Федорова Олена Валеріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Федорова Олена Валеріївна
Fedorova ov.jpg
Доцент кафедри
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, ІХХТ

Наукові інтереси:

 • пошук і розробка нових лікувально-косметичних препаратів синтетичного , біотехнологічного та природного походження;
 • розробка технологічних аспектів продуктів органічного синтезу і фармацевтичних препаратів.

Освіта:

1996-1999 Аспірантура кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського політехнічного інституту. Назва кандидатської дисертації: «Иммобілізація біолігандів на полістирольних колоїдних частинках з функціоналізованою поверхнєю» Науковий керівник: д.х.н., проф. Новіков В.П.

1980-1985 Львівський політехнічний інститут, факультет технології органічних речовин, спеціальність «Хімічна технологія біологічно активних сполук», диплом з відзнакою

1980 СШ 14, золота медаль

Професійна діяльність:

 • 21 серпня 2012- теперішній час Доцент кафедри Технології біологічно активних сполук, фармації і біотехнології Національного університету “Львівська політехніка”
 • 17 вересня 2009 Старший викладач кафедри Технології біологічно активних сполук, фармації і біотехнології Національного університету “Львівська політехніка”
 • 01 вересня 2000 Асистент кафедри Технології біологічно активних сполук, фармації і біотехнології Національного університету “Львівська політехніка”
 • 01 грудня 1999 Молодший науковий співробітник Національного університету “Львівська політехніка”
 • 01листопада 1996 Аспірант Національного університету “Львівська політехніка”
 • 1985 – 1996 Молодший науковий співробітник Інституту геології та геохімії горючих копалин АН України

Проекти з міжнародної співпраці:

 1. Україна-Росія (Ф40/14-2011) Діагностичні тест-системи на основі полімерних мікросфер з вузьким розподілом частинок за розмірами (синтез, іммобілізація, тестування)”
 2. Приймала участь у підписанні двосторонньої міжнародної угоди в рамках співпраці між Національним університетом “Львівська політехніка” та Університетом Мен Ле-Ман (Франція), який було укладено 17.04 2013 та продовжено 25.06.2015р.
 3. Приймала участь у підписанні договору Єрасмус+ між Національним університетом “Львівська політехніка” та Університетом Мен Ле-Ман (Франція), який було укладено у 2015 р.
 4. Приймала участь у підписанні двосторонньої міжнародної угоди в рамках співпраці між Національним університетом “Львівська політехніка” та Московським державним університетом тонкої хімічної технології ім.. Ломоносова який було укладено 14.12. 2013.
 5. Приймала участь у виконані договору про співпрацю між Національним університетом «Львівська політехніка» та Приватним інститутом прикладної біотехнології daRostim 15.01.2013-31.12.2016.
 6. Приймала участь у підписанні договору Єрасмус+ між Національним університетом “Львівська політехніка” та Університетом Поль Сабатье, Тулуза (Франція), який було укладено у 2017 р.
 7. Приймала участь у підписанні двосторонньої міжнародної угоди в рамках співпраці між Національним університетом “Львівська політехніка” та Університетом Поль Сабатье, Тулуза (Франція), який було укладено у 2017р.
 8. Приймала участь у підготовці пакету документів для вступу Національного університету «Львівська політехніка» у міжнародну організацію франкофонії AUF.

Педагогічна діяльність

Курси лекцій для студентів базового напрямку «Фармація» і спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»:

 • Технологія та застосування лікувально-косметичних засобів,
 • Теоретичні основи імунології

Конспекти лекцій

 • «Технологія косметичних препаратів»
 • «Технологія і застосування лікувально-косметичних засобів»
 • «Фізіологічні основи фізичної культури і спорту»

Навчально-методична література

Опубліковано 6 навчально-методичних розробок, серед яких:

 1. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Теоретичні основи біотехнології» для студентів базового напряму 0916 «Хімічна технологія та інженерія»
 2. Методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт з курсу «Технологія косметичних засобів» для студентів спеціальності 1102. «Фармація»
 3. Методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт з курсу «Технологія і застосування лікувально-косметичних засобів» для студентів спеціальності 1102. «Фармація»
 4. Методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт з курсу «Технологія косметичних засобів» та «Технологія і застосування лікувально-косметичних засобів» для студентів спеціальності 1102.04 «Фармація» заочної форми навчання
 5. Словник термінів по менеджменту та маркетингу у фармації з курсу «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів базового напрямку 1102 «Фармація»
 6. Методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт з курсу «Технологія косметичних засобів» для студентів базового напряму 1102.04 «Технологія і застосування лікувальних фармацевтичних препаратів».
 7. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Біологічно активні полімери» для студентів базового напряму 7.092902 «Біотехнологія»

Наукові публікації: 147 наукових праць, 21 методична розробка, посібник з грифом МОНУ, 2 патента України

