Тарнавський Володимир Левкович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Тарнавський Володимир Левкович
Tarnavskyy.jpg
старший викладач
Ім'я при народженні Володимир
Дата народження 8 січня 1979 р.
Місце народження м. Львів
Батько Тарнавський Лев Остапович
Матір Тарнавська Христина Григорівна
Дружина Тарнавська Соломія Ігорівна
Громадянство Україна
Національність Українець
Alma mater НУ "Львівська політехніка"
Дата закінчення 30 грудня 2001 року
Спеціальність Фотограмметрія
Галузь наукових інтересів «Врахування вертикальної рефракції під час вимірювання сучасними геодезичними приладами».
Поточне місце роботи Кафедра геодезії, Інститут геодезії, Національний університет «Львівська політехніка».

Тарнавський Володимир Левкович — старший викладач кафедри геодезії, Інституту геодезії, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 8 січня 1979 р.

Педагогічна діяльність

На кафедрі викладає дисципліни для студентів:

 • 1) І курсу Інституту геодезії:
 • • “Комп’ютерна топографія”,
 • 2) ІІ курсу Інституту геодезії:
 • • “Геодезія” частини 1 і 2,
 • 3) І курсу Інституту архітектури:
 • • “Основи геодезії”,
 • 4) ІІ курсу Інституту будівництва:
 • • “Engineering Surveying and Geodesy” (Інженерна геодезія) (лекції та лабораторні).

Нагороди і відзнаки

 1. дипломами Національного університету “Львівська політехніка” за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю на благо Львівської політехніки (2009, 2.05.2011, 2019)
 2. посвідченням про підвищення кваліфікації з проходження курсів англійської мови у Національному університеті “Львівська політехніка” з програми “Геоінформаційні технології для сталого розвитку в східних сусідніх країнах” (30 червня 2011 року)

Наукові інтереси

Основний напрямок наукової діяльності: “Дослідження вертикальної рефракції” згідно з кафедральною темою “Дослідження сучасних методів геодезичних вимірювань та умов їх виконання і опрацювання”.

