Тези конференцій, статті в збірниках Б.Ю. Волочій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Heckendorff H., Wolotschij B. Vergleich von Metoden zurErhohung der Ausfallstabilitдt von Datenspeichern // Nachrichtentechnik.Elektronik. — Berlin. — JG. 34, 1984, № 9. — S. 331 — 333.
 2. Волочий Б.Ю. Адаптивное многоканальное сопряжение информационных каналов с устройством обработки // Вестник Львовского политехн.ин-та «Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств».— Львов: Изд-во при Львовском гос. ун-те. — 1986. — № 206. — С. 41 — 44.
 3. Волочий Б.Ю., Башта Я.К. Надежностная оптимизация параметров структуры информационно-измерительной системы // Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств. Вестник Львовского политехн. ин-та № 215. — Львов: Изд-во при Львовском гос. ун-те,1987. — С. 25 — 28.
 4. Башта Я.К., Волочий Б.Ю., Обух Ю.С. Сравнение стратегий обеспечения отказоустойчивости телеметрических запоминающих устройств // Теорияи проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств. Вестник Львовского политехн. ин-та № 236. — Львов: Изд-во при Львовском гос. ун-те,1989. — С. 6 — 8.
 5. Волочий Б.Ю., Шихович Э.Т. Метод преобразования структуры надежностной модели сети связи // Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств. Вестник Львовского политехн. ин-та № 245. — Львов:Изд-во при Львовском гос. ун-те, 1990. — С. 12 — 14.
 6. Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Обух Ю.С., Рыков Г.В.,Штипельман Л.Г. Автоматизация надежностного анализа отказоустойчивых систем //Вопросы радиоэлектроники. Сер. «Общие вопросы радиоэлектроники» Вып. 13. —Москва — Львов, 1991. — С. 78 — 84.
 7. Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Мандзий Б.А. Автоматизация построения надежностных моделей отказоустойчивых РЭС // Техника, экономика.Сер. Автоматизация проектирования. Вып. 2 — 3. — М.: ВИМИ, 1994. — С. 73 — 81.
 8. Бєляєв В.П., Волочiй Б.Ю. Надійнісне моделювання відмовостійких систем з урахуванням впливу відмов і збоїв на інформаційніхарактеристики // Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектроннихпристроїв. Вісник державного університету «Львівська політехніка» № 280. —Львів: Вид-во держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1994. — С. 8 — 11.
 9. Бобало Ю.Я., Волочий Б.Ю., Киселичник М.Д., Мандзий Б.А.,Недоступ Л.А. Комплексная оптимизация процессов разработки и производства средств связи и устройств радиотехники по критериям качества и суммарных затрат// Электросвязь, № 2. — М.: 1994. — С. 27 — 28.
 10. Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю. Задачі надійнісного проектуванняу САПР мереж зв’язку // Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектроннихпристроїв. Вісник державного університету «Львівська політехніка» № 289. —Львів: Вид-во держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1995. — С. 11 — 15.
 11. Мандзій Б.А., Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю. Метод надійнісногомоделювання самовідновлюваних бортових інформаційних систем // Космічні науки ітехнології. — 1998, Т. 4, № 3 — 4. — С. 62 — 67.
 12. Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Павлів М.В.Оцінка ефективності методів розрахунку показників зв’язності в структурному аналізі радіоелектронних комплексів // Теоретична електротехніка. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 54. — Львів: Вид-во «Світ», 1998. — С. 8 — 14.
 13. Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д. Побудова математичних моделей поведінки радіоелектронних комплексів за методомеквівалентної інтенсивності потоку // Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв. Вісник Державного університету «Львівська політехніка» № 343. — Львів: Вид-во держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1998 —С. 74 — 77.
 14. Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю., Грабчак А.В., Міськів М.В.,Озірковський Л.Д. Моделювання та оцінка ефективності локального радіоелектронного комплексу // Відбір і обробка інформації. Національнаакадемія наук України. Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 13 (89). —Львів: 1999. — С. 65 — 70.
 15. Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Грабовенська Л.В.Формування структурно-автоматної моделі для побудови надійнісної моделі відмовостійкої системи логічного управління // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» №428. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2001. — С. 168 — 172.
