Центр «Кристал» (Науково-дослідний центр твердотільної електроніки та сенсорів):

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

КАФЕДРА НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ (НПЕ)

ПРО ЦЕНТР

Науково-дослідний центр твердотільної електроніки та сенсорів (Центр «Кристал») створено при кафедрі напівпровідникової електроніки (НПЕ) в складі науково-дослідної частини Національного університету «Львівська політехніка» з метою підвищення ефективності фундаментальних і прикладних досліджень, раціонального використання інтелектуального потенціалу співробітників, аспірантів та докторантів, розширення сучасної матеріально-технічної бази для організації навчального процесу, швидшого впровадження інженерно-технічних розробок у виробництво та отримання університетом додаткових позабюджетних коштів.

Центр «Кристал» знаходиться за адресою: Україна, 79013, м. Львів, вул. Котляревського,1.

Директор Центру — д.т.н., проф. Дружинін Анатолій Олександрович (тел. 032 258-26-27; e-mail: druzh@polynet.lviv.ua)

Науково-дослідний центр твердотільної електроніки та сенсорівстворено з метою:

1. здійснення наукових та інженерних досліджень за такими напрямами:

 • дослідження фізико-хімічних, оптичних та електрофізичних властивостей нових матеріалів і вивчення впливу на них зовнішніх збурюючих факторів;
 • розроблення технології отримання нових кристалічних і аморфних матеріалів із заданими властивостями;
 • створення нових типів сенсорів фізичних величин з покращеними метрологічними хаактеристиками, здатних працювати в екстремальних умовах;
 • розроблення і виготовлення елементів сучасних систем вимірювання та контролю;

2. створення умов для підвищення якості навчального процесу;

3. підготовки та апробації нових методик навчання для їх подальшого впровадження у Львівській політехніці;

4. отримання позабюджетних коштів та розвитку;

5. якісного оновлення матеріально-технічної бази кафедри НПЕ для забезпечення учбового процесу.

До складу науково-дослідного центру «Кристал» входять три лабораторії:

лабораторія сенсорної електроніки;

Напрями науково-дослідних робіт:

 • дослідження термоелектричних ефектів у напівпровідникових мікрокристалах та розробка сенсорів на їх основі.

Науково-технічні послуги:

 • високоточні вимірювання абсолютної температури об’єктів навколишнього середовища;
 • вимірювання температури в складних умовах експлуатації;
 • вимірювання розподілу температур по поверхні матеріалів.

Контактна особа:

д-р техн. наук, проф. Дружинін Анатолій Олександрович (тел. 032 258-26-27,e-mail:druzh@polynet.lviv.ua)

лабораторія фізики оптичних кристалів;

Напрями науково-дослідних робіт:

 • кристалічна структура, фазові перетворення та сегнетоеластична доменна структура складних оксидних матеріалів;
 • магнітні властивості матеріалів та використання їх для побудови приладів сенсорики та магнітоелектроніки;
 • дефектна підсистема та її роль у модифікації властивостей матеріалів квантової та оптоелектроніки, а також детекторів іонізуючих випромінювань під дією зовнішніх впливів.

Науково-технічні послуги:

 • рентгенодифракційні дослідження, ідентифікація фазового складу, кристалічної структури, визначення структурних параметрів, ідентифікація двійникової структури;
 • дослідження оптичних та люмінесцентних властивостей матеріалів;
 • дослідження магнітних властивостей матеріалів.

Основні партнери:

 • НВП «Карат».
 • Університет Гамбурга.
 • Інститут фізики Польської АН.

Контактна особа:

д-р фіз.-мат. наук, проф. Убізський Сергій Борисович (тел. 032 258-26-96, e-mail: crystal@polynet.lviv.ua)

лабораторія магнітних сенсорів.

Напрями науково-дослідних робіт:

 • радіаційностійкі напівпровідникові матеріали, сенсори та сенсорні системи.

Науково-технічні послуги:

 • вимірювання магнітних полів в екстремальних умовах;
 • створення сенсорних систем медичного призначення.

Основні партнери:

 • Національний інститут радіологічних досліджень NIRS (Японія).
 • Європейський реактор термоядерного синтезу JET (Великобританія).
 • Міжнародний реактор термоядерного синтезу ITER (Франція).
 • Об’єднаний інститут ядерних досліджень ОІЯІ (Росія).
 • Петербурзький інститут ядерної фізики ПІЯФ (Росія).
 • Національний науковий центр Харківського фізико-технічного інституту (Україна).
 • Інститут електронної фізики НАН України (Україна).
 • Науково-виробнича фірма «Продекологія» (Україна).
 • Державне конструкторське бюро «Південне» (Україна).
 • Державне підприємство «Виробниче об’єднання Південний маши нобудівний завод» (Україна).
 • Компанія XSensor Technology Corporation (Канада).

Контактна особа:

д-р техн. наук, пров. наук. співр., зав. лаб. Большакова Інеса Антонівна (тел./факс 032 261-34-82, тел.032 261-34-02, e-mail:inessa@mail.lviv.ua)