Федоришин Мирон Семенович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Федоришин Мирон Семенович
Fedoryshyn.jpg
Дата народження 31.12.1944
Поточне місце роботи доцент кафедри іноземних мов

Професійний розвиток:

– 10.1996 – 12.1996 – Університет Ковентрі, Англія,стажування за програмою ТЕМПУС-ТАЦІС;
– 06.1998 – 07.1998 – Берлін, Німеччина, Японсько-Німецький Центр, ІІІ Всеєвропейський семінар викладачів японської мови;
– 07.1999 – 09.1999 – м. Урава, Японія, Міжнародний інститут японської мови, курси підвищення кваліфікації викладачів японської мови;
– 2000 – 2011 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, щорічні семінари Всеукраїнського товариства викладачів японської мови, що проводяться під егідою Посольства Японії в Україні та Японської Фундації (The Japan Foundation).
Напрями наукових зацікавлень:
– мовознавство;
– сходознавство;
– переклад;
– викладання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах.

Участь в міжнародних конференціях

1. Міжнародній конференція. Проблеми лінгвістики тексту та лінгвометодики. Львів, ЛДУ, 1992.
2. 1-ша Міжнародна наукова конференція “Проблеми української науково-технічної термінології”. Львів, Львівська політехніка, 1992.
3. 2-а Міжнародна наукова конференція “Проблеми української науково-технічної термінології”. Львів, Львівська політехніка, 1993.
4. 1-а Міжнародна наукова конференція “Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищому навчальному закладі”.Львів, ДУЛП, 1994.
5. Друга конференція ІАТЕ в Україні. Львів, ЛДУ, 1995.
6. 2-а Міжнародна наукова конференція “Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищому навчальному закладі”.Львів, ДУЛП, 1996.
7. 3-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. Львів, ДУЛП, 1997.
8. Першого українського симпозіуму з мовознавства і літератур країн Азійсько-Тихоокеанського реґіону. Київ, НУКМА, 1999. Тема доповіді: Японсько-український навчальний словник з українською транскипцією: фонетична транскрипція японських слів.
9. Міжнародна науково-практична конференція “Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку”.Львів, Львівська політехніка, 2000.
10. Міжнародна наукова конфереція „Японська культура:традиції та сучасність”. Київ, Музей Ханенків,
11. Міжнародна конференція „Проблеми української термінології Слово Світ 2006”. Львів, Львівська політехніка, 2006.
12. Наукова конференція „Українське сходознавство: традиції і перспективи”. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів,27-28 вересня 2007.
13. Перша наукова конференція „Японська мова та культура в сучасній Європі та Україні – проблеми сьогодення і подальші перспективи”Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, 20-22 березня,
14. Друга міжнародна науково-практична конференція "Японська мова та література на пострадянському просторі: проблеми та перспективи", присвяченій пам’яті Омеляна Пріцака, 26-27 березня 2010 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
15. ІІ Всеукраїнська наукова конференція: Людина. Комп’ютер. Комунікація. Львів, 5-7 травня 2010 р.
16. Міжнародна наукова конференцiя з нагоди 75-річного ювілею Яреми Євгеновича Полотнюка „Орієнталістика в Україні: проблеми та перспективи”на тему „Порівняння конфігуратем англійської та японської мов”.Львівський національний університет ім. Івана Франка. 14-15 жовтня 2010 р.
17. Третя міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення методики викладання японської мови та літератури у контексті входження України у Болонський процес".
18. Міжнародна науково-практична конференція „Дискурсні ії лінгвістики ХХІ століття”, присвяченій пам’яті професора Кусько К. Я. Львів, ЛНУ ім. І. Франка. 24-25 листопада 2011 року.
19. Всеукраїнська наукова конференція до 85-річного ювілею професора Ярослава Дашкевича. ЛНУ ім. І.Франка. Львів, 15 грудня 2011 р.
20. Четверта міжнародна науково-практична конференція"Системність і спадкоємність у процесі викладання японської мови та літератури в початкових, середніх та вищих навчальних закладах". Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 23 березня 2012 р.
21. V Міжнародна науково-практична конференція "Мова, література і міжкультурна комунікація". 22 березня 2013 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
22. VII Міжнародна науково-практична конференція „МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА –КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ” у Національному університеті „Острозька академія” на факультеті романо-германських мов. 18 -19 квітня 2013 року.
23. І Міжнародна наукова конференція „Людина. Комп’ютер. Комунікація.” Кафедра прикладної лінгвістики Національного університету „Львівська політехніка”, 28 –30 травня 2013 р.
24. Шоста міжнародна науково-практична конференція "Передові технології у галузі навчання японської мови". Київ. 21.03.2014.
25. VII Міжнародна науково-практична конференція „МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ”. Острог. 3-4.04.2014.
26. ХІІІ Міжнародна наукова конференція „Проблеми української термінології Слово Світ”. Львів. 25-27.09.2014.
27. Всеукраїнська науково-практична конференція „Мови і писемності Далекого Сходу: нові парадигми і тенденції”. Київ. 18-19.12.2014.
28. VII Міжнародна науково-практична конференція «Переклад у Японії та Україні: сучасний стан та завдання». Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 20 березня 2015 р.
29. ІІ Міжнародна наукова конференція «Людина. Комп’ютер. Комунікація.» Львів, Національний університет “Львівська Політехніка”, 22-24 квітня 2015 р.
30. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Керівництво науковою роботою: завдання та перспективи». Київ, КНУ ім. Т. Шевченка, 18 березня 2016 р.
31. 10-та Науково-практична конференція «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі», Львів, 21.11.2018 – 23.11.2018.

