Тивончук Олена Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Тивончук Олена Іванівна
1974-06-20IMG 0071.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 20 червня 1974 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1996 р.
Галузь наукових інтересів аналітичне забезпечення системи управління промисловими підприємствами в умовах нестабільності середовища.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Партин Галина Остапівна, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Тивончук Олена Іванівна Олегівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 20 червня 1974 року

Вищу освіту здобула в 1996 році, закінчивши Державний університет «Львівська політехніка» з відзнакою, за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері».

Вже більш ніж 13 років займається викладацькою діяльністю.

З 2003 р. працює на кафедрі обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка» на посаді старшого викладача,

З 2009 р. – доцент кафедри.

16 грудня 2008 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: Стимулювання інноваційної діяльності машинобудівних підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Тивончук Олена Іванівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2008. — 224 арк. — арк. 206-224

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Партин Галина Остапівна, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри фінансів

У 2012 р. отримала звання доцента.

У 2017 р. пройшла стажування в Університеті Марії-Кюрі Склодовської у м. Люблін, Польща, кафедра обліку. Прийняла участь у Міжнародній науковій конференції MakeLearn & TIIM 2017, м. Люблін, Польща (17-19 травня 2017 р.).

Була учасницею проекту «2-nd Summer School of Economics, Finance and Social Choice (Lviv, 2001)»; у 2000 році проходила стажування у КНЕУ за темою «Фінансовий аналіз», у 2007р. проходила стажування на ВАТ «Іскра»

Виконує обов’язки з розподілу навчального навантаження викладачів кафедри, активно займається проектами міжнародного співробітництва кафедри.

Олена Іванівна захоплюється подорожами.

Професійна діяльність

Викладацька діяльність

Викладає дисципліни:

 • «Бухгалтерський облік І (загальна теорія)»,
 • «Accounting I (General Theory)»,
 • «Економічний аналіз»,
 • «Інноваційний розвиток підприємства».

Член державної екзаменаційної комісії за спеціальністю «Облік і аудит».

Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень: аналітичне забезпечення системи управління промисловими підприємствами в умовах нестабільності середовища.

Вибрані публікації

Опублікувала більш ніж 40 навчально-методичних та понад 50 наукових праць, зокрема у таких фахових, іноземних та наукометричних виданнях як «Фінанси України», «Вісник Національного банку України», «Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska», «Economics, Entrepreneurship, Management», «International Journal of Synergy and Research». Є співавтором п’яти монографій та двох навчальних посібників: «Підприємництво і менеджмент» (2009), «Теорія економічного аналізу» (2012).

 1. Фінансові методи стимулювання інноваційних процесів у промисловості / О.І. Тивончук // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007.— № 576. —С.298-303.
 2. Планування та оцінювання внеску учасників у фінансові результати від інноваційної діяльності машинобудівного підприємства / О.І. Тивончук // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007.— № 606. —С.318-323.
 3. Роль небанківських фінансових посередників у фінансуванні інноваційного розвитку / Г.О. Партин, О.І. Тивончук // Вісник Національного банку України. — 2005. — № 5. — С.46-51.
 4. Стан та перспективи розвитку механізму фінансування інноваційної діяльності підприємств / Г.О. Партин, О.І. Тивончук // Регіональна економіка. — 2002. — № 3. — С. 76 — 85.
 5. Пенсійні фонди як учасники фінансового ринку / Г.О. Партин, О.І. Тивончук // Фінанси України. — 2002. — № 9. — С. 143- 149. (Особистий внесок автора: визначено значення недержавних пенсійних фондів як суб’єктів фінансування інновацій).
 6. Інвестиційні фонди як суб’єкти фінансового ринку та учасники інвестиційного процесу / О.І. Тивончук // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003. — № 478. — С. 178-188.
 7. Особливості розвитку сучасних світових інноваційних процесів / О.І. Тивончук // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003. — № 494. — С. 272-279.
 8. Conceptual Model of Adaptive Balance Sheet Format of Corporations in Postindustrial Economy / I. Yaremko, N. Podolchak, L. Pylypenko, O. Tyvonchuk // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2016. –Vol. 3. № 2. – P. 17-23.
 9. The Paradigms of Accounting and Financial Reporting / I. J. Yaremko, L. M. Pylypenko, O. I. Tyvonchuk // International Journal of Synergy and Research. – 2016. – Vol. 5. – 135-146.
 10. Problems and prospects of reflecting goodwill in accounting system and financial reporting / I. Yaremko, L. Pylypenko, O. Tyvonchuk // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2015. –Vol. 2. № 2. – P. 1-10.
 11. Tendencies in developing university rankings and the ways of improving them / A. Zagorodniy, L. Pylypenko, O. Tyvonchuk // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2014. –Vol. 1. № 2. – P. 19-24.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: olena.i.tyvonchuk@lpnu.ua