Хміль Роман Євгенович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Хміль Роман Євгенович
Khmil re.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 28 жовтня 1976 року
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів Корозія бетонних та залізобетонних конструкцій під дією навантаження та їх відновлення та підсилення. Використання деформаційної моделі при розрахунку залізобетонних конструкцій на різноманітні впливи
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Бліхарський Зеновій Ярославович, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри «Будівельні конструкції та мости»
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра будівельних конструкцій та мостів

Хміль Роман Євгенович — кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних конструкцій та мостів Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічні дані

Дата народження 28 жовтня 1976 року

На кафедрі з 2003 р.

Керівник групи сертифікації продукції ОС «ЛьвівСЕПРОбуд» НУ «Львівська політехніка»; к.226 корпус № 2. тел.258-21-10; e-mail: seprobud@lp.edu.ua

Перелік навчальних дисциплін

 • Комп'ютерні технології в наукових дослідженнях
 • Автоматизоване проектування

Наукова робота

Тема кандидатської дисертації

Міцність, деформативність, тріщиностійкість залізобетонних балок при дії агресивного середовища [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Хміль Роман Євгенович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 154 арк.: іл. — арк. 129-145

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Бліхарський Зеновій Ярославович, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри «Будівельні конструкції та мости»

Напрямок наукової діяльності

* 
* Корозія бетонних та залізобетонних конструкцій під дією навантаження та їх відновлення та підсилення. 
* Використання деформаційної моделі при розрахунку залізобетонних конструкцій на різноманітні впливи.

Видавнича діяльність

статей — близько 40, методичок — 5, патентів—1.

Вибрані роботи

 1. Бліхарський З., Хміль Р., Ващишин Р. Вплив агресивного середовища на бетонні і залізобетонні конструкції // Вісник Львівського Державного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. — Львів. — 2001. — C. 21-29.
 2. Бліхарський З.Я., Хміль Р.Є., Вашкевич Р.В.Міцність залізобетонних балок за одночасної дії корозійного середовища та зовнішнього навантаження // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій: Збірник наукових праць. — Випуск 3 — Львів: Каменяр.— 2001. — С. 23-29.
 3. Бліхарський З.Я., Хміль Р.Є. Вплив корозійного середовища на стан залізобетонних димових труб // Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури: Будівельні конструкції будівлі та споруди.— Випуск 2001-5(30) — Макіївка, 2001. — C. 97-100.
 4. Бліхарський З.Я., Хміль Р.Є. Вплив агресивного середовища на залізобетонні балки в залежності від історії їх завантаження //Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Теорія та практика будівництва. — № 441 — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка». — 2002. —C. 28-34.
 5. Бліхарський З.Я., Глагола І.І., Хміль Р.Є.Міцність бетонних елементів під дією агресивного середовища // Діагностика,довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій: Збірник наукових праць. — Випуск 4 — Львів: Каменяр. — 2002. — С. 30-37.
 6. Бліхарський З.Я., Хміль Р.Є. Корозія бетонуконструкцій в середовищі кислот // Budownictvo i inzynieria srodowiska. Z32.Aktualne problemy budownictwa i inzynierii srodowiska.-Rzeszow, 2000. — C. 47 —53.
 7. Бліхарський З.Я., Хміль Р.Є., Вашкевич Р.В.Міцність і деформативність стиснутих бетонних елементів під впливом дії агресивного середовища // Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля:Збірник матеріалів VI міжнародної конференції — Львів; Видавництво НУ «Львівська політехніка» — 2001. — C. 11-18.
 8. Z. Blikcharsky, R. Khmil. Corrosion of thereinforced concrete constructions into aggressive acid environment // Zbornik prispevkov zo VII Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: Sekcia č. 13. —Košice, Slovakia , 2002. — C. 23-28.
 9. З. Бліхарський, Р. Хміль, Р. Вашкевич.Визначення впливу локальної дії агресивного середовища нанапружено-деформований стан залізобетонних конструкцій // Вісник Львівськог одержавного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво № 4. — Львів: Львів. держагроуніверситет, 2003. — С. 8-14.
 10. Бліхарський З.Я., Хміль Р.Є., Вашкевич Р.В.Міцність відновлених залізобетонних балок, пошкоджених внаслідок впливу агресивного середовища // Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць(будівництво) / Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Держбуду України. Редколегія: П.І. Кривошеєв (головний редактор) та ін. — Вип.59 — Київ, НДІБК, 2003. — С. 74-79.
 11. Бліхарський З.Я., Хміль Р.Є., Вашкевич Р.В.Вплив одночасної дії агресивного середовища і навантаження на міцність залізобетонних балок з корозійними пошкодженнями по довжині // Діагностика,довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій: Збірник наукових праць. — Випуск 5 — Львів: Каменяр. — 2003. — С. 13-21.
 12. Бліхарський З.Я., Хміль Р.Є., Вашкевич Р.В.Міцність нормальних перерізів залізобетонних балок при локальних та суцільних корозійних пошкодженнях // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Теорія та практика будівництва. — № 495 — Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2004. — С.27-32.
 13. Бліхарський З., Струк Р., Хміль Р., Вашкевич Р. Корозія залізобетонних конструкцій з врахуванням тривалих процесів //Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів: Т.1./ Спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів». — № 4. — Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2004 — С.187-192
 14. Бліхарський З.Я., Хміль Р.Є., Вашкевич Р.В.,Струк Р.Ф. Дослідження міцності залізобетонних балок відновлених після впливу агресивного середовища // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій: Збірник наукових праць. — Випуск 6 — Львів: Каменяр.
 15. Методика розрахунку підсилених залізобетонних конструкцій, пошкоджених внаслідок дії агресивного середовища / Бліхарський З.,Хміль Р., Римар Я. // Вісник Львівського державного аграрного університету:Архітектура і сільськогосподарське будівництво − Львів: держагроуніверситет,2003. − № 7. − С. 222-228.
 16. Залізобетонні балки, підсилені нарощуванням арматури під навантаженням / З.Я. Бліхарський, Я.В. Римар, Р.Є. Хміль // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Теорія та практика будівництва». − Львів: Видавництво НУ"ЛП«, 2005. − № 545. − С. 15-19.
 17. Вплив виду бетону на деформативність залізобетонних балок з локальними корозійними пошкодженнями / З. Бліхарський,Р. Вашкевич, Р. Хміль, Я. Бліхарський // Фіз.-хім. механіка матеріалів : в 2 т./ НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. −2010. — Спец. Вип. № 8 :Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів, т. 2. -С. 749-754. —Бібліогр.: 10 назв.
 18. Експериментальні дослідження міцності залізобетонних балок підсилених залізобетонною обоймою під навантаженням / Д.Дубіжанський, Р. Хміль // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених GAC-2010, 25¬27 листоп. 2010 р., Україна, Львів /Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С.78-79.
 19. Експериментально-теоретичні дослідження позацентрово-стиснутих залізобетон¬них колон / Є. Царьов, Р. Хміль, В. Попович// Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених GAC-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 128-129.
 20. Методика експериментальних досліджень стиснутих залізобетонних елементів на дію короткотривалого навантаження,прикладеного з ексцентриситетом / З. Я. Бліхарський, Є. С. Царьов, Р. Є.Хміль, В. І. Попович // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп.ред. З. Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. —С. 50-54. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 662). — Бібліогр.: 5назв.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 208

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-24

E-mail: ibid-dyrekcia@lp.edu.ua

к.226 корпус № 2. тел.258-21-10; e-mail: seprobud@lp.edu.ua