Монографії

2016
1. Хайку Мацуо Басьо українським пензлем. Монографія. / М. Федоришин, О. Нога, І. Кодлубай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 68 с.

Навчальні посібники, підручники, словники, розмовники

1998
1. Getting on in English. Спілкуємося англійською мовою. (За редакцією П.Корнеса і Н.Гайдук). Н.Андрейчук, І.Байбакова, М.Федоришин та інші. –Львів: Видавництво «Ба К», 1998. – 276 с.
2. Англо-український словник з українською транскрипцією. Видавництво «БаК», 1998, - 198 с.
2006
3. Getting on in English (intermediate). Спілкуємося англійською мовою (середній рівень). (За ред.І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина). Навчальний посібник, рекомендований Міністерством освіти і науки України. Байбакова І.М., Балацька Л.П., Федоришин М.С. та інші. – Львів: Видавництво „Растр – 7”, 2006. – 236 с.
2007
4. Getting on in English (intermediate). Спілкуємося англійською мовою (середній рівень). (За ред.І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина). Підручник, видання друге (апробоване і відкоректоване), рекоменд. Міністерством освіти і науки України. БайбаковаІ.М., Балацька Л.П., Федоришин М.С. та інші. – Львів: Видавництво „Растр – 7”,2007. – 236 с.
2008
5. Getting on in English (intermediate). Спілкуємося англійською мовою (середній рівень). (За ред.І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина). Підручник, видання третє(відредаговане і доповнене), рекомендований Міністерством освіти і науки України. . Байбакова І.М., Балацька Л.П., Федоришин М.С. та інші. – Львів:Видавництво „Бескид Біт”, 2008. – 252 с.
2009
6. Getting on in English (Upper Intermediate). Спілкуємося англійською мовою (вищий рівень). ч.1, (За ред. доц. БайбаковоїІ.М., доц. Гасько О.Л., доц. Федоришина М.С.) – підручник, затверджений Міністерством освіти і науки України. Львів, вид-во „Растр-7”, 2009, – 170 с.
7. Getting on in English (Upper Intermediate). Спілкуємося англійською мовою (вищий рівень). ч.1, (За ред. доц. БайбаковоїІ.М., доц. Гасько О.Л., доц. Федоришина М.С.) ч.2,– підручник, затверджений Міністерством освіти і науки України.Львів, вид-во „Растр-7”, 2009, – 214 с.
8. Minna no Nihongo (Японська мова для всіх), початковий рівень І. Переклад і граматичний коментар українською мовою. – Редакція (у співавторстві). Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”,2009. – 212 с.
9. Minna no Nihongo (Японська мова для всіх), початковий рівень ІІ. Переклад і граматичний коментар українською мовою. – Редакція (у співавторстві). Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”,2009. – 192 с.
10. Minna no Nihongo (Японська мова для всіх), початковий рівень ІІ. Переклад і граматичний коментар українською мовою. – (у співавторстві). Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”,2009. – 192 с.
11. Англо-український словник з українською транскрипцією. Видання друге, перероблене та доповнене. Львів, БаК, 2009. – 248 с.
2011
12. Getting on in English (Intermediate), видання четверте, доповнене і розширене (у співавторстві).–– Підручник, затверджений Міністерством освіти і науки України.Львів, вид-во „Растр-7”, 2011. – 276 с.
13. Getting on in English (Intermediate), видання четверте, доповнене і розширене. Підручник, затверджений Міністерством освіти і науки України. Львів, вид-во „Растр-7”, 2011. – 276 с. – Редагування(у співавторстві).
2012
14. Getting on in English (Intermediate), видання п’яте, доповнене і розширене (у співавторстві). –– Підручник, затверджений Міністерством освіти і науки України. Львів, вид-во „Растр-7”, 2012. – 276 с.
15. Getting on in English (Intermediate), видання п’яеу, доповнене і розширене. ––Підручник, затверджений Міністерством освіти і науки України. Львів, вид-во„Растр-7”, 2012. – 276 с. – Редагування (у співавторстві)
2017
16. Голтвян В. І., Федоришин М. С. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів (Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій). Книга 2: навчальний посібник / В. І. Голтвян, О. Є. Білас, М. Я. Денисюк, С. В. Дружбяк, І. Д. Карамишева, В. І. Каркульовський, А. Б. Керницький, Т. О. Коротєєва, Є. В. Левус, О. Б. Литвинишин, В. В. Мазур, О. М. Матвійків, Н. Я. Павич, Р. Т. Панчак, Н. І. Романишин, О. Л. Семотюк, П. В. Сердюк, В. М. Теслюк, Р. Б. Тушницький, О. Я. Фалафівка, М. С. Федоришин, О. О. Черхава, І. Ю. Юрчак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 180 c.

