Техніко-економічний коледж

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Львівський техніко-економічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»
Logo LTEK.jpg
Тип підрозділу відокремлений структурний підрозділ
Абревіатура ЛТЕК
Дата заснування 1940 рік
Засновники Львівський технікум комунального будівництва
Дата ліквідації 2006 рік
Причина ліквідації реорганізація
К-сть студентів 1900
К-сть кандидатів наук 10
К-сть співробітників 127
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Директор к.е.н., доцент Іванець Людмила Володимирівна
Розташування (адреса) вул. Пасічна, 87; 79032, м. Львів
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/1702
Власний сайт https://sites.google.com/site/lvivltek/

Львівський техніко-економічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» — це відокремлений структурний підрозділ Львівської політехніки, який у 2006 році увійшов до складу НУ «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Кадрове, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу в коледжі відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України. Якісну соціально-гуманітарну, природничо-наукову та фахову підготовку молодших спеціалістів і бакалаврів здійснюють за навчальними планами, розробленими відповідно до стандартів вищої освіти.

Всього в коледжі працює 127 педагогів, із них 10 викладачів-методистів, 69 викладачів вищої категорії, 10 кандидатів наук. Цілий прошарок викладачів є випускниками рідного коледжу.

Навчально-матеріальна база коледжу повністю відповідає вимогам навчальних планів і програм. Для повноцінного забезпечення навчального процесу тут створено 14 лабораторій, 43 кабінети та 5 навчально-виробничих майстерень. Світлі, просторі навчальні кабінети, лабораторії, майстерні забезпечені для навчального процесу необхідним сучасним обладнанням, приладами та інструментами. Кабінети відповідають санітарно-гігієнічним вимогам і мають належний естетичний вигляд. У навчальному процесі постійно використовуються макети та моделі, які виготовляють самі студенти на заняттях гуртків технічної творчості або на підприємствах. У лабораторіях і кабінетах наявні описи лабораторних та практичних робіт, технологічні карти, довідкова й методична література, технічні засоби навчання, наочні посібники та стенди. Постійно проводиться робота з оновлення й поповнення матеріально-технічної бази.

Історія коледжу

У далекому передвоєнному 1940 році у Львові був заснований технікум комунального будівництва, який зараз має статус державного техніко-економічного коледжу. Кілька років тому він увійшов до складу Національного університету «Львівська політехніка» як окремий структурний підрозділ.

Етапним для навчального закладу став 1982 рік, коли тодішній технікум комунального будівництва перебрався у новозбудований сучасний навчальний корпус на вулиці Пасічній. Це дозволило докорінно зміцнити його навчально-технічну базу, відкрити низку нових спеціальностей, що суттєво позначилося на якості знань його випускників. Чимало з них зараз очолюють великі підприємства у західному регіоні. Зокрема, О. Караванський є головою правління ВАТ «Тернопільгаз», І. Базарник — керівником Львівського БТІ, Р. Чайківський та С. Галянт працюють головними інженерами ВАТ «Львівгаз» та ВАТ «Волиньгаз» відповідно. Окремі з них досі працюють у коледжі: Н. Бура, Я. Роздобудько, Н. Тишко, Л. Гавриляк, Р. Тушницька, Р. Кісельчник. їх неоцінимий досвід й професіоналізм вивчає та наслідує наступне покоління викладачів — В. Данилишин, М. Коваль, Р. Квасниця.

Поштовхом до якісних змін у підготовці кваліфікованих фахівців-комунальників послужило приєднання коледжу до Львівської політехніки. Входження дозволило суттєво вдосконалити навчально-виховний процес, котрий набув останні роки практично-прикладного спрямування, що особливо актуально за умов значного дефіциту фахівців цього профілю в Україні. Нині тут функціонують 14 лабораторій, 43 кабінети та 5 навчально-виробничих майстерень із сучасним обладнанням та інструментами. Це дозволяє Львівському техніко-економічному коледжу займати чільні позиції серед аналогічних навчальних закладів в Україні.

Навчальний процес

Всі педагоги об’єднанні в 11 циклових комісій — соціально-гуманітарних і природничо-наукових дисциплін, та 7 випускаючих за відповідними спеціальностями.

