Солоха Іван Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Солоха Іван Володимирович
Солоха І.В..jpg
к.т..н., доцент
Дата народження 23 лютого 1955 року.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1977 р.
Галузь наукових інтересів Фізико-хімічні основи направленого регулювання структури і фазового складу керамічного каменю з метою вдосконалення технології виробництва будівельної та функціональної кераміки
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1987 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1992 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної технології силікатів, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Солоха Іван Володимирович — кандидат технічних, доцент кафедри хімічної технології силікатів, Інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальна інформація

Дата народження: 23 лютого 1955 року.

Освіта:


Львівський політехнічний інститут , 1977 р.

Дата захисту кандидатської дисертації 1987 р.

Тема дисертації — Керамзитовий гравій покращеної якості на основі місцевої сировини і відходів ТЕС

Дата присудження вченого звання доцента — 1992 р.

Навчально-методична робота

Лекційні курси:

  • Теплові процеси і агрегати в силікатних технологіях

Наукова діяльність

Фізико-хімічні основи направленого регулювання структури і фазового складу керамічного каменю з метою вдосконалення технології виробництва будівельної та функціональної кераміки

Вибрані публікації

Наповнені гідроксіапатитом композиційні полімерні матеріали для заміщення кісткової тканини / Н. Б. Семенюк, О. М. Сірий, О. З. Галишин, І. В. Солоха // Хімія,технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й.Ятчишин. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 452-455. —(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 667). — Бібліогр.: 4 назви.

Структурні особливості каоліну Майдан-Вильського родовища /М. Г. Пона, А. М. Дигдалович, З. І. Боровець, І. В. Солоха // Хімія, технологіяречовин та їх засто­сування: [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Л. : Вид-во Львів.політехніки,2010. — С. 343-347. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 667). —Біб-ліогр.: 4 назви

Research ofcorrosive destruction mechanism of cordierite-mullite refractory materials / O.Vakhula, M. Pona, I. Solokha, I. Poznyak // Chemistry and diem. Technology. —2010. -Vol. 4, № 1 (12). — P. 81-84. — Bibliogr.: 5 titles.

I. В.Солоха, М.Г. Пона, І.В. Луцюк, Р.І. Семеген // Вісн. Нац. ун-ту «Львів.політехніка». −2005. — № 536: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С.231-233. — Бібліогр.: 5 назв.

Шихта для одержання нефритованої поливи/ Номер патенту: 104565 | Автори: Кобрин Олеся Василівна, Пона Мирон Григорович, Солоха Іван Володимирович, Боровець Зенон Іванович, Вахула Орест Миронович | Опубліковано: 10.02.2014 | МПК: C03C 8/02

Шихта для синтезу воластоніту/ Номер патенту: 101580 | Автори: Кобрин Олеся Василівна, Солоха Іван Володимирович, Боровець Зенон Іванович, Пона Мирон Григорович |Опубліковано: 10.04.2013 | МПК: C04B 33/24, C04B 35/03, C04B 35/057...

Маса длявиготовлення керамзитового гравію/ Номер патенту: 35858 | Автори: Пона Мирон Григорович, Ілясевич Оксана Миколаївна, Боровець Зенон Іванович, Солоха Іван Володимирович | Опубліковано: 10.10.2008 | МПК: C04B 14/02

Солоха І. В. Теплоізоляційні матеріали та вироби для теплових промислових агрегатів : навч. посібник / І. В. Солоха, Х. С. Бесага, І. В. Луцюк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 100 с.

Вахула О. М. Рекуперація твердих відходів у виробництві силікатних матеріалів : навч. посібник / О. М. Вахула, І. В. Луцюк, І. В. Солоха. – Львів : Растр-7, 2018. – 92 с.

Контакти

пл. св. Юра, 9, Львів-13, 79013; 9 -й корпус, кімн.114

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-67

E-mail: KhTS.dept@lpnu.ua