Навчально-методичні розробки

1994
1.Українська транскрипція японської мови. Методичний посібник з основ японського письма. Львів, ДУЛП, 1994, – 28 с.
2. Великобританія.Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою. Буракова О.В.,Головко Н.П., Потоцька Г.Я., Федоришин М.С. Львів, ДУЛП, 1994, -35 с.
1998
3. Спілкуємося англійською мовою. Част.5. Англомовні країни. Н.Андрейчук, І.Байбакова,Л.Балацька, Федоришин М.С. та ін. Львів, 1998. 64 с.
2000
4. Науково-дослідна робота студентів. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення для студентів ІІ курсу усіх факультетів. Л. Балацька, Л. Бордюк, М. Весна, М. Федоришин та ін. - Львів, 2000. - 36 с.
5. Моя спеціальність.Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення для студентів ІІ курсу ФЕФ. О.Савенко, Л.Ільницька. Федоришин М.С. - Львів, 2000. - 16 с.
6. Українські імена всвітовій науці. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей. Гасько О.А., Федоришин М.С. та ін. Англійська мова. - Львів, 2000. - 16 с.
2001
7. Моя спеціальність.Практичні завдання з розвитку усного мовлення для студентів ІІ курсу факультету прикладної математики. Англійська мова. О.Гасько, Л.Ільницька, І.Попадюк,О.Савенко, М.Федоришин. Львів, 2001, - 12 с.
2002
8. На науковій конференції. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення для студентів усіх спеціальностей. І.Байбакова,Л.Ільницька, В.Вдовін, Федоришин М.С. та ін. - Львів: Вид-во НУЛП, 2002. - 28 с.
9. Практикум з основ японської мови. Зошит 1. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення японською мовою для студентів усіх спеціальностей. - Львів: Вид-во НУЛП, 2002. - 46 с.
10. Практикум з основ японської мови. Зошит 2. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення японською мовою для студентів усіх спеціальностей. - Львів: Вид-во НУЛП, 2002. - 38 с.
11. Практикум з основ японської мови. Зошит 3. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення японською мовою для студентів усіх спеціальностей. - Львів: Вид-во НУЛП, 2002. - 28 с.
12.Практикум з основ японської мови. Зошит 4. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення японською мовою для студентів усіх спеціальностей. - Львів: Вид-во НУЛП, 2002. - 24 с.
13. Практикум з основ японської мови. Зошит 5. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення японською мовою для студентів усіх спеціальностей. - Львів: Вид-во НУЛП, 2002. - 30 с.
2003
14. Базовий японсько-український словник ієроґліфів: дзьойокандзіхьо. Методичний посібник для студентів напрямку «філологія».Рукопис. Львів, 2003, - 81 с.
2005
15. Практикум з основ японської мови. Зошит 6. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення японською мовою для студентів усіх спеціальностей. Львів, Вид-во НУЛП, 2005, - 52 с.
16. Практикум з основ японської мови. Зошит 7. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення японською мовою для студентів усіх спеціальностей. Львів, Вид-во НУЛП, 2005, -36 с.
17. Практикум з основ японської мови. Зошит 8. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення японською мовою для студентів усіх спеціальностей. Львів, Вид-во НУЛП, 2005, -40 с.
2006
18. Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніка. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів ІТРЕ. БалацькаЛ.П., Вислободська І.М., Гасько О.Л., Федоришин М.С. та ін. Львів, Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2006, - 40 с.
