Співпраця АСУ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Кафедра АСУ має налагоджену систему міжнародних наукових та освітянських зв’язків, які реалізовуються шляхом проведення спільних наукових семінарів, стажування викладачів, виконанням спільних міжнародних проектів.

Співробітники кафедри приймали участь у виконанні міжнародного проекту UМ_CP-20527-1999 «Національний центр інноваційних технологій у навчанні» за програмою Tempus/Tacis об’ємом фінансування з боку Європейської Комісії близько 120 тис. євро. Партнерами за проектом були Університет прикладних наук (Нюрнберг, ФРН), Університет Твенте (Еншеде, Нідерланди) та Міністерство освіти і науки України. За кошти проекту закуплена комп’ютерна техніка на суму понад 36 тис. євро, яка після закінчення проекту використовується в навчальному процесі та для проведення наукових досліджень. В ході виконання проекту 6 викладачів кафедри пройшли місячне стажування в Університеті Твенте. Створена та впроваджена веб-орієнтована автоматизована система організації навчального процесу.

В 2006-2007 працівники кафедри приймали участь в проекті «Передача інформаційних технологій в Україну». Головним донором проекту був Уряд Японії та Японське Міжнародне Агенство із Співпраці, а координатор проекту — Програма розвитку ООН. Партнери в проекті виступили Польско-Японський Інститут Інформаційних Технологій у Варшаві, Міністерство Закордонних Справ Польщі, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, а також Київський та Одеський політехнічні інститути. В рамках проекту працівники кафедри приймали участь у розробці та адаптації дистанційної навчальної програми. Розроблена мультимедійна система, що дає змогу будувати віртуалізовані навчальні середовищі з усіма елементами поточного і підсумкового контролів, а також подавати навчальний матеріал у єдиній електронній формі.

Успішне виконання цього проекту мало своїм продовженням ще один польсько-український проект — «Підтримка економічних перетворень в Україні шляхом створення бізнес-інкубаторів на базі технічних університетів». Інтернет-портал, розроблений в рамках проекту використовується в навчальний процес для застосування студентами на практиці знань та навиків з інформаційних технологій та управління проектами.

Протягом 2005-2006 років науковці кафедри у співпраці з представниками провідних університетів ряду Балканськизх країн та країн Закавказзя приймали участь у виконанні проекту Idealist-Extend, фінансованого Шостою Рамковою Програмою Європейського Союзу. Метою проекту було створення умов для інтенсифікації участі навчальних закладів та наукових установ цих країн в панєвропейських наукових проектах. Координатором проекту виступив німецький Центр аерокосмічних досліджень.

В 2005 — 2008 роках представники кафедри приймали участь у виконанні двох проектів за програмою Tempus/Tacis: «Впровадження ЄКТС в українських університетах» та «Управління університетом в контексті Європейського простору вищої освіти». В рамках цих проектів налагоджена співпраця із Віденським технічним університетом (Австрія), університетами Флоренції (Італія), Дербі (Англія), Королівським технологічним інститутом Стокгольму (Швеція) та Політехнікою Варшавською (Польща).

Викладачі та науковці кафедри активно продовжують підготовку проектних пропозицій в рамках міжнародних, в першу чергу — європейських, програм (Tempus/Tacis, FP7), а також програм фінансування транскордонного співробітництва. Одним із останніх прикладів є проект LIERA, поданий в рамках запиту FP7. Серед партнерів проекту є англійська компанія Emergence Tech Ltd., яка ефективно підготувала проектну пропозицію, і з якою ми плануємо розвивати співпрацю в подальших проектах Сьомої та майбутньої Восьмої Рамкових Програм.

Крім вказаних університетів кафедра має наукову контакти з Торонтонським Університетом (Канада), Західно-Саксонською Вищою школою (Цвіккау, ФРН), Політехнікою Вроцлавською та Жешівським університетом (Польща), Інститутом системного аналізу (Відень, Австрія), Обчислювальним центром Сибірського відділення Академії наук Росії (Новосибірськ, Росія) тощо.

Важливим компонентом міжнародних зв’язків кафедри є підготовка фахівців для зарубіжних країн. На сьогодні кафедра веде підготовку 10 іноземних студентів (Марокко, Палестина, Туніс, Йорданія, Китай) за напрямком «Комп’ютерні науки», викладачі кафедри протягом 3-х років читали англійською мовою дисципліни групі іноземних студентів із Сирії та Лівану. В аспірантурі кафедри навчалися та успішно захистили дисертації громадяни Польщі та Бангладеш.