Смеречинська Оксана Всеволодівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Смеречинська Оксана Всеволодівна
246879 212961715403092 4050843 n.jpg
Дата народження 07.09.1987
Поточне місце роботи викладач кафедри іноземних мов

Тема дисертаційного дослідження: «Лексико-семантичні засоби вираження граничності дії в німецькій мові»

Професійний розвиток:

- з 2008 р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів: факультет іноземних мов, кафедра німецької філології – аспірант; - 8-9 лютого 2011р. – семінар для викладачів німецької мови «Тестування та створення тестових завдань з німецької мови» у Національному університеті «Львівська політехніка», м. Львів;
- 19.06.2011 –09.07.2011 – семінар з підвищення кваліфікації MDE 3.3 „Unterrichtsprojekte im Erwachsenbereich“ в Маннгаймі (Німеччина);
- жовтень 2011 –лютий 2012 р. – Університет ім. Фрідріха-Александра, м. Ерлянген-Нюрнберг(Німеччина). Дослідницька стипендія від КААД: проведення наукового дослідження у рамках дисертаційної роботи;
- березень –червень 2012 р. – Віденський Університет, м. Відень (Австрія). Дослідницька стипендія від Стипендіального Фонду Республіки Австрія: проведення наукового дослідження у рамках дисертаційної роботи.
- 09.07.2017 - 15.07.2017 - семінар з підвищення кваліфікації "FiA OEZA MD Auffrischung Methodik/Didaktik und digitale Medien im DaF-Unterricht", Ґете-Інститут, м. Мюнхен (Німеччина)
- 11.07.2017 - воркшоп "Methodisch-didaktische Einführung in die Unterrichtsmaterialien Deutsch als Fremdsprache", видавництво Hueber, м. Мюнхен (Німеччина)
- 17.11.2017 - семінар "Einsatzmöglichkeiten mobiler Endgeräte - innovative Ansätze im DaF-Unterricht", Ґете-Інститут, м. Львові
- 21.02.2018 - воркшоп "Gehirngerechtes Lernen mit dem Lehrwerk "Menschen", видавництво Hueber, м. Львів


Напрями наукових зацікавлень:
- теоретична граматика;
- семантика;
- викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах.

Участь у міжнародних конференціях


1. IX Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 2010).
2. IV Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства»(Луцьк, 2010).
3. 17-та Міжнародна наукова конференція Асоціації українських германістів (Львів, 2010).br> 4. Міжнародна науково-практична конференція,присвячена пам’яті академіка АН ВШ України, док. філ. н., проф., Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Катерини Яківни Кусько (Львів,2011).
5. VII Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 28-29 березня 2013).
6. VII Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація:мова – культура – особистість» (Острог, 18-19 квітня 2013).
7. Міжнародна науково-практична конференція«Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес» (Тернопіль, 4-5 жовтня 2013).
8. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Современные направления теоретических и прикладных исследований ’2014” (18-30 березня 2014).
9. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний вимір філологічних наук” (Львів, 30-31 травня 2014).
10. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень” (Одеса, 12-13 вересня 2014).
11. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук» (Одеса, 20-21 лютого 2015).
12. Міжнародна науково-практична конференція “Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії” (Львів, 9-10 жовтня 2015).
13. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії» (Одеса, 25-26 березня 2016).
14. Міжнародна науково-практична конференція "Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення" (Одеса, 25.11.2016 – 26.11.2016).
15. Міжнародна науково-практична конференція "Таврійські філологічні наукові читання" (Київ, 27.01.2017 – 28.01.2017).
16. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" (Львів, 07.04.2017 – 08.04.2017).
17. Міжнародна науково-практична конференція «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення (м. Одеса, 24-25 листопада 2017 р.).
18. Міжнародна науково-практична конференція «Науковий потенціал та перспективи розвитку філологічних наук» (м. Київ, 8-9 грудня 2017 р.).
19. Міжнародна науково-практична конференція “Науковий потенціал та перспективи розвитку філологічних наук”, Київ, 08.12.2017 – 09.12.2017.
20. Міжнародна науково-практична конференція "Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення", Одеса, 24.11.2017 – 25.11.2017.
21. Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (м. Київ, 28 лютого 2018 р.).

Виступи на наукових конференціях та семінарах:


1. Звітна наукова конференція Львівського національного університету ім. Івана Франка (Львів, 2010).
2. Українсько-німецький докторантський колоквіум (Славськ, 2010).
3. Звітна наукова конференція Львівського національного університету ім. Івана Франка (Львів, 2011).
4. Українсько-німецький докторантський колоквіум(Львів, 2011).
5. Вищий семінар WS 2011/2012 (Ерлянген/Німеччина, 2011).
6. Українсько-німецький докторантський колоквіум «Nachwuchsgermanistik im In- und Ausland: Aktuelle Probleme der deutschen Sprache und Literatur aus derSicht der Junggermanisten» (Івано-Франкове, 2012).

Публікації:

Навчальні посібники, підручники, словники, розмовники


2011
1. Computer und Internet. Навчальний посібник німецькою мовою для студентів технічних спеціальностей. Ч. 5 / За редакцією: Весни М.П. – Львів: 2011. – 40 с.
2. Laboratorien. Навчальний посібник німецькою мовою для студентів технічних спеціальностей. Ч. 6 / За редакцією: Весни М.П., Задорожного В.В. –Львів: 2011. – 68 с.

