Філь Богдан Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Філь Богдан Миколайович
Fil.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 15 лютого 1962 року
Галузь наукових інтересів Розробка та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра обчислювальної математики та програмування, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Філь Богдан Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри обчислювальної математики та програмування Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 15 лютого 1962 року.

Протягом навчального 2011-2012 року виконував обов’язки відповідального за матеріально-технічне забезпечення навчального процесу(контроль стану лабораторій та підготовки документації по комп’ютерному та програмному забезпеченню навчального процесу).

Навчальна робота

Розроблено лекційно-методичне забезпечення для нового курсу Лінійна алгебра та аналітична геометрія, «ВП-1».

Інформатика, ПР, ЗВ, ЖР, МБ, АТ, ГБ

Прикладні математичні пакети ПФ

Наукові інтереси

Розробка та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці

Основні публікації

Наукові статті:

Default: «по замовчуванню» чи «за налаштуванням»? / І. Кульчицький, Б.Філь // Проблеми української термінології : [зб. наук. пр.] / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; відп. ред. Л. Полюга. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2009. — С. 88-91. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №648). — Бібліогр.: 15 назв.

Discourse approach to the ways of communication software localization /B. Fil, I. Kulchytskyy, B. Levkovska // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : матеріали X Міжнар. наук.-техн.конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., Львів, Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2009. — С. 533-535.

VoipDiscount interface: an attempt of localization for Ukraine / B. Fil,I. Kulchytskyy, N. Hirska // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : матеріали X Міжнар. наук.-техн.конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., Львів, Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2009. — С. 530-532.

Fil B., Pavlenko K. Issues and Peculiarities of Hypertext Localizationinto Ukrainian: Localizing OpenOffice Help on «Macros and Programming» //Proceedings of the VI International Scientific and Technical Conference CSIT2011. — Lviv: Publishing House Vezha&Co, — 2011. — P. 270-273.

Костенко І.С., Філь Б.М., Сухорольський М.А., Любицька О.З. «Побудова методом Фур’є числових розв’язків задач термопружності для пластини звключенням.» Міжнародна конференція по математичному моделюванню (МКММ-2012).12-17 вересня 2012 р., м. Херсон, 2012 р.

Методичні розробки

Тумашова О.В., Костенко І.С., Філь Б.М. «Матриці, визначники, системи лінійних рівнянь.» Методичні вказівки та індивідуальні завдання з курсу «Вища математика ч. 1 для студентів хімічних спеціальностей. — Львів:Видавництво Національного університету «Львівська політехніка » 2011 р.- С. 40 .

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 222, тел..: +38(032)258-21-74

E-mail: omp_fbm@polynet.lviv.ua