Фаріон Ірина Дмитрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Фаріон Ірина Дмитрівна
І.Фаріон.jpg
д.філол.н., доцент
Дата народження 29 квітня 1964 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Львівський державний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 1987 рік
Спеціальність філолог
Науковий ступінь доктор філологічних наук
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра української мови Інститут гуманітарних та соціальних наук

Іри́на Дми́трівна Фаріо́н (*29 квітня 1964, Львів) – доктор філологічних наук, професор, доцент катедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка», український мовознавець, політичний і громадський діяч. Народний депутат України VII скликання, голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (2012–2014)[1].

Біографічні відомості

 • 29 квітня 1964 р. – народилася в місті Львові
 • 1971–1981 рр. – навчалася у Львівській СШ № 75 ім. Лесі Українки
 • 17 серпня 1981 р. – 1 вересня 1982р. – бібліотекар Обласної бібліотеки для юнацтва ім. 40-річчя ВЛКСМ
 • 1982–1987 рр. – навчання на філологічному факультеті (українська філологія) Львівського державного університету ім. І. Франка, який закінчила з відзнакою
 • 1986–1991 р. – лаборант катедри загального мовознавства Львівського державного університету ім. І. Франка і керівник Центру україністики на катедрі фольклористики
 • 1990–1995 рр. – погодинно працювала викладачем на катедрі мов Львівського державного інституту прикладного мистецтва (тепер Академія мистецтв), де читала курси української мови як іноземної, культури мови, української літератури (від ХI до ХХ ст.)
 • 1996 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Антропонімійна система Верхньої Наддністрянщини кінця ХVIII – поч. ХIХ ст. (прізвищеві назви)» (науковий керівник професор М. Л. Худаш)
 • 1998 р. – зі студентами Інституту архітектури НУ «Львівська політехніка» започатковано проєкт політичного плаката і малюнка «Мова – твого життя основа», що тривав упродовж десятьох років (1998–2008 рр.), як вислід – видано чотири добірки мовних плакатів: «Мова – твого життя основа» (2001), «Я на сторожі коло їх поставлю Слово» (2002), «Мова – краса і сила» (2007), «Слово – меч духовний» (2012)
 • 2001 р. – Почесна грамота ім. президента НТШ Михайла Грушевського від Управи Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці за «невтомну академічну діяльність у галузі українознавства»
 • 2003 р. – звинувачення промосковськими силами Львова в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі за створення і поширення мовного плаката «Не знаєш! Не розумієш! Не шануєш!» та намагання відкрити кримінальну справу.
 • 2004 р. – лавреат Міжнародної премії Ліги українських меценатів ім. Олекси Гірника за національно-патріотичне виховання молоді
 • 2006–2012 рр. – депутат Львівської обласної ради від ВО «Свобода» V–VI демократичного скликання, заступник голови комісії з питань освіти та науки у Львівській обласній раді
 • 2008 р. – лавреат Всеукраїнської премії ім. Б. Грінченка за просвітницьку діяльність
 • 2011р. – з метою популяризації української книжки започатковано проєкт «Від книги до мети» (2011–2019 рр.) (див. http://www.vid-knyhy-do-mety.info)
 • 12 грудня 2012 р. – 27 листопада 2014 р. – депутат Верховної Ради України від Всеукраїнського об’єднання «Свобода», голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (від 24.01.2013 р.), перший заступник голови комітету з питань науки і освіти (від 16.07.2014)
 • 2013 р. – лавреат Міжнародної премії Ліги українських меценатів ім. Д. Нитченка за популяризацію української книжки
 • 19 червня 2014 р. – нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України за вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти, удосконалення сучасної нормативно-правової бази освіти і науки (розпорядження № 362 від 19.06.2014 р.)
 • Грудень 2014 – червень 2019 р. – створено телевізійний культурологічний проєкт на парламентському каналі «Рада» «Велич особистости» з метою популяризації видатних постатей України в різних царинах життя (створено 160 програм)
 • 15 вересня 2015 р. – захист докторської дисертації на тему«Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у ХIV–ХVII ст.» (науковий консультант член-кореспондент НАН України, професор В. В. Німчук)
 • 2016 р. – лавреат премії ім. Івана Огієнка за наукові досягнення (монографія «Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у ХIV – ХVII ст.: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива», 2015)
 • Від 1991 р. і досі – викладач, відтак доцент, доктор філологічних наук, професор катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2 грудня 2019 р. започатковано інтелектуально-культурологічний телевізійний проєкт "Ген українців" (телеканал НТА). Мета: висвітлювати життя видатних українців в націєцентричному контексті.