У своїй роботі педагогічний колектив коледжу керується тим, що кожен його випускник має відбутися не тільки як кваліфікований фахівець, здатний працювати в умовах ринкової економіки, а й як особистість, громадянин, патріот української держави.

З метою глибокого засвоєння матеріалу, активізації пізнавальної діяльності студентів, крім традиційних лекцій та семінарів, викладачами застосовуються різноманітні форми й методи навчальних занять: проблемні лекції, семінари-диспути, ділові ігри, бінарні уроки, практичні заняття-дослідження, уроки-екскурсії з наступним їх аналізом, аналізом на виробництві. Пріоритетним напрямом навчання є організація самостійної роботи студентів в аудиторії і поза її межами, при цьому викладачі коледжу не тільки дають можливість майбутнім фахівцям самостійно засвоювати певний матеріал, а й намагаються виховати у них потребу в самоосвіті, самовдосконаленні.

У коледжі широкого застосування набули такі форми методичної роботи: педагогічні семінари на актуальні теми, школа молодого викладача, школа передового досвіду, виставки методичних розробок. Своєрідним підсумком роботи колективу викладачів із загальних методичних проблем стали науково-практичні конференції, що виступають як форма виявлення та узагальнення кращого педагогічного досвіду.

Робота педагогічного колективу спрямована на індивідуалізацію навчального процесу, зростання її ролі на старших курсах. Найбільш здібні та старанні студенти отримують іменні стипендії, премію ім. В.Чорновола, стипендію Президента України та Верховної Ради.

Одне з чільних місць у коледжі посідає наукова робота. Тут працює Наукове студентське товариство. Стало традицією проведення щорічних науково-методичних конференцій, де провідні науковці, викладачі та студенти з багатьох вишів м. Львова мають можливість поділитися досвідом та доповісти про результати своєї наукової діяльності. За підсумками їхньої роботи видаються збірники.

Перелік спеціальностей підготовки:

 • 5.03050901 — «Бухгалтерський облік» (денне, заочне відділення) — 2 роки/3роки.;
 • 5.03050401 — «Економіка підприємства» (денне, заочне відділення) — 2роки/3роки.;
 • 5.03040101 — «Правознавство» (денне, заочне відділення) — 4 роки/3 роки.;
 • 5.06010101 — «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» (денне, заочне відділення) — 3 роки/4 роки.;
 • 5.06010113 — «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» (денне, заочне відділення) — 2,5 р./3,5 р../3 роки.;
 • 5.06010114 — «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції» (денне, заочне відділення) — 3 роки/4 роки/3роки.;
 • 5.05060103 — «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» (денне відділення) — 2,5 р./3,5 р../3 роки.;
 • 6.030509 — «Облік і аудит» (бакалаврат) (денне, заочне відділення) — 2 роки.

Бакалавр з «Обліку та аудиту» має високий потенціал фундаментальної освіти, підготовлений для організаційно-управлінської, обліково-аналітичної та дослідницької діяльності у сфері економіки на виробництві, послуг, в управлінні та науково-дослідних установах відповідно до одержаного фаху. Набір проводиться на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Молодший спеціаліст з «Економіка підприємства» — фахівець із професійним рівнем освіти, підготовлений для планово-управлінської, фінансової діяльності на первинних посадах економіста у державних (муніципальних) сферах економіки і органах державної влади, інших сферах економіки (виробництва, будівництва, надання послуг тощо).

Молодший спеціаліст із «Бухгалтерського обліку» має кваліфікацію «молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку» і призначений для обліково-аналітичної та ревізійної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора.

Молодший спеціаліст зі спеціальності «Правознавство» призначений для роботи в муніципальних органах управління, юстиції, судах, нотаріаті, в органах державної влади і місцевого самоврядування, юридичної і кадрової служби підприємств, установ, організацій усіх форм власності.

Молодший спеціаліст із «Будівництва та експлуатації будівель і споруд» призначається для роботи у будівельних організаціях і підрозділах різних галузей народного господарства, експлуатації житлових, цивільних та промислових будівель і споруд, у проектних та конструкторських організаціях на посадах майстра, виконавця робіт, техніка.

Молодший спеціаліст зі спеціальності «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» готується до професійної діяльності у сфері проектування, експлуатації обладнання і систем газопостачання, будівництва та монтажу систем газопостачання на первинних посадах майстра, диспетчера, техніка газового господарства, майстра газової дільниці, територіально-виробничих і навчально-виробничих об’єднань, організаціях житлово-комунального господарства, для роботи в підрозділах і газових службах промислових підприємств агропромислового комплексу.

