Федушко Соломія Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Федушко Соломія Степанівна
FedushkoS.png
к.т.н., доцент кафедри СКІД
Місце народження Львів, Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2010 р.
Спеціальність прикладна лінгвістика
Галузь наукових інтересів соціальні комунікації у глобальній системі WWW;

протидія інформаційним війнам;

інтелектуальний аналіз контенту веб-спільнот;

верифікація персональних даних веб-користувачів.

Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник д.т.н., проф. Пелещишин А. М.
Дата присвоєння н.с. 15 грудня 2015 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 28 листопада 2017 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Федушко Соломія Степанівна — український науковець, кандидат технічних наук, заступник завідувача з наукової роботи, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Професійна діяльність

У 2005 році поступила на навчання на кафедру прикладна лінгвістика Львівської політехніки. У 2010 р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» кафедру прикладної лінгвістики.

З 2010 р. до 2011 р. — навчання в стаціонарній аспірантурі Львівської політехніки на кафедрі інформаційних систем та мереж. З 2011 р. до 2013 р. — навчання в аспірантурі Львівської політехніки на кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності.

з 2011 р. до 2017 р. — асистент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності.

З вересня 2014 року до 2016 р. виконувала обов'язки заступник декана базової вищої освіти Інституту гуманітарних та соціальних наук.

З 2016 року виконує обов'язки заступник завідувача з наукової роботи кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності.

з 2017 р. до тепер — доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності.

У 2017 році отримала вчене знання доцента.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

* Науково-дослідна робота * Основи інформаційних технологій
* Сучасні інформаційні технології у музейній справі * Електронна демократія
* Основи електронного урядування * Розроблення спеціалізованих сайтів
* Комунікативні технології в інформаційному суспільстві * Офісні комп'ютерні мережі
* Соціальні комунікації в мережі Internet * Технології інформаційного менеджменту
* Інформаційне забезпечення діяльності установи * Соціальні мережі в бізнесі
* Комунікативні стратегії установи * Веб-дизайн

Також керує виконанням бакалаврських кваліфікаційних робіт та дипломних робіт. Широко використовує свої наукові здобутки в організації наукової роботи студентів, керує підготовкою студентських праць до участі в конференціях Львівської політехніки та публікації статей у фахових виданнях та закордонних журналах.

Найкращий науковець 2015
Найкращий науковець року 2016

Наукова робота

Лауреата обласної премії, 2017
Львів науковий, 2018

2015 р. - успішно захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук з спеціальності 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика: «Методи та засоби комп’ютерно-лінгвістичного аналізу достовірності соціально-демографічних характеристик учасників віртуальних спільнот». Науковий керівник: д.т.н., проф. Пелещишин А. М.

Напрямки наукових досліджень:

 • соціальні комунікації;
 • аналіз інформаційного наповнення сервісів онлайн-комунікації;
 • Big Data;
 • електронне урядуванна та демократія;
 • верифікація даних;
 • верифікація персональних даних веб-користувачів.

Нагороди, премії, гранти

 • «Найкращий молодий науковець року» (за результатами 2015 року)[1] навчально-наукового інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки
 • «Найкращий молодий науковець року» (за результатами 2016 року) навчально-наукового інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.
 • Лауреатка обласної премії молодим ученим і дослідникам за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.
 • Премія Львівської міської ради талановитим ученим у рамках програми «Львів науковий» [2] [3] [4] [5]
 • Член Львівської Системи Дослідників (І-й рівень членства), 2019.
 • Подяки за підготовку студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 2018, 2019.
 • Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2019 рік
 • Конкурс «Жінки у STEM» перемога у номінації «Найкраща стаття» (Вікімедіа України та Фонд ООН в галузі народонаселення)
 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2020-2021 рр. [6] [7]
 • Конкурс «Найкращий молодий вчений року» Національного університету «Львівська політехніка» за результатами 2019 року в номінації "Гуманітарні науки: мовознавство, культурологія, мистецтвознавство і дизай", 2020. [8]
 • Конкурс «Найкращий молодий вчений року» Національного університету «Львівська політехніка» за результатами 2020 року
 • Конкурс «Найкращий науковець року» Національного університету «Львівська політехніка» за 2020 рік

Дослідницька діяльність

Федушко С. С. досліджує методи побудови та розвитку віртуальних спільнот, аналіз інформаційного наповнення віртуальних спільнот, методи класифікації учасників соціальних комунікацій та побудови їх соціально-демографічних портретів на основі верифікації соціально-демографічних характеристик.

Науково-дослідна робота Федушко С. С. включає активну міжнародну наукову співпрацю.

