Федорчук Євдоким Никифорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Федорчук Євдоким Никифорович
Fedorchuk.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 1 червня 1946 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1968 р.
Спеціальність «радіофізика та електроніка»
Галузь наукових інтересів математичне моделювання складних об’єктів і систем;

проектування систем штучного інтелекту (експертні системи,системи прийняття рішень).

Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1997 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2000 р.
Поточне місце роботи кафедра програмного забезпечення, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Федорчук Євдоким Никифорович — кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 1 червня 1946 року.

Освіта

2000 р. — вчене звання — доцент;

1997 р. — науковий ступінь: к.т.н., спеціальність«Математичне моделювання в наукових дослідженнях»;

Тема дисертації: Чисельно-символьні методи і алгоритми для моделювання інтегральних схем [Текст] : дис...канд. техн. наук: 05.13.02 / Федорчук Євдоким Никифорович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1997. — 154 л.

1968 р. — Львівський державний університет імені Івана Франка, фізичний факультет, спеціальність радіофізика та електроніка.

Професійна діяльність:

з 2000 р. — доцент кафедри програмного забезпечення, Національний університет «Львівська політехніка»;

з 1989 р. — старший викладач кафедри програмного забезпечення, Національний університет «Львівська політехніка»;

1986-1989 рр. — Національний університет «Львівська політехніка» ІМФН кафедра прикладної математики, старший викладач;

1990-1986 рр. — Львівський державний університет імені Івана Франка, фізичний факультет, кафедра теоретичних основ електрорадіотехніки,молодший науковий співробітник;

1977-1990 рр. — аспірант кафедри теоретичних основ електрорадіотехніки, Львівський Державний університет імені Івана Франка,фізичний факультет;

1970-1977 рр. — Львівський державний університет імені Івана Франка, фізичний факультет, кафедра теоретичних основ електрорадіотехніки, старший інженер.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

«Оптимізація прийняття рішень»;

«Реінженерія програмного забезпечення»;

«Системи штучного інтелекту».

Наукові інтереси

математичне моделювання складних об’єктів і систем;

проектування систем штучного інтелекту (експертні системи,системи прийняття рішень).

Вибрані публікації

Всього за науковою тематикою здійснено понад 50 публікацій.


Основні наукові публікації:

Федорчук Є.Н. Проектування оптимальної по вартостіконфігурації комп’ютера в системі Excel // Вісник ДУ «ЛП» «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології» № 371, Львів. — 2000. —C.3-6.

Федорчук Є., Шпек Ю, Шпек О. Проектування програмного агента для інформаційного пошуку в мережі Internet // Вісник НУ «ЛП» «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології». — 2000. — № 413.

Є. Федорчук, Ю. Шпек. Програмна система для проектування конфігурації комп"ютера на основі мережевої бази даних // Вісн. НУ ЛП "комп"ютерна інженерія та інформаційні технології". — № 450. —2002. — C.67-70.

Є. Н. Федорчук. Комп«ютерне моделювання динаміки економічної системи прибутки-податки // Праці міжн. Конф. МКІМ-2002, травень 20-25. — 2002.— C.103-105.

Федорчук Є., Бачинський П. Проектування програмної системи для тестування знань // Вісник НУ ЛП КІ І Т, N468. — 2002.

Федорчук Є. Н. Алгоритми і технології пошуку кластерів на основі оптимізаційних критеріїв для товарних баз даних // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. — Вип. 591. — 2007. — C.48-52.

Федорчук Є. Н., Сметана Д. С. Програмні засоби для пошукук ластерів в базі данх Oracle на основі технології ADO.NET // Вісник «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». — № 604. — 2007. — C.183-187.

Федорчук Є., Кіт О., Кіт Л. Моделювання процесу прийняття рішень для оцінки конкурентоздатності // Науков. Збірник «Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології». — Вип.7. — 2008. — С.134-139.

Федорчук А. І., Федорчук Є. Н., Шайда О. Є. Нечітке моделювання задачі оцінювання конкурентоздатності марочних товарів //Економіка: проблеми теорії та практики. — Вип.229.,т.2. — 2007. — С.600-604.

Федорчук Є. Н., Шайда О. Є. Застосування кластерного аналізу для прогнозування вмісту продуктового кошика // Економіка: проблеми теорії та практики. — Вип.238., т.3. — 2008.- С.485-490.

Федорчук Є.Н., Ткаченко Н.М. Організація та дослідження інноваційної структури складного виробничого комплексу // Вісник Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів, В-во НУЛП. — 2009. — № .651. —С.53-57.

Навчально-методичні розробки:

Основи проектування систем штучного інтелекту. Моделі знань.«Методичні вказівки до лабораторних робіт № 1,2 для студентів базового напрямку 0804 «Комп’ютерні науки» / Укл. Є. Н. Федорчук , — Львів: Видавництво ДУ «Львівська політехніка», 2003. — 10 с.

Основи проектування систем штучного інтелекту. Інформаційні пошукові системи «Методичні вказівки до лабораторних робіт № 3 для студентів базового напрямку 0804 «Комп’ютерні науки» / Укл. Є. Н. Федорчук , — Львів:Видавництво ДУ «Львівська політехніка», 2004. — 9 с.

Технологія автоматизованого програмування. Автоматизація програмування баз даних і знань. Інструкції до лабораторних робіт № 1, 2 для студентів освітнього напрямку-магістр, спеціальності 8.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем» / Укл. Є. Н. Федорчук , — Львів:Видавництво ДУ «Львівська політехніка», 2005. — 15 с.

Верифікація і тестування програмного забезпечення.Тестування обчислювальних процесів. Інструкції до лабораторних робіт № 1, 2 для студентів базового напрямку "Комп"ютерні науки«, спеціальності 7.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем» / Укл. Є. Н. Федорчук, О. Є. Білас — Львів: Видавництво ДУ «Львівська політехніка», 2005. — 12 с.

Верифікація і тестування програмного забезпечення.Автоматизація процесу тестування: Методичні вказівки до практичних занять для студентів базового напряму «Комп’ютерні науки» спеціальності 7.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем» / Укл.: О.Є. Білас, Є.Н. Федорчук,В.С. Яковина.— Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007.— 23 с.

Програмні системи в бізнесі та менеджменті. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт№ 1,2 для студентів освітнього рівня-спеціаліст- спеціальності 7.080403 «Програмне забезпечення автоматизованихсистем», спеціалізації 7.080403 .01"програмне забезпечення в бізнесі,менеджменті та банківській справі« / Укл.: Є.Н. Федорчук, Н. Б. Мельник.—Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007.—20 с.

Контакти

вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 811 .

Tел. +38 (032) 258-25-78 ; +38 (032)258-23-77

E-mail: ikni_pz@lp.edu.ua ; ikni.pz@gmail.com