Участь у конференціях на 2017 рік

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук


1 Міжнародна наукова конференція Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України 17-18 лютого Ужгород Крикавський Є.В., Фалович Є.А Екологічність як одна із емерджентних властивостей відповідального ланцюга поставок інвестиційних товарів


2 Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» 27-28 квітня Львів Крикавський Є.В., Якимишин Л.Я. Перспективи розвитку обліку соціальної відповідальності промислового підприємства

3 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи 11-12 травня Львів Крикавський Є.В. Про стандартизацію логістичної діяльності в Україні

4 XVII Міжнародна науково-практична конференція «Євроінтеграція 2017» 15-16 травня Львів


5 IV міжнародна наукова конференція “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки» 18-20 травня Львів Крикавський Є.В. Перспективи формування інноваційної логістичної інфраструктури в Україні

6 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства» 26 травня Львів Крикавський Є.В. Логістика як складова економічної безпеки

7 XXII Міжнародна науково-практична конференція: Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія. практика. 24-25 травня Луцьк Крикавський Є.В., Леонова С.В. Вимірювання компетентності як засіб підвищення продуктивності працівників виробничого підриємства

8 X MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA “Wspolczesne problemy zarzadzania przedsiebiorstwem” 8-10.VI Szczyrk Krykavskyy Y., Karyy O. Social capital, rules and their influence on agreement implementation