Наукова робота

 • 1996 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Антропонімійна система Верхньої Наддністрянщини кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. (прізвищеві назви)» і здобула ступінь кандидата філологічних наук.
 • У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV–XVII століттях».[2].

Науковий доробок

Науковий доробок нараховує сім монографій, один посібник, п'ять монографії у співавторстві, понад 150 наукових статей та праць іншого характеру.

KOLLAGI.jpg

Основні праці

 • Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці XVIII – початку XIX століття (з етимологічним словником) / НАН України; Інститут народознавства. Л. : Літопис, 2001. 371с. Бібліогр.: с.361–370. ISBN 966-7007-30-2*.
 • Антропонімійна система Верхньої Наддністрянщини кінця XVIII- початку XIX ст. (прізвищеві назви): Дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Львівський держ. ун- т ім. І.Франка. Львів, 1996. 237л.+додат.213л.
 • Антропонімійна система Верхньої Наддністрянщини кінця XVIII- початку XIX ст. (прізвищеві назви): Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 1996. 22с.
 • Мова – краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ- середині XIX ст. / Національний ун-т «Львівська політехніка» Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2007. 168с. Бібліогр.: с. 159–167. ISBN 978-966-553-5*86-7; 2-ге видання, 2009. 211 с.; 3-тє видання, 2010. 211 с.; 4-те видання, 2011. 211 с.
 • Отець Маркіян Шашкевич – український мовотворець. Лінгвістичний феномен на тлі світового романтизму. Л. : Свічадо, 2007. 136 с. Бібліогр.: с. 96-100. ISBN 978-966-395-121-8; 2-е вид. 2011. 133 с.
 • Правопис – корсет мови?: Український правопис як культурно-політичний вибір / Роман Скиба (іл.). Л. : Монастир Свято-Іванівська Лавра; Видавничий відділ «Свічадо», 2004. 115с. : іл. ISBN 966-561-328-6;
 • Правопис-корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір / Роман Скиба (художн.). 2. вид., випр. і доп. Л. : Свічадо, 2005. 120с. : іл. — ISBN 966-8744-16-0, додруки 2006. 2008, 2009, 2010. 117 с.
 • Мовна норма: знищення, пошук, віднова (Науково-навчальне видання): [монографія]. Вид. 2-ге, доп. Івано-Франківськ, Місто НВ, 2010. 336 с. + компакт-диск. ISBN 978-966-428-138-3; 3-тє вид. 2012. 328 с., 4-те вид. 2014. 331 с.
 • Афоризми та сентенції Юрія Іллєнка. Криниця для спраглих / Автор ідеї, укладач та літературний редактор Ірина Фаріон. Співтворці укладання Людмила Іллєнко, Пилип Іллєнко, Андрій Іллєнко. Івано-Франківськ, 2010. 160 с.
 • Степан Бандера – практик, теоретик, містик націоналістичного руху. Лекція Ірини Фаріон з нагоди столітнього ювілею Провідника. — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. 32 с. + компакт-диск. ISBN 978-966-428-123-9
 • Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у ХIV-ХVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2015. 656 с. ISBN 978-617-607-718-3; друге видання, виправлене, Львів: Видавництво Львівської політехніки. 656 с. ISBN978-966-941-139-6
 • Мовний портрет Івана Пулюя (за листами мислителя). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 215 с. ISBN 978-966-941-076-4
 • Мовна норма: пошук істини. Посібник. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. 255с. ISBN 978-966-428-517-6
 • [http://wiki.lp.edu.ua/wiki/images/f/f5/І.Фаріон.Бібліографічний_показник.pdf Фаріон Ірина Дмитрівна: Біобібліографічний показник: / Упор. О. Микитюк, Л. Харчук, І. Ментинська. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019. 168 с.⁂ Наукові статті
 • І. Фаріон. Патронімна ідентифікація на -ич / -ович (-евич) як складник трикомпонентної антропонімної формули. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2020. Вип. 72. С. 171–182.
 • І. Фаріон. Соціальний контекст англоварваризації в українській освіті та науці. Збірник наукових праць. Випуск 27. Одеса, 2020. С. 173–182.