Публікації

 1. “Геодезія, частина ІІ” авторів Островський А.Л., Мороз О.І., Тарнавський В.Л. Затверджений Міністерством освіти і науки України, як підручник для студентів напряму “Геодезія, картографія та землеустрій” вищих навчальних закладів,
 2. Історико-бібліографічний нарис “Кафедра геодезії – 135 років” (друге, доповнене видання) авторів В. Ващенко, О. Дрбал, В. Колгунов, О. Мороз, В. Тарнавський,
 3. Історико-бібліографічний нарис “Кафедра геодезії – 140 років” (третє, доповнене видання) авторів О. Дрбал, О. Мороз, В. Тарнавський, З. Тартачинська,
 4. Історико-бібліографічний нарис “Кафедра геодезії – 145 років” (четверте, доповнене видання) авторів О. Мороз, З. Тартачинська, В. Тарнавський, О. Дрбал,
 5. Мороз О.І., Островський А.Л., Тарнавський В.Л. Автоматизація визначення аномальної вертикальної рефракції на основі теорії термічної турбулентності // Вісник геодезії та картографії. - 2004. - № 3. - С. 17-20.
 6. Шевченко Т.Г., Мороз О.І., Тарнавський В.Л. Про необхідність врахування форми великогабаритних циліндричних об'єктів під час контролю складання їх способами інженерної геодезії // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. 3б. наук. праць - Л., 2005,- С. 26-34.
 7. Мороз О.І., Шевченко Т.Г., Тарнавський В.Л. Сучасні можливості визначення аномальної вертикальної рефракції // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: 3б. наук. пр. - Л., 2005. С. 138-143.
 8. Мороз О.І., Скриль В.А., Тарнавський В.Л., Шевченко Т.Г. До питання врахування вертикальної рефракції пристроями керування променем. X Ювілейна Міжнародна конференція і технічний симпозіум // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища - GPS і GIS - технології.: (Алушта. верес. 2005). - С. 228-231.
 9. Мороз О.І., Шевченко Т.Г., Тарнавський В.Л. До контролю встановлення обладнання методами інженерної геодезії. - Л., 2005, - вип. ІІ, С. 81-84.
 10. Островський А., Клим С., Тарнавський В. Сучасні вимоги до точності проектування та створення математичної основи великомасштабних топографічних карт. // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід. - Чернігів, 2007, - вип. 3, С. 7-11.
 11. Доскоч А., Тарнавський В., Літинський В. Дослідження точності великомасштабних цифрових карт, створених різними методами // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Л., 2008, - вип. ІІ (16) - С. 86-94.
 12. Спосіб дослідження ходу фокусувальної лінзи зорових труб нівелірів [Текст] / В. Літинський, С. Перій, В. Тарнавський, С. Літинський // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. Зах. геодез. т-ва УТГК : присвяч. 13-ій річниці проф. свята працівників геології, геодез. і картогр. України / Зах. геодез. т-во Укр. т-ва геодез. та картогр., Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І. С. Тревого. — Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. — С. 69–73.
 13. Точність визначення площ за плоскими прямокутними координатами [Текст] / А. Доскоч, В. Тарнавський, В. Літинський // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. Зах. геодез. т-ва УТГК : присвяч. 13-ій річниці проф. свята працівників геології, геодез. і картогр. України / Зах. геодез. т-во Укр. т-ва геодез. та картогр., Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І. С. Тревого. — Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. — С. 107-114.
 14. Доскоч А., Тарнавський В., Літинський В. Оцінювання точності великомасштабних цифрових карт // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. 3б. наук. пр. - Л., 2009, - вип. І (17). С. 222-230.
 15. Островський А.Л., Тарнавський В.Л., Дронова А.І., Покотило І.Я. Побудова еталонного полігону наземними геодезичними методами // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід. - Чернігів, 2009. С. 45-46.
 16. С. Перій, І. Рій, О. Мороз, В. Тарнавський. Дослідження способу геометричного нівелювання “вперед-назад” Із використанням високоточного цифрового нівеліра Leica DNA03.
 17. Заяць О., Голубінка Ю., Тарнавський В., Яхторович Р. Стажування викладачів Інституту геодезії у Королівському технологічному університету Стокгольма. // «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». Зб. наук. праць Західного геодезичного товариства УТГК, вип. ІІ (22), Львів, вид-во НУ «Львівська політехніка».- 2011.- с.73-76.
 18. З.Р.Тартачинська, І.Ф.Гарасимчук, І.Я.Покотило, В.Л.Тарнавський. Розширення функційних можливостей Бережанського навчального базису // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні»: Ужгород.- 2012.- с. 46-48.
 19. Фис М.М., Літинський В.О., Літинський С.В., Покотило І.Я., Тарнавський В.Л. Дослідження похибки визначення сторони полігонометрії.
 20. С.С.Перій, І.С.Сідоров, І.Я.Покотило, І.Ф.Гарасимчук, З.Р.Тартачинська, В.Л.Тарнавський, Т.Ю.Качмар. Про оновлення навчально-наукового бережанського геодезичного полігону.
 21. Про розширення можливостей Бережанського геодезичного полігона [Текст] / Іван Покотило, Зоряна Тартачинська, Ігор Гарасимчук, Володимир Тарнавський // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології : зб. матеріалів XVІІI Міжнар. наук.-техн. симп., 10-15 верес. 2013 р., Алушта (Крим) / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Держ. агентство земел. ресурсів України, Держ. установа "Держгідрографія", Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, НДІ геодезії, топографії та картографії (Чехія) [та ін.] ; [відп. ред. К. Р. Третяк]. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — С. 168-169.
 22. С.С.Перій, О.І.Мороз, І.Я.Покотило, І.Ф.Гарасимчук, З.Р.Тартачинська, В.Л.Тарнавський. Визначення інтервалів еталонного бережанського базиса методом фотофіксації. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія. Географія. Землеустрій. Природокористування. — Ужгород, 2014. — Вип. 3. — С. 93-95.
 23. І.Покотило, З.Тартачинська, І.Гарасимчук, В.Тарнавський. Про розширення можливостей Бережанського геодезичного полігона // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища GNSS і GIS – технології: XVIII Міжнар. наук.-техн. симп. 10-15 верес. 2013 р. Алушта (Крим) – С. 168 – 169.
 24. До питання геометричного нівелювання способом "вперед-назад" з використанням високоточного цифрового нівеліра Leica DNA03 [Текст] / С.С. Перій, І.Ф. Рій, О.І. Мороз, В.Л. Тарнавський // Вісник геодезії та картографії [Текст] : наук.-техн. журн. / Держ. служба геодезії, картографії та кадастру [та ін.]. — С. 5-8.
 25. Спосіб дослідження похибок за перефокусування та кута "і" нівелірів [Текст] / Володимир Паук, Сергій Перій, Володимир Літинський, Володимир Тарнавський // GeoTerrace-2016 : міжнар. наук.-техн. конф. молодих вчених, 15-17 груд. 2016 р., Львів, Україна / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Львів. астрон.-геодез. т-во ; [відп. ред. К. Третяк ; редкол.: К. Третяк, І. Савчин, С. Досин, Х. Марусаж, В. Лозинський]. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. — С. 75-78.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 513

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-41; +38 (032) 258-21-84

E-mail: kafedra.geodezii@gmail.com;volodymyr.l.tarnavskyi@lpnu.ua