З 2011 року Федушко С. — учасник програмних та організаційних комітетів міжнародних конференцій в Україні та за кордом. Брала участь в організації понад 10-ти вітчизняних та понад 30-ти закордонних міжнародних конференцій, зокрема конференцій, матеріали яких індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Також науковиця є учасницею редколегій монографій видавництва Cambridge Scholars Publishing, яке належить до переліку SENSE країн ОЕСР. Також бере участь у понад 14-ти редакційних колегіях авторитетних закордонних наукових журналів, зокрема матеріали яких індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

З 2018 року науковець бере активну участь в організації міжнародного воркшопу «Informatics and Data-Driven Medicine» (IDDM), матеріали якого індексуються у наукометричних базах Scopus та DBLP.

У 2018 та 2019 роках наукові роботи студентів під керівництвом Федушко С. С. оргкомітети ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» серед студентів вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації визнав одними з найкращих серед представлених робіт з усієї України. Доцента Федушко С. С. нагородили іменною подякою за чудову підготовку студентки-переможниці.

Також науковиця бере активну участь в кафедральних та міжкафедральних наукових семінарах.

У 2019 році в якості керівника проекту підготувала заявку на Конкурс спільних Українсько-польський науково-дослідних проєктів на 2020-2021 роки, який був оголошений Міністерством освіти і науки України та Міністерством науки та вищої освіти Республіки Польща.

Науково-дослідна робота:

2019-2020 рр. - виконавець науково-технічної (експериментальної) розробки "Інформаційна технологія опрацювання персоналізованої медичної інформації" (номер державної реєстрації: 0119U002257)

2020-2022 рр. - виконавець прикладної НДР "Інформаційна технологія формування психофізичного портрету в умовах стресових ситуацій" (номер державної реєстрації: )

2019 р. - керівник НДР / Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2019 рік “Комп'ютерно-лінгвістичні методи перевірки достовірності персональних даних користувачів віртуальних спільнот”.

Наукові публікації

У науковому доробку Федушко С.С понад 200 наукових праць [9], [10] (серед них є публікації у закордонних журналах, що входить до наукометричної бази даних Scopus - Author ID: 56328252300) та навчально-методичних публікацій.

Основні праці:

Certificate of Participation in the Conference "CSIT 2016"
 • Fedushko S. Development of a software for computer-linguistic verification of socio-demographic profile of web-community member. Webology, Volume 11, Number 2, Article 126. Available at: http://www.webology.org/2014/v11n2/a126.pdf (Scopus)
 • Korzh R., PeleschyshynA., Syerov Yu., & Fedushko S. The cataloging of virtual communities of educational thematic. Webology, Volume 11, Number 1, Article 117, 2014. Available at: http://www.webology.org/2014/v11n1/a117.pdf (Scopus)
 • Федушко С.С. Розроблення системи верифікації соціально-демографічних даних учасника віртуальної спільноти. Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2016. № 3. С. 87–92. (Web of Science)
 • Korzh R., Peleshchyshyn A., Syerov Yu., Fedushko S. University’s Information Image as a Result of University Web Communities’ Activities. Advances in Intelligent Systems and Computing: Selected Papers from the International Conference on Computer Science and Information Technologies, CSIT 2016, September 6-10 Lviv, Ukraine. Springer: 2017. Series Volume 512. pp 115-127. (Scopus)
 • Korobiichuk I., Fedushko S., Juś A., Syerov Y. Methods of Determining Information Support of Web Community User Personal Data Verification System. Automation 2017. ICA 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, 2017. Volume 550. pp 144-150. (Scopus)
 • Korzh R., Fedushko S., Peleschyshyn A. Methods for forming an informational image of a higher education institution. Webology, 12(2), Article 140, 2015. Available at: http://www.webology.org/2015/v12n2/a140.pdf

Кваліфікаційні вміння

Інтернаціоналізація в європейському просторі вищої освіти

2009 р. отримала сертифікат SoftServe IT Academy "Quality Control Training".

У 2017 р. проходила стажування у Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему: «Інформаційно-пошукові системи в управлінській діяльності». Довідка №2885-В від 04.07.2014 р. Звіт, протокол засідання кафедри СКІД від 01.07.2014 № 15.

З 16 грудня 2016 р. до 26 квітня 2017 р. навчалася на курсах підвищення кваліфікації у ІАПО Львівської політехніки за програмою: «Інтернаціоналізація в європейському просторі вищої освіти». Обсягом 120 годин / 4 кредити ECTS. Реєстраційний номер №291, ОД02071010/291-17 від 26 квітня 2017 р.

20 березня 2018 році взяла участь у вебінарі "Using Adaptive Technologies to Transmit Multimedia Content over Radio Channels", Odessa National Academy of Telecommunications (ONAT), Odessa, Ukraine.