3. І. Фаріон. Явище англоварваризації в українському освітньо-науковому середовищі: історія і сучасність / Український інформаційний простір. Число 5. 2020. С. 88–106. Доступно: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/206101/206111

 • І. Фаріон. Д. Мелетій Смотрицький: мовно-світоглядовий гібридизм? / Українська мова. 2019. № 4. С. 57–69. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2019_4_7.
 • І. Фаріон. Про ім’я Ева: адаптація, ідентифікація, мотиви. Лінгвостилістичні студії, вип. 10, грудень 2019, с. 186–194, doi:10.29038/2413-0923-2019-10-186-194.
 • І. Фаріон. Проєкція мовної свідомости: від Памва Беринди до постмодернізму. Українська мова. 2020. № 4. С. 35–49.
 • І. Фаріон. Франко – Пулюй: два титани у мовно-сакральній битві. Іван Пулюй. Непропаща сила. Класики популяризації науки. Упорядкування, стилістична адаптація, загальна редакція та коментарі В. О. Тадеєва. Тернопіль: Богдан, 2020. С. 278–292.
 • І. Фаріон. Сучасний ліберальний тоталітаризм: мовно-освітній контекст. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті. Львів, 11–12 червня 2020 року. С. 153–157.
 • І. Фаріон. Динаміка змісту законодавчого поля української мови (1989–2003 рр.). Х. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globale Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2019. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier Verlag readbox unipress. Діалог мов – діалог кульур. Україна і світ. Х Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики / Open Access LMU, München, 2020. С. 216–226.
 • І. Фаріон. Українська мова в пастці англоварваризації: причина, наслідки, суть. Збірник матеріалів Сьомих Бандерівських читань. Київ, 8 лютого 2020 / упор. Ю. Сиротюк, Т. Бойко, Ю. Олійник. Київ: Недержавний аналітичний цент «УССД»-ТОВ «Основа», 2020. С. 110–135.
 • І. Фаріон. Стереотип сухого підручника зламано. Про нову працю Миколи Тимошика «Основи редагування» // Слово Просвіти. Ч. 4, 23–29 січня 2020. С. 4–5.
 • І. Фаріон. Як Петлюра вбивав Болбочана. Засіяно рясно – колоситься щедро. Науковий збірник на пошану доктора філологічних наук, професора, академіка АН Вищої школи, заслуженого діяча науки і техніки України Володимира Качкана. Івано-Франківськ: Видавництво ІФНМУ, 2020. С. 299–305.
 • І. Фаріон. Позамовні чинники сучасної англоварваризації. До глибини сутности мови. Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Лесюка. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. С. 316–322.
 • І. Фаріон. Язик подав у суд на мову, а мова виграла язик. https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5f521a5f01a42/, 4 вересня 2020.
 • І. Фаріон. «НЕ ЧУЖИМИ, А НАШИМИ РУКАМИ НАС УБИВАЮТЬ» (Олена Пчілка): 90 років без Неї (Слово на закритті ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика) https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5f74fdf2198bb/, 1.10. 2020.
 • І. Фаріон. Як у Дрогобичі зливають українську філологію з іноземною. https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5f859d81961d1/, 13.10. 2020
 • І. Фаріон. У День поминання жертв Голодомору-Геноциду українців: «постріл в обороні мільйонів» https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5fc2480f74265/, 28.11.2020
 • І. Фаріон. «Ген українців»: 43 інтелектуально-націєцентричні телестудії за рік. https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5fc7612da7cd1/, 2.12.2020
 • І. Фаріон. Чергова мовна омана у сфері обслуговування: мова, прийнятна для сторін. https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5fd2181ff3555/, 10.12. 2020.
 • І. Фаріон. Чи збагатило б мову вживання англійського слова «бред» замість «хліб»? https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5fd78c3885c45/, 14. 12. 2020.


Книги Фаріон.jpg


Монографії у співавторстві:

 • Позамовні чинники і статус руської (української) мови у складі Великого князівства Литовського // Slovo v kultuře a kultura ve slově: Kolektivni monografie / prof. Alla Arkhanhelska, DrSc. Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. S. 215–229.
 • Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Українознавство в персоналіях – у системі вищої медичної освіти. Монографія. Книга третя. Івано-Франківськ, 2019. С. 316–335 (співавторство колективної монографії). ISBN 978-966-428-497-1, ISBN 978-966-428-498-8 (Кн.III)
 • Від «прирожоного язика» до «етнічної мови»: історія термінів та їхнє функціонування сьогодні // Український науковий термін: діахронний контекст. Монографія. Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2019. С. 50–71. ISBN 978-617-7809-05-9.
 • Законодавче поле української мови: колоніяльна, ліберально-гібридна і національна мовні моделі (1989–2019 рр.) // Українська реальність крізь призму терміна: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 47–93. ISBN 978-966-941-414-4.
 • Англоварваризація: термін і дійсність // Термінологічна актуалізація української мовної дійсности: монографія / Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2020. С. 5-59. ISBN 978-617-7809-53-0.За наукової редакції Ірини Фаріон вийшли:

