Тези доповідей Глобчак М.В.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Нікітін М. М., Гудз Г. С., Глобчак М. В. Температурные режимы систем охлаждения двигателей и фрикционных узлов ГМП автопогрузчиков / Тези доповіді наконференції «Славське—91» «Перспективи і проблеми розвитку автобусів,автонавантажувачів та агрегатів». — ЛПІ—Жешувська політехніка. — Львов: ЛПИ,1991. — С.
 2. Гудз Г. С., Глобчак М. В. Розвиток положень класичної теорії робочих процесів у фрикційних вузлах АТЗ / Тези 4-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. — 1999. — С.
 3. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коляса О. Л., Яворський Я. П. Техніко-економічне обгрунтування застосування теплових моделей дискових гальм у конструкторській практиці / Тез. доп. 5-го Міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові. —Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2001. — С.
 4. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Осташук М. М., Яворський Я. П. Обгрунтування застосування дво- і тривимірних теплових моделей дискових гальм / Тези доп. 6-го Міжнар.симп. українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2003. —С.
 5. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Клипко О. Р. Концептуальні засади моделювання температурних режимів автомобільних гальмових механізмів з вентильовами дисками// Тези доп. 7-го Міжнар. симп. українських інженерів-механіків у Львові. —Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2005. — С.188.
 6. Глобчак М.В., Осташук М.М., Яворський Я.П. Порівняльний аналіз можливостей різновимірних теплових моделей автомобільних дискових гальм / Тези доповідей62-гої науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників,аспірантів, студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету. — К., 2006. — С. 275.
 7. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Клипко О. Р. Системний підхід до оцінки температурних режимів вентильованих дискових гальм автобусів при випробуваннях ІІ // Тезидоп. 8-го Міжнар. симп. українських інженерів-механіків у Львові. — Львів:КІНПАТРІ ЛТД, 2007. — С. 148.
 8. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Осташук М. М. Зворотна задача теплопровідності удослідженнях гальмових механізмів // Тези доп. 64-ї науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету. — К., 2008. —С. 428.
 9. Глобчак М. В., Сороківський О. І., Коцюмбас О. Й., Дацюк О. Р. Вплив тюнінга бензинових автомобільних двигунів на довговічність їх деталей / Тези доп. 64-тої науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів,студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету.— К., 2008. — С. 402.
 10. Глобчак М. В., Яворський Я. П., Коцюмбас О. Й. До питання визначення вплив уконструктивних параметрів елементів циліндро-поршневої групи двигунів внутрішнього згоряння на їх температурний режим / Тези доповідей 64-тоїнауково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів,студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету.— К., 2008. — С. 403-404.
 11. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Захара І. Я. Особливості моделювання температурних режимів вентильованих дискових гальм при послідовних гальмуваннях // Тези доп. 65-їнауково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів,студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету.— К., 2009. — С. 389.
 12. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й. Принципи побудови теплової моделі гільзи циліндра автомобільного двигуна // Дев’ятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Праці. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2009. — С. 256-257.
 13. Глобчак М.В., Коцюмбас О.Й. Передумови до математичного моделювання температурних режимів відремонтованих гільз циліндрів / Тези доповідей 65-тоїнауково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів,студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету.— К., 2009. — С. 388.
 14. Глобчак М.В. Звукоізолюючі параметри шаруватих пластин за наявності додаткових дискретних елементів / М.В. Глобчак, Б.М. Дівеєв, А.Г. Смольський // 3-я Міжнародна науково-технічна конференція «Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій»: Тези доповідей. – Львів, КІНПАТРІ ЛТД.- 2012.– С. 116.
 15. Глобчак М.В. Розроблення вимірювального комплексу для дослідження температурного режиму спряження «гільза циліндрів-охолодник» ДВЗ / М.В. Глобчак, Г.С. Гудз, О.Й. Коцюмбас // LXVIII-а наук. конф.проф.-викл. складу відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету України: Тези доповідей. – Київ, 2012. – С. 503.