Список наукових праць

 1. Федорова О.В., Новіков В.П., Заярнюк Н.Д., Заїченко О.С., Лубенець В.І.. Нові водорозчинні біоцидні фізіологічно активні полімери. Тези доп. VI Національного з’їзду фармацевтів України «Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України». 2005. — Харків: НФАУ. — С. 371.
 2. Червецова В.Г., Кричковська А.М., Новіков В.П., Федорова О.В.. Дослідження біологічної активності 2-карнозин-3-хлор-1,4-нафтохінону in vivo. Тези доп. VI Національного з’їзду фармацевтів України «Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України». 2005. — Харків: НФАУ. — 2005. — С.372-373.
 3. Федорова О.В., Новіков В.П., Заярнюк Н.Л., Заїченко О.С., Лубенець В.І.. Нові водорозчинні біоцидні фізіологічно-активні полімери. Тези доп. VI Національного з`їзду фармацевтів України «Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України». 2005. — Харків: НФАУ. — С.371-372.
 4. Федорова О.В., Петріна Р.О., Станішевський Я.М., Новіков В.П.. Іммобілізація імуноглобуліну G на поверхню полімерних мікросфер. Тези доп. III Всеукр. Наук.-практ. конф. «Біотехнологія. Освіта. Наука. Практика», — Харків: НТИ «ХПИ», 2006. — С. 133.
 5. Петріна Р.О., Федорова О.В., Станішевський Я.М., Грицкова І.О., Новіков В.П. Іммобілізація біолігандів та створення тест-систем на основі полімерних мікросфер. Тези доп. IХ Укр. Біохімічного з’їзду. — Харків, 24-27 жовтня 2006, С. 216.
 6. Федорова О.В., Петріна Р.О., Станішевський Я.М., Грицкова І.О., Прокопов М.І. Вплив способу іммобілізації імуноглобуліну G на стійкість полімерної суспензії. Доповіді Національної академії наук України. 2006.
 7. Федорова А.В., Петрина Р.Е., Станишевский Я.М., Грицкова И.А., Новіков В.П. Полимерные носители для иммуноанализа. Тез. докл. межд. конф.по орг. химии «Орг. химия от Бутлерова и Бейльштейна до современности», 2006. — Санкт-Петербург, Россия — С. 790.
 8. Станишевський Я.М., Грицкова И.А., Прокопов Н.И., Федорова Е.В., Новіков В.П. Биотест-системы с использованием полимерных носителей биолигандов. Міжн.наук.-техн. конф. «Наука и образование-2006». — Мурманськ. 2006. — С. 667-668.
 9. Fedorova E., Petrina R., Stanishevsky Ya., Gritskova I., Novikov V.P. Polymeric microspheres for immobilization of immunoglobulin. g 20th Conference of the European Colloid and Interface Society, 17-22.09.2006, — Budapest, Hungary. — P. 8.30.
 10. Petrina R., Fedorova E., Stanishevsky Ya., Novikov V.P. Influence of surface active agent nature on monodisperse particles obtaining. Ukrainian-German Symp.on Nanobiotechnology. — Kyiv. 2006. — P.117.
 11. Федорова О.В., Петріна Р.О., Станішевський Я.М., Грицкова І.О., Прокопов М.І., Новіков В.П. Дослідження фагоцитозу за допомогою модифікованих і немодифікованих опсонінами полімерних мікросфер. Вопросы химии и химической технологии. — 2007. — № 3. — С.59-63.
 12. Федорова Е.В., Петрина Р.Е., Станишевский Я.М., Грицкова И.А., Новіков В.П. Исследование фагоцитоза с помощью полимерных носителей. IV Всерос. Каргинская конф. «Наука о полимерах 21-му веку». 2007. — Москва, Россия. — С. 438.
 13. Петрина Р.Е., Федорова Е.В., Новіков В.П. Полимерные носители для иммоблизации биоактивных лигандов. IV Всерос. Каргинская конф. «Наука о полимерах 21-му веку». — Москва, Росія. 2007. — С. 413
 14. Федорова О.В., Петріна Р.О., Заярнюк Н.Л. Вплив природи ПАР на отримання реакційноздатних монодисперсних частинок. Тези доп. ХХI Укр. конференції з орг.хімії. — Чернігів: 2007. — С.340.
 15. Fedorova E., Petrina R., Stanishevsky Ya., Gritskova I., Prokopov N., Novikov V.P.Polimeric suspensions for bioanalitical study. III міжн. симпозіум «Реакційні полімери в негомогенних системах, в розплавах та на межі розділу фаз», («Reactiv Polimer in inhomogeneous System, in Melts, and at interfaces». — 2007. — Дрезден (Німеччина), — Р.217.
 16. Petrina R., Fedorova E., Gubriy Z., Novikov V.P. Modification of the particles for immobilization of a bio-specific ligand. III міжн. симпозіум «Реакційні полімери в негомогенних системах, в розплавах та на межі розділу фаз», («Reactiv Polimer in inhomogeneous System, in Melts, and at interfaces». — 2007. — Дрезден (Німеччина). — P3. — p.10.

Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 230

 • Мобільний телефон — (067) 785-50-54
 • E-mail — afedorova@polinet.lviv.ua, alfedorova@ukr.net