Стахів Роман Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Стахів Роман Іванович
Stahiv2.jpg
к.т.н.,доцент
Дата народження 04.03.1976 р.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність автоматика і телемеханіка
Галузь наукових інтересів синтез цифрових синтезаторів частоти з покращеними характеристиками на основі ЧІФП.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Максимович Володимир Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи кафедра комп’ютеризованих систем автоматики, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Стахів Роман Іванович — кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютеризованих систем автоматики, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Тема дисертації: Цифрові синтезатори частоти на основі число-імпульсних перетворювачів кодів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Стахів Роман Іванович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2010. — 168 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 131-137

Науковий керівник — доктор технічних наук, доцент Максимович Володимир Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка»

Педагогічна робота

Проводить лабораторні та практичні заняття з курсів:

 • «Теорія інформації»,
 • «Цифрові методи обробки сигналів і зображень»
 • «Прикладний аналіз даних»

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — синтез цифрових синтезаторів частоти з покращеними характеристиками на основі число-імпульсних функціональних перетворювачів.

Вибрані публікації

Має 31 публікацію, з них 21 наукова, 9 публікацій навчально-методичного характеру, з яких один навчальний посібник. Кількість наукових публікацій: 18 наукових публікацій.

Основні наукові праці:

 1. Максимович В.М., Стахів Р.І. Дворівневий синтезатор частоти. // Вісн. НУ «Львівська політехніка», 2002. — № 468. — С.29-34.
 2. Стахів Р.І. Цифрові синтезатори частоти // Комп’ютерні технології друкарства: Збірник наукових праць Української академії друкарства.— Вип. 10. — Львів: Фенікс, 2003. — С.138-145.
 3. Стахів Р.І., Максимович В.М. Аналіз похибок дворівневого синтезатора частоти. // Вісн. НУ «Львівська політехніка», 2003. — № 496. — С.17-22.
 4. Стахів Р.І., Максимович В.М. Оцінка швидкодії дворівневого цифрового синтезатора частоти на накопичувачі з мультиплексуванням керуючих кодів // Комп’ютерні технології друкарства: Збірник наукових праць Української академії друкарства. — Вип. 11. — Львів: Фенікс, 2004. — С.59-67.
 5. Р.І. Стахів, В.М. Максимович Цифровий дворівневий синтезатор частоти на накоплювачі з мультиплексуванням керуючих кодів // Тези доповідей VII Міжнародної науково-технічної конференції «Контроль і управління в складних системах». — Вінниця 8-11 жовтня 2003. — С.102.
 6. Р.І. Стахів, В.М. Максимович, «Цифровий дворівневий синтезатор на накопичувачі на двох комбінаційних суматорах, з усуненням нерівномірності вихідних імпульсів» // Комп’ютерні технології друкарства. Збірник наукових праць. — Вип. № 13. — Львів: Фенікс, 2005. — с.227-233.
 7. Р.І. Стахів, В.М. Максимович, «Цифровий дворівневий синтезатор на накопичувачі на двох комбінаційних суматорах, з усуненням нерівномірності вихідних імпульсів», 5-та Міжнародна конференція комп’ютерні технології друкарства «Друкотехн-2005», — Львів. 2005.
 8. Cтахів М.Ю., Мороз Л.В., Стахів Р.І. «Корекція похибок число-імпульсних функціональних перетворювачів», ІІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження —‘2006», — Дніпропетровськ, 20-28 лютого, 2006 р.
 9. Р. Стахів Аналіз характеристик дворівневих синтезаторів частоти із зменшеною нерівномірністю вихідної імпульсної послідовності / Р.Стахів, В.Максимович // Збірник наукових праць “Комп’ютерні технології друкарства” – Львів: Українська Академія друкарства, 2011 – №27 – С.181-188.
 10. Г.Влах – Вигриновська, В. Климко, Р.Стахів Ethernet в системах промислової автоматизації // Тези доповідей I Міжнародної конференції з автоматичного управління та інформаційних технологій ІСАСІТ-2011. Львів, 15-17 грудня 2011.С. 34.
 11. Р.Стахів, М.Стахів. Дворівневий цифровий синтезатор з фазовою інтерполяцією // Тези доповідей I Міжнародної конференції з автоматичного управління та інформаційних технологій ІСАСІТ-2011. Львів, 15-17 грудня 2011.С. 42.
 12. Roman Stakhiv, Igor Garanyuk “Direct current comparator based on quantum magnetic converter” //Матеріали 2-ої міжнародної науково-технічної конференції «International Conference on Automatic Control and Information Technology 2013 (ICACIT'13)», 7–8 грудня 2013р., Краків. – Електронне видання.
 13. Roman Stakhiv, Halyna Vlah-Vyhrynovska, Marta Stakhiv “High-speed frequency synthesizer” //Матеріали 2-ої міжнародної науково-технічної конференції «International Conference on Automatic Control and Information Technology 2013 (ICACIT'13)», 7–8 грудня 2013р., Краків. – Електронне видання.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 603,

тел.6 +38(032)258-24-64, +38(032)258-21-97

E-mail: ksa@lp.edu.ua