Молодший спеціаліст зі спеціальності «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції» — має змогу працювати у сфері проектування, монтажу і експлуатації внутрішніх санітарно-технічних систем і обладнання; в проектних організаціях, на первинних посадах старшого майстра, виконавця робіт, начальника виробничо-технічного об’єднання, техніка-сантехніка, інженера, майстра ЖЕУ, ЖЕК.

Молодший спеціаліст з «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» призначається для діяльності в експлуатаційних і промислових підприємствах різних форм власності з виробництва, транспортування, використання теплової енергії, з монтажу, налагодження та експлуатації котелень, житлових мереж, систем теплопостачання, опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, кондиціювання. Спеціаліст використовується на посадах майстра, виконавця робіт, диспетчера комп’ютеризованих центрів, а також для роботи в проектних і конструкторських організаціях.

На заочному відділенні здійснюється підготовка бакалаврів та молодших спеціалістів за всіма ліцензованими спеціальностями. Крім того, на заочному відділенні проводиться перепідготовка фахівців за спеціальністю «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» (термін навчання — 9 місяців). Коледж має ліцензію на перепідготовку спеціалістів «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» та «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції». Також коледж здійснює підвищення кваліфікації фахівців за базовими акредитованими спеціальностями. Випускники коледжу з усіх спеціальностей можуть продовжити навчання в НУ «Львівська політехніка», щоб здобути вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр із скороченим терміном навчання.

Випускники коледжу мають практичні навики роботи з використанням інформаційних систем.

Навчально-матеріальна база коледжу

Навчально-матеріальна база коледжу повністю відповідає вимогам навчальних планів і програм. Для повноцінного забезпечення навчального процесу тут створено 14 лабораторій, 46 кабінетів та 5 навчально-виробничих майстерень. Світлі, просторі навчальні кабінети, лабораторії, майстерні забезпечені для навчального процесу необхідним сучасним обладнанням, приладами та інструментами. Кабінети відповідають санітарно-гігієнічним вимогам і мають належний естетичний вигляд. У навчальному процесі постійно використовуються макети та моделі, які виготовляють самі студенти на заняттях гуртків технічної творчості або на підприємствах. У лабораторіях і кабінетах наявні описи лабораторних та практичних робіт, технологічні карти, довідкова й методична література, технічні засоби навчання, наочні посібники та стенди. Постійно проводиться робота з оновлення й поповнення матеріально-технічної бази.

Рівень комп’ютерного оснащення навчального процесу також задовільний. Нині активно використовується в навчально-виховному процесі 117 одиниць комп’ютерної техніки. Усі комп’ютери з’єднані локальною мережею. Студенти мають можливість безкоштовного доступу до системи Internet.

У коледжі є бібліотека з читальним залом. Це культурно-освітній, пізнавальний, інформаційний центр, який у своїй роботі керується принципами пріоритету інтересів читачів з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей. Загальнодоступність інформації, різноманітність форм бібліотечної роботи: це і забезпечення навчального процесу підручниками та додатковою літературою, навчально-методичне забезпечення доступне в електронному вигляді, сприяння розвитку рідної мови, і збагачення читачів знаннями історії рідного краю, його екології, економіки.

Читальний зал має 90 індивідуальних місць, накопичує передплатні видання, довідники, енциклопедії та посібники, підручники та художню літературу. Фонд бібліотеки становить 76 тисяч примірників, більша частина з яких — підручники та допоміжна література; третину фонду становить художня література. За останні два роки одержано понад 1200 одиниць книг, це посібники та підручники для студентів усіх спеціальностей. Усі надходження видані державною мовою.

Працівники бібліотеки не тільки обслуговують читачів, але й перебувають у постійному пошуку нових форм популяризації літератури, виховання читацької культури студентської молоді, вироблення умінь орієнтуватись у зростаючому потоці інформації.