У 2019 році вдосконалила професійні навички, знання та уміння, пройшовши низку курсів для підвищення кваліфікації:

 • освітній курс на платформі Google Digital Workshop "Як ділитись ідеями за допомогою історій і візуалізацій";
 • освітній курс на платформі Google Digital Workshop "Основи цифтового маркетингу";
 • сourse "Social Media", HubSpot Academy" [1];
 • "Медіаграмотність: практичні навички" (курс на платформі "Prometheus") [2];
 • "Візуалізація даних" (курс на платформі "Prometheus") [3];
Проектний підхід у вищій освіті, 2019
 • "Цифрові комунікації в глобальному просторі" (курс на платформі "Prometheus") [4];
 • "Нативна реклама" (курс на платформі "Prometheus")[5];
 • "Комунікаційні інструменти для побудови репутації" (курс на платформі "Prometheus") [6];
 • онлайн-курс "Академічна доброчесність" (EdEra) [7];
 • тренінг “Інтерактивні методики викладання громадянської освіти”. IFES (4 год.) м. Львів, 26.11.2019р.;
 • вебінар Cisco: "Cybersecurity" "Реагування на інциденти інформаційної безпеки. Досвід полювання на загрози!".

З 25 жовтня 2019 р. по 13 грудня 2019 р. пройшла підвищення кваліфікації у ІТ-компанії "GlobalLogic" «Проектний підхід у вищій освіті» (60 годин).

З 15 жовтня 2019 року по 17 грудня 2019 року проходила стажування у Львівському національному університеті імені Івана Франка на кафедрі бібліотекознавства та бібліографії (240 годин) з метою опанування інноваційними методиками викладання у вищій школі, вивчення сучасних проблем в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

28 листопада 2019 року брала участь семінарі "The use of adaptive technologies to transmit video over radio channels".

У 2020 році пройшла вебінари в межах освітніх програм компанії Clarivate Analytics:

 1. Публікації в міжнародних виданнях
 2. Аналітичний інструмент InCites для установи та науковця
 3. Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця
 4. Оновлений Journal Citation Reports
 5. Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави
 6. Пошук і аналіз літератури у Web of Science Core Collection

У 2020 році отримала навики роботи у веб під час навчання на таких онлайн-курсах від навчальної платформи Campster (Сербія):

 1. How to Get Followers on Instagram
 2. Freelancing Fundamentals

Проекти

Федушко С. С. проводить активну науково-організаційну діяльність та активно бере участь у оновленні веб-сайту кафедри Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Також займається створенням позитивного інформаційного образу у віртуальних спільнотах кафедри Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності [11][12]та Інституту гуманітарних та соціальних наук [13]. Забезпечує віртуальне представництво Львівської політехніки в найпопулярніших соціальних мережах [14], через які ведеться систематичне інформування користувачів Інтернету про діяльність університету.

Соломія Федушко адмініструє віртуальні спільноти, серед яких:

Громадська робота

Здійснює керівництво Науковим кластером "IntelliGO" [15] та студентського клубу "SKIDActive"[16]. Головний редактор кафедрального журналу "SKIDDigest".

З 2018 року Федушко Соломія постійно організовує семінари і лекції для студентів Львівської політехніки (лекції розробників програмного забезпечення з США, лекції представників вітчизняних ЗВО, державних установ та представників ІТ-компаній). Науковець приділяє значну увагу комунікації з абітурієнтами, а також розвитку та навчанню студентів за межами робочого часу.

Профілі у соціальних сервісах комунікації:

Контакти

Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності:[17]


E-mail: Solomiia.S.Fedushko@lpnu.ua

Примітки

 1. 16-ка найкращих: оголошено переможців конкурсу «Найкращий молодий науковець року» в інститутах Політехніки
 2. Визначено переможців програми «Львів науковий 2018». Львівська міська рада.
 3. Визначено переможців програми "Львів науковий 2018". GalInfo
 4. Науковці та конференції від Львівської політехніки – серед переможців програми «Львів науковий 2018»
 5. Мер Львова вручив по 25 тис грн премії десяти талановитим науковцям
 6. Одинадцятьом політехнікам призначено стипендії та подовжено виплату стипендій КМУ для молодих вчених
 7. СПИСОК молодих вчених, яким призначено стипендії та подовжено виплату стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених
 8. Визначено переможців Конкурсу «Найкращий молодий вчений року» Львівської політехніки
 9. Цитування праць Федушко Соломії у Google Академії
 10. Рейтинг наукової активності Федушко Соломії у ResearchGate
 11. Офіційна група кафедри СКІД у соціальній мережі Facebook
 12. Офіційна сторінка кафедри СКІД у соціальній мережі Facebook
 13. Офіційна сторінка Інституту гуманітарних та соціальних наук у соціальній мережі Facebook
 14. Офіційна сторінка Національного університету "Львівська політехніка" у соціальній мережі Facebook
 15. Територія СКІД/Науковий кластер "IntelliGO"
 16. Територія СКІД/Cтудентськbq клуб "SKIDActive"
 17. Офіційний сайт Національного університету "Львівська політехніка"