Стасюк Богдан Мирославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Стасюк Богдан Мирославович
RTEmagicC Stasjuk 01.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 24.11.1972
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Галузь наукових інтересів напружено-деформований стан в пружних тілах з тріщинами та включеннями
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1999 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки

Стасюк Богдан Мирославович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри опору матеріалів та будівельної механіки, Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка».

Наукова діяльність

Тема дисертації:

Стасюк Богдан Мирославович. Вплив кривини контуру плоских тріщин на коефіцієнти інтенсивності напружень: Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1999. — 175 с. — Бібліогр.: с. 146-158.

Напрям наукових досліджень:

Напружено-деформований стан в пружних тілах з тріщинами та включеннями.

Основні результати наукових досліджень

Запропонував стійку числово-аналітичну процедуру обернення гіперсингулярних інтеграль­них рівнянь задач про дефекти типу тріщин складної форми, через побудову їх регулярних, а потім дискретних аналогів.

Гіперсингулярні інтегральні рівняння отримані методом потенціалів - аналітичним методом визначення тривимірних полів напружень, переміщень та температурних полів в тілах з тріщинами та включеннями, викликаними заданими зовнішніми силовими та температурними навантаженнями. Проста фізична інтерпретація густин потенціалів дозволяє знайти додаткові умови, що необхідні для однозначного розв'язування отриманих сингулярних інтегральних рівнянь.

Метод потенціалів поширюється на наступні задачі:

  • тривимірні статичні та квазістатичні задачі термопружності та динамічні задачі теорії пружності для тіл з розрізами, розміщеними вздовж гладких поверхонь Ляпунова;
  • задачі теорії пружності для тріщин, які займають неоднозв'язні області; статичні і динамічні задачі теорії термопружності для тонких (стрічкових) абсолютно жорстких включень та для тонких пружних включень;
  • статичні і динамічні задачі теорії пружності для безмежних тіл, що містять об'ємні абсолютно жорсткі та пружні включення довільної форми; статичні і динамічні задачі для зонально-однорід­них тіл, послаблених вищезгаданими дефектами.


Також метод потенціалів дозволяє розв'язувати задачі взаємодії довільної кількості тріщин та включень будь-яких типів. Отриманні універсальні відносно форми тріщини формули для визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень через функції, що характеризують розкриття тріщин. При цьому враховуються відображення області тріщини на кругову область, не вдаючись до знаходження оберненого перетворення.

Встановлені закономірності еволюції компонент напружено-деформо­ваного стану пружних тіл з дефектами типу тріщин і включень важливі з точки зору оцінки динамічної міцності тіл, діагностики неоднорідностей, проблем механіки гірських порід, моделювання сейсмічних явищ тощо.

Є автором понад 40 наукових і навчально-методичних публікацій, зокрема 1 навчального посібника. Основні наукові результати були отримані в процесі роботи над міжнародними та українськими науковими проектами, зокрема:

  • Грант INTAS № 97-01560 «Дослідження динамічної взаємодії тріщин в тривимірному твердому тілі методом граничних інтегральних рівнянь» спільно з Mecanica de Medios Continues y Teoria de Estructuras, University of Granada та Department of Engineering, Queen Mary & Westfield University London.
  • Грант INTAS № YSC 00-4096 для молодих вчених «Інерційні ефекти концентрації напружень при динамічній взаємодії тріщин в тривимірних тілах».
  • Проект науково-технологічного центру в Україні (STCU) № P 110 «Мікромеханіка волоконно підкріплених обмежених та необмежених тіл: ефективні локальні та нелокальні термопружні властивості, коефіцієнти концентрації напружень і краєві ефекти» спільно з Air Force Base Laboratory USA.
  • Грант державного фонду фундаментальних досліджень № 10.07. «Розробка методів дослідження динамічних процесів у тривимірних пружних тілах з дефектами типу тріщин і тонких включень»


Публікації

Контакти:

вул.Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 321

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-21