Смілка Руслана Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Смілка Руслана Олександрівна
Дата народження 08.02.1984 р
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2006р.
Спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Галузь наукових інтересів розвиток підприємства на постприватизаційному етапі, залучення інвестицій на приватизовані підприємства
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Скибінський Олександр Станіславович, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Кафедра технологій управління, Інститут післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Смілка Руслана Олександрівна — кандидат економічних наук, старший викладач Кафедри технологій управління, Інституту післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження − 08.02.1984 р.

Науково-педагогічний стаж — 4 роки

ОСВІТА

2001 — 2005 Львівський інститут менеджменту, спеціальність «Менеджмент організацій»

2005 — 2006 Національний університет «Львівська політехніка». Спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Тема дисертації — «Організаційно-економічний механізм постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств : дис ... канд. екон.наук : 08.00.04 / Руслана Олександрівна Мошенець; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка».— Львів : Б/в, 2011.— 172с.»

Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Скибінський Олександр Станіславович, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

ДОСВІД РОБОТИ:

2006 — 2009 Аспірантура Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 08.00.04. —Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

вересень 2010 — по теперішній час Національний університет «Львівська політехніка» , асистент кафедри технологій управління

Напрямки наукової діяльності

Наукові інтереси: розвиток підприємства на постприватизаційному етапі, залучення інвестицій на приватизовані підприємства

Вибрані публікації

Автор більне 20 публікацій.

Серед них

 1. Організаційно-економічний механізм підприємств на постприватизаційному етапі / Р. О. Мошенець // Регіон. бізнес-економіка та упр.— 2010. — № 3 (27). — С. 115-120. -Бібліогр.: 5 назв.
 2. Планування психологічного відновлення на рівні організації /Р. Мошенець // Соц.-екон. пробл. і держава. — 2010. — № 1 (3). — С. 131-132. —Бібліогр.: 3 назви.
 3. Проблеми постприватизаційного розвитку підприємств в Україні/ Р. О. Мошенець // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення іпроблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 305-308. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 682). — Бібліогр.: 8 назв.
 4. Формування організаційно-економічного механізму постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств / Р. О. Мошенець, О.С. Скибінський // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контекстіглобалізаційних викликів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22-25 верес.2010 р., Хмельницький / Хмельниц. нац. ун-т [та ін.]. -Хмельницький, 2010. — Т.1. — С. 166-168. — Бібліогр.: 3 назви.
 5. Модель розвитку машинобудівного ідприємства на постприватизаційному етапі / Руслана Мошенець // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя. — Тернопіль : Видавництво ТДТУ ім. І. Пулюя, 2010. — № 3 (28). — С. 45 — 49.
 6. Аналізування постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств в Україні / Руслана Мошенець // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя. — Тернопіль : Видавництво ТДТУ ім. І. Пулюя, 2010. — № 4 (29). — C. 97 — 102.
 7. Постприватизаційний розвиток підприємств [Електронний ресурс] / Р. О. Мошенець // Ефективна економіка. — 2009. — № 3. — Режим доступу до журналу : http//www.economy.nauka.com.ua.
 8. Удосконалення фінансового механізму машинобудівних підприємств на постприватизаційному етапі / Р.О. Мошенець // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. праць / ДонДУУ. — Донецьк : ДонДУУ. — 2009. — Т. Х. — Економіка; вип. 127. — С. 168 — 171.
 9. Напрямки фінансування інноваційного розвитку вітчизняної економіки / Р.О. Мошенець // Збірник матеріалів VII міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців [«Україна — ЄС — Європа : нові виклики та модернізація відносин»], (Київ, 18 квітня 2007р.). — К. : УАЗТ, 2007. — С. 19 — 21.
 10. Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління / Р.О. Мошенець // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції [«Корпорації та інтегровані структури : проблеми науки та практики»], (Харків, 22 — 23 травня 2007р.). — Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. — С. 64 — 65.
 11. Особливості сучасного моніторингу іннооваційного проекту в Україні / Р.О. Мошенець // Материалы международной научно-практической конференции [«Индустрия гостеприимства в странах Европы»], (Симферополь — Ялта, 28 декабря 2007 года — 2 января 2008г.). — Симферополь : Издательский центр Крымского института бизнеса, 2008. — С. 225.
 12. Сучасна концепція управління розвитком соціально-економічної системи підприємства / Р.О. Мошенець // Матеріали XVI Міжнародної наукової-практичної конференції [«Управління підприємством : діагностика, стратегія, ефективність»], (Таллін, 10 — 11 квітня 2008р.). — К. : ВПІ «Політехніка», 2008. — С. 134 — 135.
 13. Постприватизаційний розвиток підприємств як забезпечення економічного росту / Р.О. Мошенець // Матеріали 9 — ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених [«Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі»], (Донецьк, 23 — 25 травня 2008р.). — Донецьк : ДРУК — ІНФО, 2008. — С. 207 — 208.
 14. Сучасні бізнес-процеси на приватизованих підприємствах / Р.О. Мошенець // Програма міжнародної науково-практичної конференції [«Освіта та наука в умовах глобальних викликів»], (Сімферополь, 13 травня — 15 червня 2008 р.). — Сімферополь : Видавничий центр Кримського інституту бізнесу, 2007. — С. 113 — 114.

Контакти

вул. С. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімнати 1.2,

тел.+38(032)258-21-18 , +38 (032) 258-26-71