2007
19. Практикум з англійської мови для підготовки та виконання контрольних робіт для студентів дистанційного навчання 1-го курсу усіх спеціальностей. Гасько О.Л.,Домбровський Ю.О., Федоришин М.С. та ін. Львів, Вид-во Національногоу ніверситету „Львівська політехніка”, 2007, - 76 с.

Наукові статті у фахових журналах


1996
1. Прагматичний характер вивчення іноземної мови в технічному вищому навчальному закладі.Вісник ДУЛП № 308, 1996, 7с.
1999
2. Рібіу коока дайґакуніокеру ніхонґо кьоіку ніцуйте (Японська мова у “Львівській політехніці”). Кіотопонія, журнал “Муса”, № 6, 1999. - 4 с.
2001
3. Український відгуку японській поезії. К.Міядзава. Царівни полів. Переклад з японської.- У зб.:Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики // Вісник НУЛП. - № 419, Львів, 2001.
2006
4. Щодо термінології Болонського процесу. Доповідь на конференції „Проблеми української термінології Слово Світ 2006” // Проблеми української термінології. - Львів, 2006. - С. 193-195.
2007
5. Особливості викладання основ японського письма у Львівській політехніці // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Проблеми лінгвіcтитки науково-технічного тексту. - № 586. - Львів, 2007. - С. 39-6.
2010
6. A Configurative Model of Linguistic Communication: theImplication for Teaching/Learning Foreign Languages// Збірник наукових праць„Людина. Комп’ютер. Комунікація.” Львів, Вид-во Національного університету„Львівська політехніка”, 2010, с. 192-196.
7. Про транскрипцію/транслітерацію японських слів українськими літерами. ВАК збірник Київського націонільного університету ім. Т. Шевченка „Мовні та концептуальні картини світу”, випуск 28. - К., 2010. - С. 152-158.
2011
8. A Configurative Model Approach to LinguisticCommunication Study: English and Japanese/ М. Федоришин // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 35.– К.: ВПЦ „Київський університет”, 2011. – С. 92 – 99.
2013
9. КОНФІҐУРАТИВНА МОДЕЛЬМОВЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 33. – 2013. С. 229 – 233.
10. КОНФІҐУРАТИВНА МОДЕЛЬМОВЛЕННЯ: ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ АНАЛІЗУ МОВНИХ ЯВИЩ //Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць/ за ред. О. П. Левченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. С. 33 – 38.
11. A CONFIGURATIVE MODEL OF LINGUISTIC COMMUNICATION: STRUCTURE OF THE SPEAKER AND OF THE LISTENER // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 45. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2013. – С. 95 – 101.
2014
12. A CONFIGURATIVE MODEL OF LINGUISTIC COMMUNICATION: IMPLICIT VS. EXPLICIT PREDICATION // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 49. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2014. – С. 93 – 97.
13. Конфіґуративна модель мовлення у контексті вивчення іноземних мов: структура комунікантів// Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 42. – 2014. С. 238 – 242.
14. КОНФІҐУРАТИВНА МОДЕЛЬ МОВЛЕННЯ: ТЕРМІНОЛОГІЯ У КОНТЕКСТІ СТРУКТУРИ КОМУНІКАНТІВ.// Збірник наукових праць учасників ХІІІ Міжнародної наукової конференції „Проблеми української термінології СловоСвіт”, м. Львів, 25-27 вересня 2014 р. – С. 5 – 9.