 16. Волочій Б.Ю., Шира А. Алгоритм імітаційної моделі для дослідження ефективності адаптивних процедур вибору повідомлень наобслуговування із сукупності БЗП у вузлах інформаційної мережі //Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 428. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2001. — С. 103 — 112.
 17. Волочій Б.Ю., Подоляк У.В. Автоматизація процесу трансформації моделей локального радіоелектронного комплексу // Комп’ютернісистеми проектування. Теорія і практика. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 444. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2002. — С. 61 — 64.
 18. Волочій Б., Шира А. Структурно-автоматна модель адаптивноїпроцедури вибору комірок на обслуговування із сукупності буферів у вузлахкомутації мереж АТМ // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» № 477. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2003. — С. 103 — 110.
 19. Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Улибін Д.О. Марковська модель як засіб комплексного моделювання інформаційних систем з функціональним резервуванням // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» № 470. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2003. — С. 101 — 109.
 20. Волочій Б., Матічин О., Мосоров В., Стецюк С., Улибін Д.Програмна модель цифрової системи комутації вузла телекомунікаційної мережі //Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Вип. 26. — Київ:2004. — С. 55 — 62.
 21. Волочій Б.Ю., Матічин О.В., Озірковський Л.Д., Стецюк С.О.,Улибін Д.О. Модель цифрової системи комутації вузла телекомунікаційної мережі// Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» № 508. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. —С. 144 — 152.
 22. Волочій Б.Ю., Колодій А.З., Матічин О.В. Адаптивнеобслуговування інформаційних потоків у вузлах комутації телекомунікаційних мереж // Відбір і обробка інформації. Національна академія наук України.Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 22 (98). — Львів: 2005. — С. 27 — 33.
 23. Волочій Б.Ю., Малиновський О.В., Улибін Д.О. Програмна модель відмовостійкої системи з комбінованим заміщувальним резервуванням //Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» № 534. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. — С. 28 — 36.
 24. Волочій Б.Ю. Технології моделювання алгоритмівфункціональної та надійнісної поведінки телекомунікаційних систем // Збірникнаукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАНУкраїни. Випуск 35. — Київ, 2006. — С. 31 — 40.
 25. Wolotschij B., Woschni E.-G. Adaptive Algorithmen fьr dieMehrkanalanpassung von Informationskanalen // Wissenschaftliche Zeitschrift,Technische Hochschule Chemniz, JG.26, 1984, Heft 4. — S. 577 — 587.
 26. Mandziy B., Volochiy B., Kolodiy A., Matichyn O. Formingthe procedure of adaptive service of informational torrents in the commutating knotsof telecommunication network // Scientific Bulletin of the College of ComputerScience «Theory and Applications of Computer Science». — Poland, Lodz: Vol. 5,Nr 1, 2006. — P. 123 — 136.
 27. Волочий Б.Ю., Обух Ю.С., Пшеничный И.С. Автоматизация формирования марковских надежностных моделей сетей связи // Труды Всесоюзной конференции «Теория и практика построения интеллектуальных САПР РЭА и БИС». —Москва — Звенигород. — 1989. — С. 58 — 59.
 28. Волочий Б.Ю., Рыков Г.В., Штипельман Л.Г. Автоматизация надежностного анализа отказоустойчивых подсистем сетей связи // ТрудыВсероссийской школы-семинара «Диагностирование, надежность, неразрушающийконтроль электронных устройств и систем». — Владивосток. — 1990. — С. 18.
 29. Волочий Б.Ю., Рыков Г.В., Штипельман Л.Г. Надежностное проектирование многополюсных сетей связи // Труды Всесоюзной научно-техническойконференции «Автоматизированные системы обеспечения надежности радиоэлектронной аппаратуры». — Москва — Львов. — 1990. — С. 15.
 30. Волочий Б.Ю., Мандзий Б.А. Математическое обеспечениекомплекса программ надежностного проектирования отказоустойчивых радиоэлектронных средств // Труды международного научно-технического семинара«Моделирование и контроль качества в задачах обеспечения надежности радиоэлектронных устройств». — Шауляй. — 1992. — С. 23 — 24.
