Тодощук Андрій Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Тодощук Андрій Васильович
Науковий ступінь К.е.н.

Посада

Доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Управління митними ризиками у діяльності машинобудівних підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2015 р.


Участь у держбюджетній роботі

 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту», 2010-2013 рр.


Підвищення кваліфікації

 • 2017 – стажування у Вищій економічній школі у м. Білосток (Польща)


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Митна справа: [навч. посібн.-практикум] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю. Григор'єв, А.О. Босак, К.О. Дорошкевич, А.В. Тодощук, М.Г. Книш, О.О. Маслак. – Київ: Каравела, 2014. – 232 с.
 • Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Мукан, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2014. – 242 с.
 • Митне обслуговування транспортних перевезень: [навч. посібн.] / А.О. Босак, О.Ю. Григор'єв, О.С. Скибінський, А.В. Тодощук. – Львів: «Новий світ - 2000», 2009. – 476 с.


Наукові статті

 • Тодощук А.В. Митне регулювання експортно-імпортних операцій в умовах поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС / О.Є. Кузьмін, А.В. Тодощук, О.Г. Мельник // Бізнес Інформ. – 2017. – №5. – С. 40-44.
 • Тодощук А.В. Реформування митної політики України в умовах європейської інтеграції / О.Є. Кузьмін, А.В. Тодощук, О.Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №11(185). - С. 53-60.
 • Тодощук А.В. Методи управління та зниження рівня митних ризиків у діяльності машинобудівних підприємств / Н.Ю. Подольчак, А.В. Тодощук // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2015. – Випуск 1 (45). Том 1. – С. 131-135.
 • Тодощук А.В. Ідентифікування сезонності митних ризиків та вибір методів їх зниження / А.В. Тодощук // Ефективна економіка. – 2015. - № 3. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.m.nayka.com.ua/?op=8&j=efektyvna-ekonomika.
 • Тодощук А.В. Оцінювання впливу митних ризиків на діяльність машинобудівних підприємств / Н.Ю. Подольчак, А.В. Тодощук // БізнесІнформ. - 2015. - № 1. – С. 53-58.
 • Тодощук А.В. Кількісне оцінювання митних ризиків у діяльності машинобудівних підприємств / Н.Ю. Подольчак, А.В. Тодощук // Економіка: реалії часу. – 2015. – № 1. – С. 140-146.
 • Тодощук А.В. Трактування та управління ризиками в системі взаємовідносин «підприємство-державна митна служба України» / Н.Ю. Подольчак, А.В. Тодощук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку». – Видавництво Львівської політехніки, 2013. - № 769. – С 399-404.
 • Тодощук А.В. Класифікація митних ризиків та причини їх виникнення у діяльності машинобудівних підприємств / А.В. Тодощук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку». – Видавництво Львівської політехніки, 2013. - № 778. – С 123-127.