 16. Глобчак М.В. Теоретико-експериментальне визначення розсіяння енергії у тришарових композитних балках / М.В. Глобчак, І.Б. Бутитер, Б.М. Дівеєв, І.С. Когут, І.В. Коник // Материалы Двенадцатой Международной Промышленной конференции «Эффективность реализации научного и промышленного потенциала в современных условиях». – Славское, 2012. – С. 96–99.
 17. Глобчак М.В. Бітумно-щебеневий агрегат для ямкового ремонту доріг / М.В. Глобчак, І.А. Вікович, О.М. Дубневич, Б.В. Панкевич // Материалы Двенадцатой Международной Промышленной конференции «Эффективность реализации научного и промышленного потенциала в современных условиях». – Славское, 2012. – С. 103-105.
 18. Глобчак М.В. Принципи перевірки адекватності теплової моделі «гільза-охолодник» ДВЗ / М.В. Глобчак, О.Й. Коцюмбас, В.В. Малащенко // LXIХ-а наук. конф.проф.-викл. складу відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету України: Тези доповідей. – Київ, 2013. – С. 503.
 19. Глобчак М.В. Експериментальна установка для дослідження температурного режиму ДВЗ / М.В. Глобчак, О.Р. Клипко, А.О. Коляса // LXIХ-а наук. конф.проф.-викл. складу відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету України: Тези доповідей. – Київ, 2013. – С. 503.
 20. Глобчак М.В. Вимірювальний комплекс для системного дослідження теплового стану середовища «гільза-охолодник» ДВЗ / М.В. Глобчак, Г.С. Гудз, О.Й. Коцюмбас, О.Р. Клипко // II Міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей»: Тези доповідей. – Луцьк-Світязь, Україна. 29.05-01.06.2014
 21. Глобчак М.В. Обгрунтування раціонального способу відновлення колінчастих валів автомобільних двигунів. / М.В. Глобчак, М.М. Осташук, І.І. Ільків // LXX-а наук. конф.проф.-викл. складу відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету України: Тези доповідей. — Київ, 2014.
 22. Глобчак М.В. Дослідження динаміки колісних машин з енергопоглинаючими пристроями на основі конденсованих моделей / М.В. Глобчак, Б.М. Дівеєв, І.С. Керницький, І. Ільницький // Всеукраїнська науково-практична конференція «Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні», – Львів, – 2015.
 23. Глобчак М.В. Визначення граничних умов теплової моделі середовища «гільза-охолодник» ДВЗ для системо логічного дослідження / М.В. Глобчак, Г.С. Гудз, О.Й. Коцюмбас // Другий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів, КІНПАТРІ ЛТД. – 2015. – С. 140–141.
 24. Глобчак М.В. Передумови створення вдосконаленої теплової моделі автомобільного барабанного гальма / М.В. Глобчак, О.Й. Коцюмбас, О.Р. Дацюк // Друга всеукраїнська науково-практична конференція “Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні»: Тези доповідей. – Львів. – 2016.
 25. Глобчак М.В. Побудова теплової моделі автомобільного барабанного гальмового механізму з врахуванням стикових поверхонь / М.В. Глобчак, Г.Ю. Гарматій, О.Р. Дацюк // LXXII-а наук. конф.проф.-викл. складу відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету України: Тези доповідей. – Київ. – 2016.
 26. Глобчак М.В. Параметрична ідентифікація граничних умов теплової моделі середовища «гільза-охолодник» ДВЗ / М.В. Глобчак, Г.С. Гудз, О.Й. Коцюмбас // IV Міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей»: Тези доповідей. – Луцьк. – 2016.
 27. Дівеєв Б.М. Дослідження динаміки колісних машин з енергопоглинаючими пристроями на основі конденсованих моделей / Б.М. Дівеєв, І.Г. Керницький, М.В. Глобчак, І.І. Ільницький // Всеукраїнська науково-практична конференція: Тези доповідей. – Львів. – 2016.
 28. Глобчак М.В. Визначення термоміцності гільз циліндрів ДВЗ внаслідок їх ремонту / М.В. Глобчак, Г.С. Гудз, О.Й. Коцюмбас // Наукові праці Міжнародної науково-практичної та науково-методичної конференції присвяченої 85-річчю кафедри автомобілів, та 100-річчю з Дня народження професора А. Б. Гредескула. «Новітні технології в автомобіле-будуванні, транспорті і при підготовці фахівців», ХНАДУ. – Харків, 2016. – С. 236–238.