 31. Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Мандзий Б.А. Формализованное представление структуры и алгоритма обеспечения отказоустойчивости внадежностном проектировании радиоэлектронных средств // Труды международнойнаучно-технической конференции «Методы и средства оценки и повышения надежности приборов, устройств и систем». — Пенза. — 1993. — Ч. 1. — С. 14 — 16.
 32. Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Грыцькив Р.Д. Метод иэффективный алгоритм определения показателей связности сложноразветвленных сетей// Труды научно-технической конференции «Машинное моделирование и обеспечение надежности электронных устройств». — Бердянск. — 1993. — С. 146.
 33. Бєляєв В.П., Волочiй Б.Ю., Мандзій Б.А., Чернишук Д.В.Методика і засоби надійнісного проектування підсистем мереж зв`язку зрозгалуженою ієрархічною структурою // Праці міжнародної науково-технічноїконференції «Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів і підготовки інженерних кадрів». — Ч. 2. — Львів. —1994. — С. 39 — 40.
 34. Бєляєв В.П., Волочiй Б.Ю. Про зменшення обчислювальної складності розрахунку показників зв`язності систем з структурою типу сітка //Праці науково-технічної конференції " Досвiд розробки та застосування приладо-технологiчних САПР мiкроелектронiки«. — Львiв: Вид-во ВО «Полярон». —1995. — Ч. 2. — С. 178.
 35. Бєляєв В.П.‚ Волочiй Б.Ю., Павлів М.В. Метод комутації ймовірнісних пакетів для розрахунку показників парної зв`язності структур типусітка // Праці міжнародної науково-техн. конф. «Сучасні проблеми автоматизованоїрозробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів». — Львів. — 1996. — Т.2. — С. 176.
 36. Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Мандзий Б.А., Павлив Н.В. Усовершенствование методов расчета вероятностных показателей связности сетевых структур // Труды междунар. научной конфер. «Актуальные проблемы анализа и обеспечения надежности и качества приборов, устройств и систем». — Под ред.А.М.Тартаковского, А.В.Блинова. — Пенза: Изд-во Пенз. гос. техн. ун-та. — 1997.— С. 63 — 64.
 37. Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю., Чернишук Д.В. Аналіз показників ефективності радіоелектронних комплексів з іерархічною структурою на основіметоду логіко-імовірнісного траекторного моделювання // Праці 4-ї Міжнар.науково-технічної конфер. «Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки». — Львів: Вид-во держ. ун-ту «Львівська політех.». — 1997.— С. 15 — 16.
 38. Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю., Павлів М.В., Семенчук С. Синтез топології інформаційних мереж із заданим рівнем структурної надійності // Праці міжнародної науково-технічної конфер. TCSET’98 «Сучасні проблеми засобів телекомунікації, комп’ютерної інженерії та підготовки спеціалістів». — Львів,1998. — С. 93 — 94.
 39. Мандзий Б.А., Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Павлив Н.В.Проектирование топологической структуры информационной сети с заданнойживучестью // Труды междунар. научной конфер. «Актуальные проблемы анализа иобеспечения надежности и качества приборов, устройств и систем». — Под ред.А.Н.Андреева, А.В.Блинова, Н.К.Юркова. — Пенза: Изд-во Пенз. гос. техн. ун-та.— 1998. — С. 18 — 19.
 40. Волочій Б.Ю., Гнатів С.І., Павлів М.В. Надійнісний синтезтопологічних сіткових структур інформаційних мереж // Труды 4-й международной научно-технической конференции по телекоммуникациям. НТК-Телеком-99. — Одесса:Изд-во УГАС. — 1999. — С. 107 — 108.
 41. Мандзий Б.А., Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Озирковский Л.Д.Надежностные модели мажоритарных деградирующих структур и структур со сложным комбинированным резервированием // Труды междунар. научной конфер. «Актуальные проблемы анализа и обеспечения надежности и качества приборов, устройств и систем». — Под ред. А.Н.Андреева, А.В.Блинова, Н.К.Юркова. — Пенза: Изд-воПенз. гос. техн. ун-та. — 1999. — С. 24 — 26.
 42. Мандзий Б.А., Волочий Б.Ю., Беляев В.П., Подоляк У.В.Автоматизация построения программных моделей алгоритмов поведения локальных радиоэлектронных комплексов // Труды международного симпозиума «Надежность икачество 2000». — Пенза, 2000. — С. 27 — 30.
