Третяк Корнилій Романович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Третяк Корнилій Романович
Tretjak.jpg
Дата народження 13 квітня 1958 р.
Місце народження м. Львів
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність «Прикладна геодезія»
Науковий ступінь доктор наук
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2006 р.

Третяк Корнилій Романович — доктор технічних наук, професор, директор Інституту геодезії.

Біографія

Народився 13 квітня 1958 р. у м. Львові. Випускник геодезичного факультету 1979 р. Після закінчення Львівської політехніки за спеціальністю «Прикладна геодезія» розпочав трудову діяльність у стінах рідного інституту в галузевій науково-дослідній лабораторії геодезичного моніторингу та рефрактометрії. Працював на посадах інженера, молодшого та старшого наукового співробітника.

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію «Оптимальне проектування планових геодезичних побудов». У 1993 р. перейшов на викладацьку роботу на посаду асистента кафедри вищої геодезії та астрономії Львівської політехніки, а протягом 1994–2000 р.р. обіймав посади старшого викладача й доцента цієї ж кафедри.

У 2001 р. Корнилій Романович вступив до докторантури, а через три роки захистив дисертацію «Оптимізація кінематичних геодезичних мереж». Після дострокового завершення навчання в докторантурі він повернувся на кафедру вищої геодезії та астрономії. У 2006 р. йому присвоєно вчене звання професора. За результатами конкурсу в 2007 р. К. Р. Третяка обрали директором Інституту геодезії.

Науково-педагогічна діяльність

Корнилій Романович виконує значну навчально-методичну та наукову роботу. На високому теоретичному й методичному рівні він викладає професійно-орієнтовані дисципліни для магістрів спеціалізації «Космічна геодезія», керує магістерськими дипломними роботами, аспірантами. Понад 10 років активно працює над вихованням молодих науковців і підготовкою педагогічних кадрів.

З 2006 року К. Р. Третяк очолює галузеву науково-дослідну лабораторію геодезичного моніторингу та рефрактометрії, керує багатьма бюджетними й госпдоговірними темами. Професор Третяк був учасником 8-ої та 10-ої антарктичних експедицій і заснував у районі української станції «Академік Вернадський» високоточну геодезичну мережу. Під його безпосереднім керівницвом проведено два цикли повторних GPS-вимірів на цій мережі, за результатами яких уточнено місцезнаходження тектонічного розлому протоки Пенола та розроблена його геодинамічна модель, визначено локальні швидкості руху земної кори у регіоні архіпелагу Аргентинські острови. Під керівництвом К. Р. Третяка було встановлено складові векторів зміщень Антарктичної тектонічної плити. Іншим напрямом наукових досліджень професора є визначення та прогноз деформацій інженерних споруд АЕС, ТЕС та ГЕС. Ці пошуки включені до Державної науково-технічної програми (ДНТП 2002) Міністерства освіти і науки України як «Розробка технологій для подовження ресурсу, підвищення рівня безпеки та енергоефективності потужних енергоблоків ТЕС, ГЕС і АЕС».

Наукові дослідження К. Р. Третяка опубліковані у понад 150 наукових працях, двох монографіях, захищені 8 авторськими свідоцтвами і патентами. Корнилій Романович є головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій за спеціальностями «Геодезія, фотограмметрія та картографія» і «Кадастр та моніторинг земель», головою вченої ради Інституту геодезії і членом вченої ради Національного університету «Львівська політехніка», заступником голови науковометодичної комісії напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» Міністерства освіти і науки України, головним редактором міжвідомчого науково-технічного збірника «Геодезія, картографія і аерофотознімання», заступником головного редактора наукового журналу «Геодинаміка» та членом редколегії науково-технічних журналів «Вісник геодезії та картографії», а також «Інженерна геодезія».