Стадницька Наталія Євгенівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Стадницька Наталія Євгенівна
Stadnycka ne.jpg
доцент кафедри
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, ІХХТ

Наукові інтереси:

 • синтез та властивості гетеро- та карбоциклічних похідних тіосульфокислот;
 • хімія біологічно активних сполук природного походження;
 • вивчення біологічної активності речовин;
 • вивчення рослин Карпатського регіону, дослідження їх хімічного складу і фармакологічної дії, розробка нових фітозасобів на їх основі;
 • використання рослин в косметології.

Професійна діяльність:

08.08.1996 — 29.11.2002 — викладач-стажист, асистент, старший викладач кафедри технології біологічно активних сполук, напівпродуктів та барвників Національного університету «Львівська політехніка»;

з 29.11.2002 — доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові публікації: Всього — 50, серед них:

 • Статті — 29
 • Тези доповідей — 21

Список наукових праць:

 1. Стадницька Н.Є., Ударцева Н.О., Конечна Р.Т., Тарарака А.С. Розробка нового антидіабетичного фітозасобу // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. — 2007. — № 590. — С. 164-168.
 2. Білозір М.Й., Конечна Р.Т., Чучман Х.О., Тарарака А.В., Михняк Н.І., Стадницька Н.Є. Природні хінони та їх роль в медицині // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. — 2007. — № 590. — С. 94-99.
 3. Лубенець В.І., Василюк С.В., Стадницька Н.Є., Баранович Д.Б., Паращин Ж.Д., Хоміцька Г.М., Комаровська-Порохнявець О.З., Шиян Г.М., Новіков В.П. Спектр біологічної дії похідних тіосульфокислот // Материали VІІ научно-практического семинара «Научные основы создания лекарственных средств». — Гурзуф. — 2006. — С. 63-69.
 4. Лубенец В.И., Стадницкая Н.Е., Новиков В.П. Синтез тиосульфонатов — производных хинолина // Журн. орг. хим. — 2000. — Т. 36. — № 6 . — С. 883-885.
 5. Стадницька Н.Є., Лубенець В.І., Новіков В.П., Комаровська О.З., Вовк Н.І., Криворучко О.М. Синтез та біологічна активність S-алкіл-(8-хінолін)тіосульфонатів // Фізіологічно активні речовини. — 2000. — № 2(30). — С.27-30.
 6. Лубенец В.И., Стадницкая Н.Е., Новиков В.П. Синтез S-a-гидроксиалкиловых эфиров гетероциклических тиосульфокислот // Хим. гетероцикл. сод. — 2001. — № 3. — C.403-404.

Педагогічна діяльність:

 • лекції з курсів «Медична ботаніка», «Технологія біологічно активних речовин», «Фітотерапія» для студентів базового напряму 1102 «Фармація» спеціальності 7(8) 110204 «Технологія фармацевтичних виробництв», та лекції з курсу «Хімія природних біологічно активних сполук» для студентів базового напряму 0929 «Біотехнологія».

Конспекти лекцій з курсів

 • «Медична ботаніка», «Технологія біологічно активних речовин», «Фітотерапія», «Методи органічного синтезу», «Хімія природних біологічно активних сполук»

Навчально-методична література:

Опубліковано 21 навчально методичну розробку, серед яких:

 • методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів «Медична ботаніка», «Хімія і технологія лікарських препаратів», «Технологія галенових препаратів», «Біохімія спорту», «Методи органічного синтезу», «Хімія канцерогенів», «Біологічна хімія», «Фармакогнозія», «Токсикологічна хімія»;
 • методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Фізіологія людини»; методичні вказівки по гербаризації та заготівлі лікарських рослин, конспекти лекцій з курсів «Медична ботаніка», «Методи органічного синтезу».