 43. Мандзий Б.А., Волочий Б.Ю., Грабовенская Л.В., Улыбин Д.А.Надёжностная модель отказоустойчивой системы логического управления с параллельно-гибридным резервированием и несколькими восстанавливающими органами// Труды международного симпозиума «Надёжность и качество’2002», Пенза, 2002. —С. 8 — 12.
 44. Volochiy B., Ulybin D. Improvements in the technology ofdiscrete uniterupted stochastic information systems modelling // Prace Хkonferenciji «Sieci i Systemy Informatyczne». — Lodz, — 2002. — S. 317 — 326.
 45. Volochiy B., Mosorov V., Ulybin D. The model for efficiencyanalysis of adaptive procedures of package selection for servicing from a setof buffers in commutation nodes of asynchronous transfer mode networks // PraceXI konferenciji «SIS — 2003». — Lodz. — 2003. — S. 121 — 130.
 46. Volochiy B., Ozirkovskiy L., Ulybin D. Markovian model as ameans of complex modeling of information systems with functional redundancy //Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції CADSM 2003 «Досвідрозробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці», Львів.— Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2003. — С. 127 — 128.
 47. Mandzij B., Woloczij B., Ozirkowskyj L., Ulybin D.Kompleksowe modelowanie systemu informatycznego z rezerwowaniem funkcjonalnym// Prace II Krajowego Sympozjumu «Modelowanie i symulacja komputerowa wtechnice» MiS’2003, Lodz, 2003. — S. 133 — 136.
 48. Мандзий Б.А., Волочий Б.Ю., Озирковский Л.Д., Улыбин Д.А. Моделирование функционального поведения информационных систем с учетом ненадежности аппаратных средств // Труды международного симпозиума «Надежностьи качество». — Пенза, 2003. — С. 59 — 63.
 49. Мандзий Б.А., Волочий Б.Ю., Матичин А.В., Озирковский Л.Д.,Стецюк С.А., Улыбин Д.А. Модель системы межстанционной сигнализации DSS-1цифровой системы коммутации ЕС-11 // Надежность и качество. Трудымеждународного симпозиума / Под ред. Н.К. Юркова. — Россия, Пенза: Изд-во Пенз.гос. ун-та, 2004. — С. 211 — 217.
 50. Volochiy B., Matichyn O., Mosorov V., Stetsyuk S., UlybinD. The program model of the digital commutation system of a telecommunication network node // In Proc. XII SIS’2004, Lodz, Poland, 2004. — P. 241–246.
 51. Мандзий Б.А., Волочий Б.Ю., Малиновский А.В., Улыбин Д.А.Программное средство интерактивного надежностного проектирования отказоустойчивой системы с комбинированным резервированием замещением //Надежность и качество. Труды международного симпозиума / Под ред. Н.К. Юркова.— Россия, Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005. — С. 252 — 255.
 52. Mandziy B., Volochiy B., Kolodiy A., Matichyn O. Programmodel of the procedure of adaptive service of informational torrents in thecommutating knots of telecommunication networks // Prace IV sympozyummodelowanie i symulacja komputerowa w technice. — Poland, Lodz, 2005. — S. 151— 156.
 53. Volochiy B. Modeling Technology of Functional and ReliableBehavior Algorithms in Electronic Complexes // Матеріали VII Міжнародноїнауково-технічної конференції TCSET 2006 «Сучасні проблеми радіоелектроніки,телекомунікацій та комп’ютерної інженерії», Львів. — Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006. — С. 27.
 54. Волочій Б.Ю., Кузнєцов Д.С. Проектування відмовостійких систем з конфігураціями n+m та 2×(n+m) для джерел безперебійного електроживлення// Ль вів, Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2012. — л.9.
 55. Мандзій Б.А., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Змисний М.М., Кулик І.В. Оцінювання показників надійності відмовостійкої системи наоснові мажоритарної структури з врахуванням параметрів стратегії аварійного відновлення// Ль вів, Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2011. — л. 8.
 56. Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Змисний М.М., Муляк О.В. Моделі відмовостійкої системи з використанням трьох мажоритарних структур,вкладених у мажоритарну структуру, для розв’язання задач надійнісного проектування// Ль вів, Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2012. — л.10.