Інші публікації


1969
1. Е.Фарджон. КошикСтаренької Няні. Переклад з англійської. Л.Федоришин. - Київ: “Веселка”, 1969. - 76 с.
1970
2. Ґі де Мопассан.Роза. Боягуз. Вендета. Рука. Мале. Скеля Чистунів. Бувальщина. Гай-гай.Переклад з французької. Л.Федоришин. Твори, т.4, Київ, “Дніпро”, 1970, - 52 с.
1971
3. Ґі де Мопассан.Жюлі Ромен. Переклад з французької. Л.Федоришин. Твори, т.5, Київ, “Дніпро”,1971, - 8 с.
1973
4. Ясунарі Кавабата.Перший сніг на Фудзі. Переклад з японської. Львів, “Жовтень”,№ 2, 1973, - 5 с.
1980
5. Зорова поезія.Київ, “Всесвіт”,” № 10, 1980, с. 188-193.
1984
6. Хайку. Переклад з японської. Журнал “Всесвіт”, № 8, 1984, с. 134-137.
7. Поетика хайку.“Всесвіт”, № 8, 1984, с.138-142.
1985
8. Японська новела:Еґуті Кан. Журавлі. – Кавабата Ясунарі. Німий. – Кікуті Хіросі. Багряне хаорі. – Огава Мімей. Шипшина. – Ісікава Дзюн. Попереднє життя. – Ясуока Сьотаро. Захоплення. – Сімао Тосіо. Хмари весняного неба. – Соно Аяко. Читання крадькома. – Сіґа Наоя. До Абасірі.– Ібусе Масудзі. Краплі. Переклад з японської. “Всесвіт”, № 3, 1985, с. 85-107.
9. Диалог мировоззрений.- У зб.: Человек и мир в японской культуре. Москва, “Наука”, 1985, с. 247-257.
1986
10. Ісікава Такубоку.Вірші. Есе. Переклад з японської. “Всесвіт”, № 10, 1986, с. 122-134.
11. Поезія буднівжиття. “Всесвіт”, № 10, 1986, с.134-136.
12. М.Хосино. Морскаягеология. Перевод с японского. Москва „Недра”, 1986, 432 с.
1988
13. Акіко Йосано. Танки. Переклад з японської.“Всесвіт”,№ 6, 1988, с. 104-110.
14. Пісні жіночогосерця. “Всесвіт”, № 6, 1988, с. 111-112.
1989
15. Японські прислів”ята приказки. Переклад з японської. Київ, Вид-во “Дніпро”, 1989, 192 с.
1992
16. Ясунарі Кавабата. Сплячі красуні. Переклад з японської. “Всесвіт”, № 1-2, 1992, с. 116-151.
17. Міждисциплінарний характер вивченні англійської мови у технічному вузі: місце термінології. Тези та доповідь на міжнародній конференції. Проблеми лінгвістики тексту та лінгвометодики. Львів, ЛДУ, 1992, - 2 с.
18. Місце англомовної термінології в навчальній програмі технічного вузу. Тези. 1-ша Міжнародна наукова конференція “Проблеми української науково-технічної термінології”. Львів, 1992, - 2 с.
1993
19. Англомовна термінологія у навчальному процесі: спільний знаменник світової науково-технічної інформації. Тези. 2-а Міжнародна наукова конференція “Проблеми української науково-технічної термінології”. Львів, 1993, - 3 с.
1994
20. Прагматичний характер вивчення іноземної мови в технічному вузі. Тези. 1-а Міжнародна наукова конференція “Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищому навчальному закладі”. Львів, 1994, - 1 с.
1995
21. Англійська мова у вищій школі. Тези. Друга конференція ІАТЕ в Україні. Львів, 1995, - 1 с.
1996
22. Українська транскрипція японської мови. Тези. 2-а Міжнародна наукова конференція“Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищому навчальному закладі”. Львів, 1996, - 1 с.
1997
23. Значення теорії у вивченні іноземних мов у технічному вузі. Тези. 3-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. Львів, 1997, - 1 с.
1999
