Урікова Оксана Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Урікова Оксана Михайлівна
Urikovaom.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2004
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь к.е.н.
Дата присвоєння н.с. 10.10.2013 р.
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2014 – дотепер - доцент кафедри фінансів
 • 2013 – 2014 - старший викладач кафедри фінансів
 • 2005 – 2013 - асистент кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінанси

 1. Урікова О.М. Дослідження процесів управління інформаційними ресурсами фінансово-промислових груп. Збірник наукових праць. Логістика. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», № 690, 2010р. – С. 743-751.

2. Основи теорії фінансів

 1. Ivanochko, O. Urikova, M. Greguš, “Modern Mobile Technologies for Collaborative e-Business”, 2014 International Workshop for Collaborative e-Business Systems (IWCBS 2014), in conjunction with the IEEE 6th International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS 2014), Salerno, Italy, September 10 - 12, 2014, ISBN 978-1-4799-6386-7, pp. 515-520.
 2. Урікова О.М. Структура і система функціонування інформаційних ресурсів корпоративних підприємств. Збірник наукових праць. Логістика. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 735. – С. 229-235.


3. Фінансово-економічна діяльність

 1. Урікова О.М. Дослідження ефективності управління інформаційними ресурсами фінансово-промислових груп. Збірник наукових праць «Економіка. Менеджмент. Бізнес», № 3, 2011р., Київ, ДУІКТ, с.92-97.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • «Управління інформаційними ресурсами корпоративних підприємств», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 23.05.2013 р.

Участь у держбюджетних темах

 • ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади» (2007-2008рр., номер державної реєстрації – 0107U000837)

Участь у госпдоговірних темах

 • «Удосконалення системи управління комунікаціями та об’єктами інтелектуальної власності ВАТ «ЛЛРЗ»» (2008 р., номер державної реєстрації – 0108U010401).

Підвищення кваліфікації

 • 2014 - ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес»
 • 2007 - Головне управління Державного казначейства України у Львівській області.

Основні публікації

Монографії

 1. Алєксєєв І.В., Урікова О.М. Інформаційний ресурсний менеджмент корпоративних підприємств. Монографія. – Львів – 2014. – 204 стор.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 • Публікації у фахових виданнях:
 1. Ivanochko, O. Urikova, M. Greguš, “Modern Mobile Technologies for Collaborative e-Business”, 2014 International Workshop for Collaborative e-Business Systems (IWCBS 2014), in conjunction with the IEEE 6th International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS 2014), Salerno, Italy, September 10 - 12, 2014, ISBN 978-1-4799-6386-7, pp. 515-520.
 2. Урікова О.М. Структура і система функціонування інформаційних ресурсів корпоративних підприємств / О.М. Урікова // Збірник наукових праць. Логістика. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 735. – С. 229-235.
 3. Urikova O., Strauss C., Zinterhof P., Kryvinska N., Ivanochko I. Exploration of Factors Affecting the Advancement of Collaborative eBusiness in the Enterprises – Research Efforts Examination // First International Workshop on inter-clouds and Collective Intelligence (iCCI-2012), in conjunction with the 26th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (WAINA-2012). – Fukuoka, Japan. – March 26-29, 2012. – P. 1227-1232.
 4. Урікова О.М. Дослідження ефективності управління інформаційними ресурсами фінансово-промислових груп / О.М. Урікова // Збірник наукових праць «Економіка. Менеджмент. Бізнес». – К.: ДУІКТ. – 2011. – № 3. – С.92-97.
 5. Урікова О.М. Дослідження процесів управління інформаційними ресурсами фінансово-промислових груп / О.М. Урікова // Збірник наукових праць. Логістика. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 690. – С. 743-751.
 6. Урікова О.М. Ефективність управління інформаційними ресурсами фінансово-промислових груп / О.М. Урікова, М.К. Колісник // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова: Періодичний науковий збірник з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, твердотільної електроніки, економіки та управління підприємствами (економіка зв’язку). – Одеса, 2010. – С.108–111.
 7. Урікова О.М. Ігрове мережне моделювання стратегій управління інформаційними ресурсами фінансово-промислових груп / О.М. Урікова, М.К. Колісник // Культура народов Причерноморья. Научный журнал (ISSN 1562-0808). – Симферополь. – 2009. – № 157. – С. 68-71.
 8. Урікова О.М. Особливості створення та моделювання інформаційно-економічних управляючих систем фінансово-промислових груп / О.М. Урікова, М.К. Колісник // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. Сучасна парадигма управління та Острозька Біблія. – Львів.: ЛНУ імені Івана Франка. – 2009. – Вип. 20. – С. 542-547.
 • Опубліковані праці апробаційного характеру:
 1. Урікова О.М. Управління інформаційними ресурсами корпоративних підприємств / [О.М. Урікова] // Матеріали VI Міжнародного симпозіуму «Нові технології в телекомунікаціях». – с. Вишків, 2013р., ДУІКТ. – С.233-236.
 2. I. Ivanochko, N. Kryvinska, O. Urikova, P. Zinterhof, C. Strauss. Managing Complex Business Services in Heterogeneous eBusiness Ecosystems–Aspect-based Research Assessment // The 3rd International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT-2012), August 27-29, 2012, Niagara Falls, Ontario, Canada, Procedia Computer Science, Volume 10, 2012. – Р. 128-135.
 3. Урікова О.М. Дослідження факторів ефективності управління інформаційними ресурсами фінансово-промислових груп / [О.М. Урікова] // Матеріали науково-методичної конференції «Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій - 2011». – Львів. – 27-30 жовтня 2011 р. – С.82-85.
 4. Урікова О.М. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності промислово-фінансових груп / [О.М. Урікова] // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури». – Львів. – 19-21 травня 2011. – С. 390-392.
 5. Урікова О.М. Особливості розвитку і управління інформаційними ресурсами фінансово-промислових груп / [О.М. Урікова, М.К. Колісник] // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации: Сборник трудов V(ХІ) Международной научно-практической конференции аспирантов и студентов, 25-28 марта 2009 г., г. Симферополь: «Центр Стабилизации». – Симферополь, 2009. – С.157-158.
 6. Урікова О.М. Особливості вдосконалення інструментальних засобів інформаційних ресурсів для управління фінансово-промисловими групами / [О.М. Урікова, М.К. Колісник] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства». – Одеса. – 21-22 квітня 2009 р. – С. 139-141.

Додаткові відомості

 • У сферу наукових інтересів входить проблематика управління інформаційними ресурсами промислово-фінансових груп.
 • Хобі - фітнес та гірськолижний спорт.


Кафедра фінансів