Фурдичко Любов Євгенівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Фурдичко Любов Євгенівна
LFurdichko200.jpg
Alma mater Львівський лісотехнічний інститут
Дата закінчення 1980 р.
Спеціальність інженер-економіст
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2008- дотепер – доцент кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка»
 • 2002 – 2008 - доцент Інституту банківського справи Університету банківської справи НБУ
 • 2002 – доцент Банківського інституту НБУ, м. Львів
 • 1999 – доцент Львівського банківського коледжу
 • 1994 -1999 – старший викладач Львівського лісотехнічного інституту

1.Фінанси, ч.1, 2. Фінанси, ч.2

 1. Фурдичко Л.Є. Проблеми функціонування та фінансування державних підприємств в Україні// Вісник НУ «Львівська політехніка» № 720 2011
 2. Фурдичко Л.Є. Державне підприємництво та його фінансування в Україні // «Сучасні проблеми економіки і менеджменту»// Тези доповідей міжнародної наук.-практ.конференції. – Львів, 2011
 3. Фурдичко Л.Є. Сучасний стан і реформування системи пенсійного забезпечення в Україні // Вісник УБС НБУ (м.Київ) № 2 (14) . 2012. – С. 57-62.
 4. Фурдичко Л.Є., Жовтанецька Л.Є. Суть і необхідність антикризового управління промисловими підприємствами в сучасних умовах// Наук.вісник НЛТУ України, Збірник наук.-техн.праць – Випуск 22. 9 - Львів-2012 , С.57-62.
 5. Фурдичко Л.Є. Фінансова самостійність місцевих бюджетів // Збірник тез доповідей за матеріалами ІХ наук.-практ.конф. «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп»ютерних технологій в Україні» . – НУ «Львівська політехніка», ІППТ. – Львів-2013. С- 168-169.
 6. Фурдичко Л.Є. Вплив фінансової кризи на економіку держави як потенційної загрози стратегічного рівня // Міжнародн.наук-практ. ж-л «Економіка і держава» №3 (2013).

3.Фінанси і соціальна політика

 1. Л.Є.Фурдичко, Л.О.Фурдичко Соціальна політика в системі освіти та охорони здоров’я України// Наук.вісник НЛТУ України. Збірник наук.-техн.праць. – Випуск 20.13 – Львів: 2010 С. 356-362.
 2. Л.Є.Фурдичко Система соціальних стандартів у сфері доходів населення України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, Збірник наукових праць. НАНУ ІРД – Випуск 5 (97). – Львів -2012, С. 294-304.
 3. Фурдичко Л.Є., Юрків Х.В. Трудова міграція: проблеми, фінансові аспекти та шляхи вирішення її скорочення в Україні // Інвестиції:практика та досвід, № 12 (2014).

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

«Маркетинг зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі підприємств лісогосподарської галузі)», Спеціальність «Підприємництво, менеджмент та маркетинг».

Членство у спеціалізованих вчених радах

 • Спеціалізована вчена рада Інституту регіональних досліджень, спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Підвищення кваліфікації

 • 01.02.13 – 28.02.13 р. - Перше Львівське відділення ПАТ Банк «Петрокоммерц-Україна».

Основні публікації

Доцент Фурдичко Л.Є. є автором понад 35 наукових праць. Видано 9 навчально-методичних рекомендацій із дисциплін "Теорія фінансів", "Фінанси", "Ринок фінансових послуг".

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Фурдичко Л.Є. Проблеми функціонування та фінансування державних підприємств в Україні// Вісник НУ «Львівська політехніка» № 720 2011
 2. Фурдичко Л.Є. Державне підприємництво та його фінансування в Україні // «Сучасні проблеми економіки і менеджменту»// Тези доповідей міжнародної наук.-практ.конференції. – Львів, 2011
 3. Фурдичко Л.Є. Сучасний стан і реформування системи пенсійного забезпечення в Україні // Вісник УБС НБУ (м.Київ) № 2 (14) . 2012. – С. 57-62.
 4. Фурдичко Л.Є., Жовтанецька Л.Є. Суть і необхідність антикризового управління промисловими підприємствами в сучасних умовах// Наук.вісник НЛТУ України, Збірник наук.-техн.праць – Випуск 22. 9 - Львів-2012 , С.57-62.
 5. Фурдичко Л.Є. Фінансова самостійність місцевих бюджетів // Збірник тез доповідей за матеріалами ІХ наук.-практ.конф. «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп»ютерних технологій в Україні» . – НУ «Львівська політехніка», ІППТ. – Львів-2013. С- 168-169.
 6. Фурдичко Л.Є. Вплив фінансової кризи на економіку держави як потенційної загрози стратегічного рівня // Міжнародн.наук-практ. ж-л «Економіка і держава» №3 (2013).
 7. Л.Є.Фурдичко, Л.О.Фурдичко Соціальна політика в системі освіти та охорони здоров’я України// Наук.вісник НЛТУ України. Збірник наук.-техн.праць. – Випуск 20.13 – Львів: 2010 С. 356-362.
 8. Л.Є.Фурдичко Система соціальних стандартів у сфері доходів населення України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, Збірник наукових праць. НАНУ ІРД – Випуск 5 (97). – Львів -2012, С. 294-304.
 9. Фурдичко Л.Є., Юрків Х.В. Трудова міграція: проблеми, фінансові аспекти та шляхи вирішення її скорочення в Україні // Інвестиції:практика та досвід, № 12 (2014).

Кафедра фінансів