24. Японсько-український навчальний словник з українською транскипцією: фонетична транскрипція японських слів./ Матеріали Першого українського симпозіуму з мовознавства і літератур країн Азійсько-Тихоокеанського реґіону. Київ, 1999, - 2 с.
2000
25. Японські студії як сприяючий фактор у культурі підприємництва. Тези. Міжнародна науково- практична конференція “Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку”. В. Задорожний. Львів, 2000, - 2с.
26. Особливості японського письма.- У зб.: Японський досвід: вивчення, узагальнення та застосування в Україні.
Львів, 2000, - 5 с.
2004
27. Ясунарі Кавабата. Любовні новели. Переклад з японської. „Всесвіт” №3-4, 2004, с.9-29.
28. Нацуме Сосекі.Серце. Роман. Переклад з японської. „Всесвіт” №7-8, 2004, с.34-122.
29. Санеацу Мусянокодзі. У персиковім гаю. Переклад з японської. „Всесвіт” №9-10, 2004,с.22-31.
2005
30. Андрій Медведів.Українсько-англійсько-японський розмовник. За редакцією Йоко Тойофуку та Мирона Федоришина. Львів, Вид-во Львівської політехніки, 2005, - 204 с.
31. Українсько-англійсько-японський розмовник.Тези доповіді наукової конфереції „Японська культура: традиції та сучасність”.А. Медведів, Йоко Тойофуку. Київ, Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”,2005, с. 43-44.
2007
32. Кавабата Ясунарі.Сплячі красуні: Повість, новели. Переклад з японської. Львів: ЛА „Піраміда”,2007, - 208 с.
2009
33. Передмова.Англо-український словник з українською транскрипцією. Видання друге,перероблене та доповнене. Львів, БаК, 2009. – 248 с
34. Українська транскрипція англійської мови. У: Англо-український словник з українською транскрипцією. Видання друге, перероблене та доповнене. Львів, БаК, 2009. – 248с.
35. Таблиця відповідності знаків МФТ та УТАМ, с.ХІІ-XV у: Англо-український словник з українською транскрипцією. Видання друге,перероблене та доповнене. Львів, БаК, 2009. – 248 с.
2011
36.Тези: Конфіґуративна модель мовлення. // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття. – Збірник матеріалів МНК, присвяченої пам’яті професора Кусько К. Я. – Львів: вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – с.274-276.
37.Мацуо Басьо. Хайку. Переклад з японської.// Японська література: Хрестоматія.Том ІІ (XIV-XIX ст.)/ Упорядник Бондаренко І. П. –Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – с. 322 – 324. (Рекомендовано до друку вченою радою Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка).
38.Йоса Бусон. Хайку. Переклад з японської.// Японська література: Хрестоматія.Том ІІ (XIV-XIX ст.)/ Упорядник Бондаренко І. П. – Київ:Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – с. 385 – 386.
39.Кобаясі Ісса. Хайку. Переклад з японської.// Японська література: Хрестоматія.Том ІІ (XIV-XIX ст.)/ Упорядник Бондаренко І. П. –Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – с. 424 – 425.
40.Хайку (хокку) японських поетів XVI – XVIII ст. Переклад з японської.// Японська література: Хрестоматія. Том ІІ (XIV-XIX ст.)/Упорядник Бондаренко І. П. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – с. 490– 497.
2012
41.Поетика хайку. // Японська література: Хрестоматія. Том ІІІ (XIХ-XX ст.)/ Упорядник БондаренкоІ. П. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – с. 25 – 38.
