Тези доповідей Гелетій В.М.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Гелети й В.Н. Математическое моделирование многомассовых механических систем с использованием ЭВМ. Тезисы докладов Всесоюзного совещания по методам расчета механизмов машин-автоматов. Львов, 1979.
 2. Калинин С.Г., Гелетий В.Н. Оптимизация параметров башенного крана с поворотной башней вплоскости подвеса при динамических нагрузках. Тезисы докладов семинара попроблемам оптимизации в машиностроении. Харьков,1982. С.129.
 3. Гелетій В.М. Комп’ютерне моделювання демпфування коливань механічних систем. //Тезидоп. IV Загальнопольська конференція ткацьких і підіймальних машин. —Бєльско-Бяла, Польща,1993. С. 79 −81.
 4. Гелетій В.М. Автоматизований розрахунок і проектування елементів приводів. //Тези доп.XVI Симпозиум основ конструювання машин. Щирк, Польща, 1993, −2с.
 5. Гелетій В.М. Компютерне моделювання демпфування коливань кранових металоконструкцій. //Тези доп. І Міжнародного симпозіуму українських інженерів механіків у Львові.-Львів,1993. .- с.
 6. Шевченко Т.Г, Гелетій В.М., Кичма .А.0. Створні виміри при контролі положення вузлів опирання крупногабаритннх агрегатів. //Тези доп. конференції "Геодезичні методи в процесах контролю змін середовища".-Вроцлав, Польща. 1993.,- с.
 7. Шевченко Т.Г, Гелетій В.М., Кичма .А.0. Лазерні геодезійні пристрої для вимірів і контролю елементів мостових кранів і підкранових шляхів. //Тези доп.,конференції "Інтегровані системи геодезійного контролю кранів і підкранових шляхів під час експлуатації«.-Вроцлав, Польща. 1994.,- с.
 8. Дорошук О.П., Гелетій В.М., Соборов Ю.Г. Підвищення сроку служби деталей опор обертових печей. / Тези доп. IV Міжнародної конференції «Тертя в гірничій і металургійній промисловості». Краків, Польща, 1994.
 9. Шевченко Т.Г., Гелетій В.М., Кичма А.О. Лазерні геодезичні пристрої для вимірів і контролю елементів мостових кранів і підкранових шляхів. // Тези доп.конференції «Інтегровані системи геодезичного контролю кранів і під кранових шляхів під час експлуатації». / Вроцлав, Польща, 1994.
 10. Гелетій В.М, Сологуб Б.В. Автоматизований розрахунок і проектування канатних механізмів кранів. // Тези доповідей. 2-й симпозіум українських інженерів механіків у Львові./Львів,1995
 11. Гелетій В.М. Дискретні моделі демпфування коливань механічних систем.// Тези доповідей-Югославський конгрес теоретичної і прикладної механіки. Ніш,1995.
 12. Гелетій В.М,, Сологуб Б.В. Розробка математичних моделей і вдосконалення розрахунку вантажопідіймальних кранів, // Тези доп. III Загальнопольська конференція«Динамічні системи в аспекті теорії і застосувань». Лодзь, 1995. С.
 13. Гелетій В.М, Компютерне моделювання демпфування пружних коливань вантажопідіймальних кранів,/ Тези доповідей. VII симпозіум «Вплив вібрації на оточення». / Краків,Польща,1995.
 14. Гелетій В.М., Сологуб Б.В. Комп’ютерне моделювання динамічних процесів вантажопідіймальних кранів . // Тези доп. 3-го Міжнар. симпоз. укр.інженерів-механіків у Львові. — Львів, 1997. — с. 110–111.
 15. Гелетій В.М. Сологуб Б.В. Комп’ютерне моделювання демпфування механічних коливань кранів. Тези 4-ї міжнародної конференції «Динамічні системи- теорія і застосування». Лодзь, Польща, 1997. с.
 16. Гелетій В.М. Оптимізація параметрів металоконструкцій кранів за критеріями динамічних характеристик. // Тези доп. 4-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові.. Львів, 1999. с. 45.
 17. Гелетій В.М., Сологуб Б.В. Параметрична оптимізація динамічних моделей кранів. Тези 5-їміжнародної конференції «Динамічні системи — теорія і застосування». Лодзь ,Польща 1999 р. с..27.
 18. Гелетій В.М Ком’ютерне моделювання динамічних процесів довгомірних металоконструкцій з канатними елементами. // Тези доп. 5-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. Львів, — 2001. с. 27..
 19. Гелетій В.М Оптимізація параметрів металоконструкцій кранів за критеріями динамічних характеристик. // Тези доп. 6-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. Львів, — 2003. с. 97 −98
 20. Гелетій В.М Параметрична оптимізація динамічних процесів довгмірних металоконструкцій з канатами. Тези 6-го міжнародного симпозіуму з нелінійної механіки. Ніш, 24-29серпня 2003р.
 21. Гелетій В.М. Комп’ютерне моделювання статики і динаміки довгомірних металоконструкцій згнучкими нитками // Тези доп. 7-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. Львів, — 2005, с. 135.
 22. Гелетій В.М. Розрахунково-експериментальне визначення фактичних навантажень довгомірних металоконструкцій з канатними елементами // Тези доп. 8-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. Львів, — 2007, с. 161.
 23. Ворона О.І., Гелетій В.М, Новіцький Я.М. Комп’ютерне моделювання і визначення фактичних навантажень довгомірних металоконструкцій конвеєрів. 1-а Міжнародна науково-технічна конференція. Теорія і практика раціонального проектування,виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій. Львів 22-24 жовтня 2008р.
 24. Ворона О.І., Гелетій В.М., Новіцький Я.М. Особливості застосування програних продуктів для розрахунків несучих конструкцій конвеєрів. Тези доповідей 9-го Міжнародногосимпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД,2009. — С. 309 — 311.
 25. Кичма А.О., Гелетій В.М, Новіцький Ю.Я. Визначення напружено-деформованого стану надземних переходів магістральних газопроводів при обслуговуванні опорних елементів. Тези доповідей 10-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. Львів, — 25-27 травня 2011 р., с.46-47 . (каф.тем.)