Собчук Ігор Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Собчук Ігор Степанович
RTEmagicC Sobchuk stara.jpg.jpg
к.ф.-м.н, доцент
Дата народження 12 березня 1966 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1988 р.
Спеціальність «Напівпровідникові та мікроелектронні прилади»
Галузь наукових інтересів моделювання і розрахунок фізичних процесів у матеріалах та приладах електронної техніки.
Кваліфікаційний рівень інженер електронної техніки
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Буджак Ярослав Степанович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Собчук Ігор Степанович — кандидат фізико-математичних наук,доцент кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 14 березня 1966р .

У 1988р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Напівпровідникові та мікроелектронні прилади» (інженер електронної техніки).

Кандидатську дисертацію захистив у 2000 р. (спеціальність 01.04.10 — «Фізика напівпровідників і діелектриків»). (Чернівці-2000).

Тема дисертації: Електронні енергетичні спектри напівпровідникових кристалів у методі апріорного псевдопотенціалу [Текст] : дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / І.С.Собчук; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2000. — 154 арк.: рис. — арк.119-131

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Буджак Ярослав Степанович, Національний університет «Львівська політехніка».

Науковий ступінь отримав у 2001 р.

У 2003 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри напівпровідникової електроніки (атестат доцента ДЦ № 008696).

Навчальна робота

Лекційні курси

 • «Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації»;
 • «Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту.ч2»;
 • «Комплексні системи захисту інформації.

Наукова діяльність

Коло наукових інтересів

 • Моделювання та розрахунок фізичних процесів у матеріалах та приладах електронної техніки, захист інформації від вібро-акустичних витоків.

Науковий напрям

 • Дослідження прозорих захисних покриттів для запобігання появи акустичних та віброакустичних каналів витоку інформації.

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій: понад 40.

Основні публікації:

 1. S.Syrotuk, I. Sobchuk, Yu. Kynash. The exact for anenergy band spectrum gradient within the new completely orthogonalizedplane wave method. — Phys. Stat. Sol. 1997 B, 200, — p.129-136.
 2. Буджак Я.С., Собчук I.С. Елементи нетрадиційної кінетичної теорії термодинамічних та кінетичних властивостей матеріалів — Вісник НУ «Львівська політехніка»«Електроніка». — 2002. — № 459. — с. 50-61.
 3. Дудикевич В., Собчук І.С., Ракобовчук В.Пасивний захист інформації від лазерного зондування - Вісник НУ “Львівська політехніка”. Автоматика, вимірювання та керування. №753-Львів 2013 стр.118-123.
 4. Дудикевич В., Собчук І.С., Ракобовчук В., Опірский І.,Гаранюк П. Моделювання параметрів захисту пасивної протидії лазерного зондуючого променя. - Збірник наукових праць. Комп’ютерні технології друкарства. № 30 – Львів 2013, стр. 102-111.
 5. Дудикевич В.Б., Ракобовчук В.О., Котиляк А.В. Оптимізація елементного складу скла для підвищення захисту від ЛСАР. - VI міжнародна НПК «Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії»- 17-18 квітня 2014р. – Харків, стр.250.

Контакти

 • Робоча адреса: м. Львів, вул. Князя Романа, 1, 19 н.к., кім. 204
 • Електронна адреса: igorpolitech@gmail.com
 • Телефон (Собчук І.С.): (032) 258-30-59