Крім навчальних приміщень, у корпусі коледжу розміщені затишний актова зала, їдальня на 300 місць, спортивний та тренажерний зали, спортивні майданчики. Велику увагу приділяють у коледжі фізичному вихованню студентів, адже фізкультура і спорт сприяють утвердженню здорового способу життя, розвитку фізичного виховання і спорту. Щорічно проводяться традиційні легкоатлетичні змагання та «Дні здоров’я», «Козацькі забави», спортивні походи клубу «Чугайстер». Діють спортивні секції з волейболу, баскетболу та футболу. Проводяться заняття із шашок та шахів, що сприяє розвитку логічного мислення. Отже, коледж має славне минуле, успішне сьогодення та сподівається на успішне майбутнє.

Циклові комісії коледжу

 • Комісія гуманітарних дисциплін
 • Комісія дисциплін природничо-математичного циклу
 • Комісія циклу іноземних мов
 • Комісія циклу дисциплін комп’ютерної підготовки
 • Комісія соціально-економічних дисциплін
 • Комісія циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих, спеціальних дисциплін, 5.03040101 Правознавства
 • Комісія циклу економіки і підприємництва, 5.03050401
 • Комісія циклу професійно-орієнтованих, спеціальних дисциплін 5.06010113 Монтаж обслуговування устаткування і систем газопостачанння
 • Комісія циклу фундаментальних, професійно-орієнтованих, спеціальних дисциплін 5.06010114 Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляцій
 • Комісія циклу професійно-орієнтованих, спеціальних дисциплін 5.05060103 Монтаж і обслуговування тепло-технічного устаткування і систем теплопостачання

Побут і дозвілля

У коледжі працює ряд гуртків. Підсумками їх роботи є виставки технічної творчості, результати дослідницьких робіт, конференції, круглі столи за участю працівників галузі. Багато уваги приділяється в коледжі вихованню молоді. Бесіди із працівниками правоохоронних органів, лікарями зацікавлюють студентів і закликають до здорового способу життя. Формування світогляду людини неможливе без пізнання історії та сьогодення. Багато зусиль докладають куратори груп, щоб ознайомити студентів з різними чарівними куточками нашої країни, історичними та природними пам’ятками, духовним надбанням українського народу. Проводяться творчі зустрічі з поетами і письменниками Львівщини, акторами, діячами мистецтва, спрямовані на формування духовності молоді.

Також свій культурний рівень студенти підвищують завдяки відвідуванню музеїв, театрів, виставок, концертів. Молодь коледжу творча, талановита і кмітлива. Студенти із задоволенням готують святкові концерти, беруть участь у різноманітних конкурсах — «Кращі за професією», читців, «Міс-коледжу» тощо. Проводяться виставки художніх робіт студентів, а жодне свято не відбувається без випуску газет. У коледжі навчаються студенти практично з усіх регіонів України. Для них другою домівкою на час навчання стає гуртожиток, розташований поблизу навчального корпусу. Він розрахований на 600 місць. Викладачі, співробітники і вихователі приділяють багато уваги для створення належних умов для проживання і організації побуту студентів.

В гуртожитку активно діє Рада самоврядування. Головними питаннями, які вона вирішує, є захист інтересів студентів і забезпечення виконання ними своїх обов’язків, сприяння створенню відповідальних умов для проживання та відпочинку, активна участь в організації дозвілля, контроль за економним споживанням енергоресурсів і дбайливим ставленням до майна. У гуртожитку підтримується належна дисципліна спільного проживання і охайності приміщень. Кожен рік проводиться конкурс на кращу кімнату, блок, поверх. Для організації дозвілля і раціонального використання вільного часу студентів, які проживають у гуртожитку, запрошуються з лекціями фахівці з Центру молоді міста, психологи, юристи, наркологи, актори, письменники, соціальні педагоги, фахівці медичного центру та педагоги коледжу.

Особливої уваги й соціального захисту з боку всього колективу потребують діти-сироти. Сьогодні тут навчається 15 таких юнаків та дівчат, і тільки тісна й щоденна співпраця адміністрації, викладачів, кураторів, вихователів, допоможе забезпечити їхню соціалізацію в суспільстві.

На території гуртожитку діє санаторій-профілакторій «Жайвір», де студенти мають можливість провести обстеження та оздоровлення, до послуг студентів — медичний пункт, лікар-стоматолог. Колектив коледжу має творчу енергію і високі професійні знання, які є переконливою запорукою у виконанні нових важливих завдань у справі підготовки спеціалістів.