medyk@lp.edu.ua; tsmots@mail.ru