Харамбура Софія Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Харамбура Софія Богданівна
RTEmagicC harambura.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 27 квітня 1945 року
Alma mater Львівський державний університет ім.Ів.Франка
Дата закінчення 1968 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів донорно-акцепторнікомплекси дефектів як домінуючі центри свічення в шаруватих кристалах галогенідів кадмію
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1985 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1995 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра загальної фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Харамбура Софія Богданівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась 27квітня 1945 року.

У 1968 році закінчила Львівський державний університет ім.Ів.Франка, фізичний факультет.

В 1984 році захистила кандидатську дисертацію.

З 1995 року працює на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень — донорно-акцепторні комплекси дефектів як домінуючі центри свічення в шаруватих кристалах галогенідів кадмію

Основні публікації

Автор і співавтор близько 50 наукових праць та методичних розробок, 4-ох патентів.

Серед них:

  1. Детектор іонізуючого випромінювання/ Номер патенту: 39800 | Автори: Харамбура Софія Богданівна, Костюк Богдана Михайлівна, Лискович Олексій Борисович, Матвіїшин Ігор Михайлович, Новосад Степан Степанович | Опубліковано: 15.06.2001 | МПК: G01T 1/202
  2. Дослідження термостимульованих процесів у кераміках Y2O3 і Sc2O 3 / І.М. Бордун, О.В. Рибак, С.Б. Харамбура, О.В. Франів // Наук. конф. проф.-викл. складу Ін-ту приклад. математики та фундам. наук : Тези доп., Львів, 26-28 трав. 2005 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — С. 64. — Бібліогр.: 4 назви.
  3. Дослідження явища електролюмінесценції на прикладі світлодіода : Інстр. до лаборатор. роботи № 47 з курсу фізики для студ. інж.-техн. спец. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: І.М. Бордун, О.В. Рибак, С.Б. Харамбура. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 12 с. — Бібліогр.: с.11 (3 назви) .
  4. ІноваціИні аспекти традиціИної лекції з фізики / О.М. Горіна, С.Б. Харамбура // Наук. конф. проф.-викл. складу Ін-ту приклад. математики та фундам. наук : Тези доп., Львів, 26-28 трав. 2005 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — С. 80.
  5. Влияние примеси меди на спектральные характеристики кристаллофосфора CdBr2:Mn,Sn / С. С. Новосад, И. С. Новосад, М. Р. Панасюк, В.Е. Гончарук, И. М. Кравчук, С. Б. Харамбура // Инженерия сцинтилляционных материалов и радиационные технологии : междунар. конф., 14-19 нояб., 2010,Харьков, Украина / Ин-т сцинтилляцион. материалов НАН Украины. — Харьков,2010. — С. 81. — Библиогр.: 3 назв.
  6. Лабораторний практикум з фізики :навч. посіб. для всіх форм навчання. Ч. 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики / І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, І. М. Бордун, B. М. Габа, Ф. М. Гончар, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. Захар’яш, І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук, І. М.Кравчук, Т. Д. Крушельницька, В. І. Лобойко, І. Є. Лопатинський, М. М. Романюк, Н. А. Українець, О. В. Франів, С. Б. Харамбура, В. І. Чіх ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». −2-ге вид., виправл. і доповн. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — 188 с. : іл. — Бібліогр. в кінці лаборатор. робіт.
  7. Про донорно-акцепторні комплекси дефектів як домінуючі центри свічення в шаруватих кристалах галогенідів кадмію / М. М. Рудка, С. Б.Харамбура, І. М. Кравчук, Т. В. Лахоцький, Ю. М. Білинський // Дев’ята відкрита наукова конференція профеорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, 17-18 листопада 2010 р. : тезидоп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т приклад. математики та фундам.наук. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 98.

Контакти

(головний корпус, кімната № 137,

тел.258-27-66)