42.Переклади хайку. // Японська література: Хрестоматія. Том ІІІ (XIХ-XX ст.)/ Упорядник БондаренкоІ. П. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – с. 39 – 42.
43.Пісня жіночого серця. // Японська література:Хрестоматія. Том ІІІ (XIХ-XX ст.)/ Упорядник Бондаренко І. П. – Київ:Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – с. 116 – 120.
44.Йосано Акіко. Із збірки „Розплетена коса”. Переклад з японської. // Японська література: Хрестоматія. Том ІІІ (XIХ-XX ст.)/ Упорядник Бондаренко І. П. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – с. 121 – 137.
45.Поезія буднів життя. // Японська література: Хрестоматія.Том ІІІ (XIХ-XX ст.)/ Упорядник Бондаренко І. П. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – с. 139 – 144.
46.Ісікава Такубоку. Зі збірок „Жменя піску” та „Сумна забавка”. Уривки з прозових творів, листів, щодeнників, есе. Переклад з японської. // Японська література: Хрестоматія. Том ІІІ (XIХ-XX ст.)/ Упорядник Бондаренко І. П. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – с. 145 – 176.
47.Кавабата Ясунарі. Німий. Переклад з японської. //Японська література: Хрестоматія. Том ІІІ (XIХ-XX ст.)/ Упорядник Бондаренко І.П. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – с. 222 – 230.
48.Кікуці (Хіросі) Кан. Шати. Переклад з японської. //Японська література: Хрестоматія. Том ІІІ (XIХ-XX ст.)/ Упорядник Бондаренко І.П. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – с. 231 – 233.
49.Ясуока Сьотаро. Захоплення. Переклад з японської. //Японська література: Хрестоматія. Том ІІІ (XIХ-XX ст.)/ Упорядник Бондаренко І.П. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – с. 234 – 241.
50. Сіґа Наоя. До Абасірі. Переклад з японської. // Японська література: Хрестоматія. Том ІІІ (XIХ-XX ст.)/ Упорядник Бондаренко І. П. –Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – с. 252 – 258.
51. Ібусе Масудзі. Краплі. Переклад з японської. // Японська література: Хрестоматія. Том ІІІ (XIХ-XX ст.)/ Упорядник Бондаренко І. П. –Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – с. 259 – 262.
52. Нацуме Сосекі. Серце. Переклад з японської. // Японська література: Хрестоматія. Том ІІІ (XIХ-XX ст.)/ Упорядник Бондаренко І. П. –Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – с. 264 – 306. (Рекомендовано до друку вченою радою Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка).
53. Українсько-англійсько-японський розмовник – редагування у співавторстві з Со Шітандою: Андрій Медведів. Українсько-англійсько-японський розмовник за редакцією Со Шітанди та Мирона Федоришина. – 2-е видання, доповнене та перероблене. –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 292 с.
2015
54. Федоришин М. С. Аналіз зразків машинного перекладу у світлі конфіґуративної моделі мовлення” / М. С. Федоришин // Людина. Комп’ютер. Комунікація. : зб. наук. пр. / за ред. О. П. Левченко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 204-208.
2018
55. Федоришин М. С. Використання відкритих онлайн ресурсів у навчальному процесі дисципліни "Практика перекладу: японська мова" // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 10-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2018 р. – 2018. – C. 60–64.