Федевич Людмила Станіславівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Федевич Людмила Станіславівна
LTrevogo200.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 1999
Спеціальність Фінанси
Поточне місце роботи ст.викладач кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2004 – дотепер старший викладач кафедри фінансів
 • 1999 – 2004 асистент кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінанси

 1. "Особливості передумов формування господарських об‘єднань в Україні" /Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали Міжнар. наук.-практ.інтернет-конференції молодих вчених, 11–12 квітня 2014 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 340 с.-с.218-219.
 2. Тревого Л.С. «Розвиток організованого ринку цінних паперів України» //Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні:збірник тез за матеріалами VІІI науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників, 26-31 березня 2012 р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: Видавничий відділ навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – 2012. – 357с. – С. 150

2. Гроші та кредит

3. Фінансовий ринок. 4. Ринок фінансових послуг

 1. "Предпосылки управления инвестиционной деятельностью предприятий" //Научно-практический журнал "Проблемы экономики и менеджмента" №3(31) Издательський центр научного просвещения март 2014, -135с. – с.110-115.
 2. "Інвестиційна діяльність підприємства як об'єкта управління" / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства": збірник наукових праць. – Часитина ІІ. –Полтава: Видавець Шевченко Р.В., 2013. -256с. –с. 56-57
 3. «Інвестиційний клімат як фактор розвитку економіки України» // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп‘ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ІХ Науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 року / Навчально- науковий інститут підприємництва та перспективних технологій НУ «ЛП». – Львів, ЗУКЦ, 2013р. 557с. – 129-132с
 4. Тревого Л.С. «Розвиток організованого ринку цінних паперів України» //“Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні” 26-31 березня 2012 року: збірник тез доповідей VIII науково-технічну конференцію науково-педагогічних працівників.

Підвищення кваліфікації

 • 2012 - ТОВ "Максимум Капітал"

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С. Тревого, Н.І. Андрушко. - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”. – 2005. - 248 с.

Монографії

 1. Пріорітети інновацйного розвитку машинобудівних підприємств: Монографія. /І.В. Алексєєв, П.І Ільчук, Л.П. Бондаренко, О.О.Коць, І.І.Топій, Л.С. Тревого.-Львів, 2013. – Видавець ПП Сорока Т.Б. – 292с.
 2. Алексеев И.В., Тревого Л.С. Проблемы правового регулирования процессов формирования финансово-промышленных групп // Экономическая безопасность государства: территориальный аспект / Под ред. М.М. Бабяка, И.В. Недина. – Дрогобыч: КОЛО, 2006. – С. 94 – 98.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Аналізування капітальних інвестицій в економіку України" / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства»: збірник наукових праць. - Полтава: видавець ФОП Мирон І.А., 2014. – 581 с. - С. 306-308
 2. Тревого Л.С. «Розвиток організованого ринку цінних паперів України» //“Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні” 26-31 березня 2012 року: збірник тез доповідей VIII науково-технічну конференцію науково-педагогічних працівників
 3. «Інвестиційний клімат як фактор розвитку економіки України» // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп‘ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ІХ Науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 року / Навчально- науковий інститут підприємництва та перспективних технологій НУ «ЛП». – Львів, ЗУКЦ, 2013р. 557с. – 129-132с
 4. "Інвестиційна діяльність підприємства як об'єкта управління" / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства": збірник наукових праць. – Часитина ІІ. –Полтава: Видавець Шевченко Р.В., 2013. -256с. –с. 56-57
 5. "Предпосылки управления инвестиционной деятельностью предприятий" //Научно-практический журнал "Проблемы экономики и менеджмента" №3(31) Издательський центр научного просвещения март 2014, -135с. – с.110-115
 6. "Особливості передумов формування господарських об‘єднань в Україні" /Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали Міжнар. наук.-практ.інтернет-конференції молодих вчених, 11–12 квітня 2014 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 340 с.-с.218-219.

Кафедра фінансів