Інші джерела діяльности Ірини Фаріон

Блоги на Українській правді 1. І. Фаріон. Вова! Розслабся. І полюби всіх і все. https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5e0cf109c57a6/, 01 січня 2020. 2.Зе- президента нема. https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5e0dd4c1c7b97/, 02 січня 2020. 3. І. Фаріон. ПОСЛАМ Республіки Польща та держави Ізраїль щодо їхнього «занепокоєння та суму» про наше природне право і обов'язок шанувати СВОЇХ УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5e0efafdef4dc/, 03 січня 2020. 4. І. Фаріон. ПРО МОВНИЙ ВАВИЛОН У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ (у світлі ухваленого Закону «Про повну загальну середню освіту») https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5e20b1b9ad55d/, 16 січня 2020. 5. І. Фаріон. Шість висновків про 12 кроків московсько-европейського шобла https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5e49324b73191/16, лютого 2020. 6. І. Фаріон. Церква у Хаті. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5e9c1fffce3a5/,19 квітня 2020. 7. І. Фаріон. Сучасний ліберальний тоталітаризм: мовно-освітній контекст https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5eb3cde8c5c68/, 07 травня 2020 8. І. Фаріон. (У співавторстві з Софія Особа) Як стати пелюшковим ка-цапом (або продуктонім – знак нації), https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5ed3793a34d55/31 травня 2020, 12:30 9. І. Фаріон. Неоколоніяльна мовна модель команди ЗЕ. §1. ЗЕ і МОВА до президентства.https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5ef066595580e/, 22.06.2020; https://svoboda.org.ua/news/articles/neokoloniyalna-movna-model-komandy-ze-1-ze-i-mova-do-prezydentstva/263755/,22.06.2020; http://dontsov-nic.com.ua/neokoloniial-na-movna-model-komandy-ze/, 23.06.2020 10. І. Фаріон. Неоколоніяльна мовна модель команди ЗЕ. §2. ЗЕ-президент і МОВА https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5ef2fc0f76bb6/, 24.06.2020; https://svoboda.org.ua/news/neokoloniyalna-movna-model-komandy-ze-2-ze-prezydent-i-mova/263760/, 23.06.2020 11. І. Фаріон. Неоколоніяльна мовна модель команди ЗЕ. §3. ЗЕ-поплічники і МОВА. https://svoboda.org.ua/news/articles/neokoloniyalna-movna-model-ze-3-ze-poplichnyky-i-mova/263761/, 24.06.2020. 12. І. Фаріон. ЯЗИК подав у суд на МОВУ: перше судове засідання у справі Фаріон https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5f2586d4481fa/, 1.08. 2020. 13. І. Фаріон. Язик подав у суд на мову, а мова виграла язик. https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5f521a5f01a42/, 4 вересня 2020. 14. І. Фаріон. «НЕ ЧУЖИМИ, А НАШИМИ РУКАМИ НАС УБИВАЮТЬ» (Олена Пчілка): 90 років без Неї (Слово на закритті ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика). https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5f74fdf2198bb/, 1.10. 2020. 15. І. Фаріон. Як у Дрогобичі зливають українську філологію з іноземною. https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5f859d81961d1/, 13.10. 2020 16. І. Фаріон. У День поминання жертв Голодомору-Геноциду українців: «постріл в обороні мільйонів» https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5fc2480f74265/, 28.11.2020 17. І. Фаріон. «Ген українців»: 43 інтелектуально-націєцентричні телестудії за рік. https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5fc7612da7cd1/, 2.12.2020 18. І. Фаріон. Чергова мовна омана у сфері обслуговування: мова, прийнятна для сторін. https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5fd2181ff3555/, 10.12. 2020. 19. І. Фаріон. Чи збагатило б мову вживання англійського слова «бред» замість «хліб»? https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5fd78c3885c45/, 14. 12. 2020.

Посилання

 1. Фаріон Ірина Дмитрівна — Вікіпедія
 2. Ірина Фаріон на Facebook

Контакти

Катедра української мови:[1]

 • Робочий номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-75
 • Розташування: вул. Карпінського 2/4, 79013, Львів; 1-й корпус, кімната 306
 • E-mail: Iryna.D.Farion@lpnu.ua
 • Офіційний сайт Національного університету "Львівська політехніка"