Солтисік Роман Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Солтисік Роман Андрійович
203343613.jpg
к.т.н., доцент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Будівельні матеріали
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Кафедра цивільної безпеки

Солтисік Роман Андрійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри цивільної безпеки , Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола.

Загальна інформація

Дата народження: 10 вересня.

Тема дисертації: Модифіковані гіпсові в’яжучі тонкого помелу з регульованими термінами тужавлення: Дис... канд. техн. наук: 05.17.11 / Національний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 2002. — 179 арк. — Бібліогр.: арк. 155-167.

Основні курси

 • «Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв»,
 • «Безпека експлуатації будівель та споруд»,
 • «Основи інформаційної безпеки»,
 • «Охорона праці в галузі»,
 • «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності»,
 • «Безпека технологічних процесів»
 • «Професійна та цивільна безпека».

Наукові інтереси

 • Будівельні матеріали

Вибрані публікації

 1. Саницький М.А., Солтисік Р.А., Сербін В.П., Колеснікова Р.М., Птічніков О.С. Розробка складів та дослідження властивостей низьковипалюваних модифікованих гіпсових в`яжучих // Будівельні матеріали та вироби. Київ. – 2003. -№ 1. –C. 7-11.
 2. Вплив модифікаторів на морфологію кристалів та властивості гіпсових в’яжучих / М.А.Саницький, Р.А.Солтисік, Х.-Б.Фішер // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2000. — № 414: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С.61-64.
 3. The influence of modifiers on the gypsum binders hydration // Sanitsky M.A., Fischer H.-B., Soltysik R.A., Korolko S.W. // Internationale Baustofftagung "IBAUSIL 15".– Band 1. – Weimar: Bauhaus-Universitat (Bundesrepublik Deutschland). - 2003. - Р. 211-219.
 4. Розробка складів та дослідження властивостей низьковипалюваних модифікованих гіпсових в`яжучих // Саницький М.А., Солтисік Р.А., Сербін В.П., Колеснікова Р.М., Птічніков О.С. // Будівельні матеріали та вироби. Київ. – 2003. -№ 1. –C. 7-11.
 5. Fine-ground gypsum binders with mechanical-chemical activation / M.Sanitsky, H.-B.Fischer, R.Soltysik // ibausil: 14 intern. Baustofftagung, 20-23 Sept. 2000, Weimar (Bundesrepublik Deutschland): Tagungsbericht. — Weimar, 2000. — Bd.1. — S.1-0259-1-0268.
 6. Peculiarities of modified calcium sulphate binders hydration // Sanytsky M.A., Pozniak O.R., Soltysik R.A. // Weimarer Gipctagung. Weimar Gypsum Conference 30-31. Marz 2011. Bauhaus – Universitat Weimar, Bundesrepublik Deutschland, - 2011.-P.135-141
 7. Ячеистый бетон, содержащий отходы промышленности. Мельник А.Я., Позняк О.Р., Солтысик Р.А // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3. Том 50. – Иваново, 2013.– С. 21-28. (РИНЦ SCIENCE INDEX).
 8. The Properties and Peculiarities of structure formation of dereted concrete // Melnyk A.Y., Poznyak O.R., Soltysyk R.A. // 19. Internationale Baustofftagung. F.A. Finger-Institut fur Baustoffkunde. 16. – 18. September, 2015. Bauhaus-Universitat Weimar. Bundesrepublik Deutschland. – Tagungsbericht – Band 2. – P. 959-966.
 9. Kondratieva N. Microstructure and properties of modified gypsum systems / Kondratieva N., Sanytsky M., Soltysik R. // 3. Weimar Gypsum Conference F.A. Finger-Institut fur Baustoffkunde. Bauhaus-Universitat Weimar. Bundesrepublik Deutschland. 2017. – Tagungsbericht. – P. 162-173.

Контакти

пл. Св. Юра 5, 79013, Львів; 3 -й корпус, кімната 312

Tел. +38 (032) 258-25-09