Хай Михайло Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Хай Михайло Васильович
Hai.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 21.11.1964 р.
Місце народження с. Шкло, Яворівський р-н, Львівської обл.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1991 р.
Спеціальність «Електричні машини»
Галузь наукових інтересів * математичне моделювання електромеханічних перетворювачів енергії;
 • системи автоматизованого проектування електричних машин;
 • електричні й електронні апарати
Кваліфікаційний рівень інженер-електромеханік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електричних машин і апаратів

Хай Михайло Васильович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електричних машин і апаратів. Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Народився: 21.11.1964 року в с. Шкло, Яворівського р-ну, Львівської обл.

Закінчив:

 • Шклівську cередню школу в 1982 р.;
 • Львівський політехнічний інститут, електромеханічний факультет за спеціальністю «Електричні машини» в 1991 р.;
 • аспірантуру на кафедрі «Електричні машини та апарати» Державного університету «Львівська політехніка» у 1995 р.

Професійна діяльність:

Кандидатську дисертацію на тему: «Математичне моделювання безконтактних синхронних генераторів суміщеного виконання » захистив у 1996 році (в Державному університеті «Львівська політехніка»). Вчене звання доцента присвоєно в 2002 році.

Науково-педагогічна діяльність

Наукові інтереси:

 • математичне моделювання електромеханічних перетворювачів енергії;
 • системи автоматизованого проектування електричних машин;
 • електричні й електронні апарати.

Основні лекційні курси:

 • «Проектування і САПР електричних машин та апаратів»;
 • «Апарати захисту та керування в електричних установках низької напруги »;
 • «Спеціальний курс електричних й електронних апаратів».

Вибрані публікації

Видано 8 навчальних посібників, 5 з яких з грифом міністерства освіти та понад 20 наукових праць.

 1. Елементна база систем електропостачання та електроприводу : навч. посіб. для студ. електромех. та електротехн. профілю вищ. навч. закл. / М. В. Бурштинський, М. В. Хай, Б. М. Харчишин ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2009. — 237 с. — Бібліогр.: с. 237 (6 назв).
 2. Основні підходи до проектування поляризованих електродвигунів / Б. М. Харчишин, М. В. Хай, Т. Р. Коляса // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. -C. 255-258. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 654). — Бібліогр.: 5 назв.
 3. Апарати захисту та керування в електричних установках низької напруги [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму «Електромеханіка» / М. В. Бурштинський, Л. М. Копчак, М. В. Хай ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Львів. ін-т економіки і туризму. — 2-е вид. — Львів : Львівська політехніка, 2008. — 183 с. : іл., табл. — ISBN 978-966-553-693-2
 4. Програмовані електронні реле керування [Текст] : [навч. посіб. для студ. напряму «Електромеханіка»] / М. В. Бурштинський, В. І. Крецула, М. В. Хай ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Львівська політехніка, 2008. — 226 с. : іл. — Бібліогр : с. 222 (5 назв). — ISBN 978-966-553-731-1
 5. Силові низьковольтні запобіжники [Текст] : [навч. посіб. для електромех. та електротехн. профілю вищ. навч. закл.] / М. В. Бурштинський, А. І. Ковальчук, М. В. Хай ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Львівська політехніка, 2009. — 107 с. : іл. — Бібліогр. : с. 104 (14 назв). — ISBN 978-966-553-824-0
 6. Попічко Василь Володимирович, Хай Михайло Васильович. Конструкція синхронних явнополюсних машин: Навч. посіб. для студ. спец. Електричні машини та апарати / Національний ун-т Львівська політехніка. — Л. : Видавництво Національного ун-ту Львівська політехніка, 2002. — 112с. : іл. — Бібліогр.: с. 102. — ISBN 966-553-254-5

Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 123 , 117

Tел. +38 (032) 258-21-60; +38 (032) 258-23-54

e-mail: mxai@yandex.ru