Трач Ольга Романівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Трач Ольга Романівна
TrachO.png
Дата народження 8 червня 1992 р.
Місце народження Львів, Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність Системи і методи прийняття рішень
Галузь наукових інтересів соціальні комунікації, управління проектами
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник д.т.н., професор Пелещишин Андрій Миколайович
Дата присвоєння н.с. 2018 р.
Поточне місце роботи НУЛП, Кафедра СКІД

Трач Ольга Романівна — кандидат технічних наук, асистент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічні відомості

Освіта

У 2013 р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» кафедру інформаційних систем та мереж.

З 2014 р. до 2018 р. — навчання в аспірантурі на кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності за спеціальністю 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем».

Професійна діяльність

З січня 2014 р. до грудня 2014 р. – спеціаліст ректорату Національний університет «Львівська політехніка».

З вересня 2015 р. до тепер — асистент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національний університет «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Офісні комп'ютерні мережі
 • Теоретичні основи інформаційної діяльності
 • Соціальні комунікації в мережі Інтернет
 • Організаційне забезпечення проектної діяльності

Наукова робота

2018 р. - успішно захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук з спеціальності 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. Тема дисертації - «Математичне та програмне забезпечення організації життєвого циклу віртуальних спільнот». Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Пелещишин Андрій Миколайович, завідувач кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

Трач О. Р. досліджує організацію життєвого циклу віртуальних спільнот, управління проектами.

Учасник організаційного комітету щорічної міжнародної наукової конференції "Інформація, комунікація, суспільство"(2014-2020). Заступник керівника студентського наукового кластеру «IntelliGO», який функціонує на кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

Член редакційної колегії журналу “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Наукові інтереси:

 • соціальні комунікації у глобальній системі World Wide Web;
 • управління проектами;
 • життєвий цикл віртуальних спільнот.

Науково-дослідна робота:

2019 р. - виконавець НДР - Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2019 рік “Комп'ютерно-лінгвістичні методи перевірки достовірності персональних даних користувачів віртуальних спільнот”.

Кваліфікаційні вміння:

Оля Трач page-0001.jpg
 • 18.11.2018р.-21.12.2018р. проходила стажування на кафедрі бібліотекознавства та бібліографії Львівського національного університету ім.І.Франка (240 год.),з метою опанування інноваційними методиками викладання у вищій школі, вивчення сучасних проблем в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи. (довідка №5383-В від 28.12.2018р.);
 • тренінг “Інтерактивні методики викладання громадянської освіти”. IFES (4 год.) м. Львів, 26.11.2019р.;
 • 2020 р. (3-7 серпня) пройшла освітній онлайн-проект для викладачів "Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання" (14 год.)


Наукові публікації

У науковому доробку Трач О. P. понад 40 наукових праць та методичних праць.

Основні праці:

Certificate of Participation in the Conference "CSIT 2017"
Conference "CSIT 2017"
 1. Korzh R., Fedushko S., Trach O., Shved L., Bandrovskyi H. Detection of department with low information activity roceedings of the XIth International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies" (CSIT-2017). – Lviv, 05-08 September 2017. – 2017. – P. 224 – 227.
 2. Trach O., Peleshchyshyn A. Development of directions tasks indicators of virtual community life cycle organization. Proceedings of the XIth International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies" (CSIT-2017). – Lviv, 05-08 September 2017. – 2017. – P. 127–130.
 3. Пелещишин А. М. Визначення комплексу показників віртуальної спільноти для вищих навчальних закладів / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж, О. Р. Трач // Східно–Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2014. - №2/2 (68) – С. 16-23. Бібліогр.: 12 назв.
 4. Korzh R. Determination of the Set of Virtual Communities Indicators for Higher Education Institutions (HEI) / R. Korzh, A. Peleshchyshyn, O. Trach // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії : матеріали XII Міжнар. конф., присвяч. 170-річчю заснування Національного університету «Львівська політехніка», 25.02–01.03 2014 р., Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – С. 357-360.
 5. Trach O. Typical algorithm of stage completion when creating a virtual community of a HEI / O.Trach, V. Vus, O. Tymovchak-Maksymets// Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії : матеріали XIII Міжнар. конф., 23.02–26.02.2016 р., Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – С. 849-851.
 6. Пелещишин А. М. Визначення етапів життєвого циклу віртуальної спільноти / А. М. Пелещишин, О. Р. Трач // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – № 20. – Київ, 2014.
 7. Пелещишин А. М. Напрями інформаційної діяльності при формуванні віртуальної спільноти / А. М. Пелещишин, О. Р. Трач // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7-9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет / ред. кол. Тюрменко І. І, та ін.. – К.: «Талком», 2015.
 8. Syerov Yu. Improving the virtual communication efficiency as a fundamental factor of successful marketing strategy / Yu. Syerov, S. Fedushko, O. Trach // Collection of scientific articles “Prospects for development of education and science”, Academic Publishing House of the Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria, 2016. pp. 290-293. .
 9. Trach O. Typical algorithm of stage completion when creating a virtual community of a HEI / O.Trach, V. Vus, O. Tymovchak-Maksymets// Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії : матеріали XIII Міжнар. конф., 23.02–26.02.2016 р., Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – С. 849-852.

Профілі у соціальних сервісах комунікації:


Контакти

Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності:[1]

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3; 4-й корпус, кімната 520а

тел.: +38 (032) 258-25-95

E-mail: olya@trach.com.ua

Веб-сайт кафедри СКІД: Спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

Примітки