 29. Pelekh Y. Optimization of the Particle Vibration Absorbers as SDOF System / Y. Pelekh, I. Konuk, M. Hlobchak, G. Cherchyk,V. Opalko, B. Diveyev // Матеріали Х111 Міжнародної науково-технічної конференції “Перспективи технології і методи проектування МЕМС”. – Polyana-Svalyava (Zakarpattya), 2017. – P. 157–160.
 30. Diveyev B., Hlobchak M., Kernytskyy I., Cherchyk G. Different control of the semi-active vibration absorber // САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання : матеріали XXVI Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції, 19–20 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – C. 31–32. (За іншою тематикою).
 31. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Дацюк О. Р. Визначення втомної міцності поздовжніх балок автомобільних рам під час циклічних навантажень // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 25–26 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 97–99. (ЕРАТ-8, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 32. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й. Визначення термоміцності гільз циліндрів ДВЗ внаслідок їх ремонту // Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті і при підготовці фахівців: Наукові праці міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85-річчю кафедри автомобілів та 100-річчю з Дня народження А.Б. Гредескул (Харків, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 20-21 жовтня 2016 року). – 2016. – С. 236–238. (ЕРАТ-8, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 33. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Дацюк О. Р. Вплив деструктивних чинників на стабільність барабанних гальмових механізмів автомобілів // LXXІІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету (Київ, 18 травня 2017 р.). – 2017. – С. 67.
 34. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й. Вплив збільшення діаметру циліндрів ДВЗ на експлуатаційні властивості автомобіля // LXXV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету, присвячена 75-річчю з дня заснування університету : тези доповідей (Київ, 15–17 травня 2019 р.). – 2019. – C. 62.
 35. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Осташук М. М. Вплив зміни розмірів циліндрів ДВЗ на розгонні властивості автомобіля // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 65–67.
 36. Глобчак М. В., Гарматій Г. Ю., Дацюк О. Р., Будзин П. Ю. Дослідження удосконаленої теплової моделі автомобільного барабанного гальмового механізму // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 67–69.
 37. Дівеєв Б. М., Вельган І. В., Дерефінка І. С., Глобчак М. В., Коник І. В. Оптимізація напівактивної підвіски // Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 22–23 лютого 2018 р.). – 2018. – С. 25–27.
 38. Михайло Глобчак, Олег Дацюк, Олег Коцюмбас. Передумови створення вдосконаленної теплової моделі автомобільного барабанного гальма // Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні : тези доповідей Другої всеукраїнської науково-практична конференції (Львів, 17-18 березня 2016 р.). – 2016. – С. 27–28.
 39. Глобчак М. В., Гарматій Г. Ю., Дацюк О. Р. Побудова теплової моделі автомобільного барабанного гальмового механізму з врахуванням стикових поверхонь // LXXII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету (м. Київ, 2016 р.). – 2016. – С. 50.
 40. Вікович І. А., Глобчак М. В., Осташук М. М., Яворський Я. П. Поперечно-кутові коливання бітумо-щебеневого агрегату для ямкового ремонту доріг // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 105–106.
 41. Глобчак М. В., Дацюк О. Р., Гарматій Г. Ю. Принцип побудови удосконаленої теплової моделі автомобільного барабанного гальмового механізму // 13-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 18–19 травня 2017 р. – 2017. – С. 97–98.
 42. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Коляса А. О. Системологічна оцінка температурного режиму фрикційних вузлів трансмісії автонавантажувача // 13-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 18–19 травня 2017 р. – 2017. – С. 98–99.
 43. Глобчак М. В., Гарматій Г. Ю., Дацюк О. Р. Формалізація процесу нестаціонарної теплопровідності при дослідження автомобільного барабанного гальмового механізму // LXXV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету, присвячена 75-річчю з дня заснування університету : тези доповідей (Київ, 15–17 травня 2019 р.). – 2019. – C. 61–62.