Столярчук Роксоляна Романівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Столярчук Роксоляна Романівна
Stolyarchuk1.jpg
к.ф-м.н., старший викладач
Дата народження 31 липня 1962 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1984 р.
Спеціальність математика
Галузь наукових інтересів Розробка та дослідження нових дробово-раціональних числових методів для розв’язку сильно жорстких систем диференціальних рівнянь, початкові задачі, крайові задачі.
Кваліфікаційний рівень математик, викладач математики.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра обчислювальної математики та програмування, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Столярчук Роксоляна Романівна — старший викладач кафедри обчислювальної математики та програмування, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 31липня 1962 року.

Закінчила механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка у 1984 р.

Працює у «Львівській політехніці» з 1998 р. спочатку за сумісництвом , у 2001-2007 рр. — асистентом, а з 2007 по 2012 р. — старшим викладачем кафедри обчислювальної математики та програмування.

З 2012 р. по 2017 р. — старший викладач кафедри вищої математики.

З 2017 р. — старший викладач кафедри обчислювальної математики та програмування

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • Інформатика
 • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
 • теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика
 • математичне програмування
 • обчислювальна математика та програмування
 • інформатика та комп’ютерна техніка
 • прикладна інформатика

Наукові інтереси

Розробка та дослідження нових дробово-раціональних числовихметодів для розв’язку сильно жорстких систем диференціальних рівнянь, початкові задачі, крайові задачі.

Основні публікації

За період наукової діяльності видано понад 30 наукових публікацій, зроблено доповіді на 32 Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях з диференціальних рівнянь, нелінійного аналізу.

За період педагогічної діяльності видано 7 навчально-методичних праць.


Наукові статті та тези міжнародних конференцій:


Навчальні посібники:


Методичні розробки:

 1. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Філь Б.М., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Дослідження операцій. Лабораторні роботи:методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для студентів технічних спеціальностей / В-во Тараса Сороки. — Львів, 2008. — 28 c.
 2. Ільків В.С., Стащук М.Г., Баранецький Я.О., Бобик І.О., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Диференціальні рівняння із частинними похідними першого порядку. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу «Диференціальні рівняння та рівняння із частинними похідними» для студентів базових напрямків «Прикладнаматематика», «Видавнича справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 32 c.
 3. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Теорія графів. Методичні вказівки з курсу «Дискретна математика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки»,«Видавничо-поліграфічна справа справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів, 2008. — 36c.
 4. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Математична логіка. Методичні вказівки з курсу «Дискретна математика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки»,«Видавничо-поліграфічна справа справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 16c.
 5. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Комбінаторика. Методичні вказівки з курсу «Дискретна математика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки»,«Видавничо-поліграфічна справа справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 16c.
 6. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Теорія множин. Методичні вказівки з курсу «Дискретна математика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки»,«Видавничо-поліграфічна справа справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 20c.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34

e-mail: vm.imfn@gmail.com