Наукові статті у фахових виданнях


2010
1. Смеречинська О.В. Вплив контексту на акціональну семантику німецького речення // Науковий Вісник ВНУ ім. Лесі Українки. - № 7.– 2010. – С. 54-58
2. Smerechynska O. Realisationsmöglichkeiten der aktionalen Bedeutung der Telizität imDeutschen // Die XVII UDGV-Tagung. Deutsch lehren und lernen in derinterkulturellen Welt. – 2010. – S. 145-147
2011
3. Смеречинська О. Результативні предикати в німецькій мові // Дискурсні дії лінгвістики XXI століття / Укл. І.А. Раду. – Л.: Вид-во ЛНУ ім. І.Франка. – 2011. – С. 208-109
4. Смеречинська О. Реалізація акціональної семантики граничності в діловому стилі німецької мови // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка. – 2011. – С. 65-66
2013
5. Смеречинська О. Проблематичність поділу німецьких дієслів за ознакою граничності/неграничності // Наукові записки. – Випуск 118. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВКДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 577- 580.
6. Смеречинська О.В. Результативні конструкції типу: адвербіальна частка/ прийменниковий додаток + sein/haben/ модальне дієслово // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 34. – 2013. – С. 220-223.
2014
7. Смеречинська О.В. Засоби вираження початковості дії в українській та німецькій мовах // Сборник научных трудов SWorld. - Вип. 1. - Том 22. - Іваново: МАРКОВА АД, 2014. - С. 61-65. (РИНЦ)
8. Смеречинська О. В. Ядра функціонально-семантичних мікрополів початковості дії в українській та німецькій мовах / О. В. Смеречинська // Молодий вчений : Науковий журнал. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – № 12 (15). - С. 253-255. (CiteFactor, Index Copernicus)
2015
9. Смеречинська О. В. Сталі дієслівно-іменникові словосполучення зі значенням початковості дії в німецькій мові / О. В. Смеречинська // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2015. – Вип. 80. – № 1155. – С. 176-180.
2016
10. Смеречинська О. В. Роль сполучників часу при вираженні фазового значення початку дії в українській та німецькій мовах / О. В. Смеречинська // Філологічні трактати : Науковий журнал. - Суми, Харків : СДУ, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – Том 8, № 1. – С. 62-68.
11. Смеречинська О. В. Аспектологічний контекст як засіб вираження обмеженої тривалості дії в українській та німецькій мовах / О. В. Смеречинська // Молодий вчений : Науковий журнал. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. - № 9 (36). – С. 233-238. (CiteFactor, Index Copernicus)
2017
12. Смеречинська О. В. Дієслівні лексеми з фазовою семантикою завершеності дії в українській та німецькій мовах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов”. – 2017. – Т.85. – C. 152–157.
13. Смеречинська О. В. Морфологічні засоби вираження завершеності дії в українській та німецькій мовах // Молодий вчений. – 2017. – № 8 (48). – C. 140–143. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
14. Смеречинська О.В. Сталі дієслівно-іменникові словосполучення із семантикою завершеності дії в німецькій мові // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. - Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. - Вип. 30. - Т. 2. - с. 52-54 (Index Copernicus International)
15. Смеречинська О. В. Сталі дієслівно-іменникові словосполучення із семантикою завершеності дії в німецькій мові // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2017. – Вип. 30, т. 2. – С. 52–54. (Index Copernicus International).
2018
16. Смеречинська О. В. Сталі словосполучення та сталі дієслівно-іменникові словосполучення із семантикою одноразовості дії в українській та німецькій мовах // Філологічні трактати. – 2018. – Т. 10, № 2. – С. 116–121. (Index Copernicus International).

Інші публікації

2013
1. Смеречинська О. Результативність у німецькій та українській мовах. // Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 4-5 жовтня 2013 р.) – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 2013. – С. 138-139.
2014
2. Смеречинська О.В. Розмежування акціональної семантики початковості та завершеності дії на основі німецької та української мов // Міжнародна науково-практичноа конференція “Сучасний вимір філологічних наук”, м. Львів, 30-31 травня 2014 р. - Львів: Наукова філологічна організація організація “Логос”, 2014. - С. 91-93.
3. Смеречинська О.В. Контекст як засіб вираження початковості дії у німецькій мові // “Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень”: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 12-13 вересня 2014 р. - Одеса: Південноукраїнська організація “Центр філологічних досліджень”, 2014. - С. 33-34.
2015
4. Смеречинська О. В. Морфологічні засоби вираження початковості дії в українській та німецькій мовах / О. В. Смеречинська, З. С. Тимняк // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (Одеса, 20-21 березня 2015 р.) – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – С. 63-67.
2016
5. Смеречинська О. В. Ряд зв’язаних у послідовності дій як актуалізатор семантики початковості дії в німецькій мові / О. В. Смеречинська, З. С. Тимняк // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 25-26 березня 2016 р.) – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С. 64-68.
6. Смеречинська О. В., Тимняк З. С. Обставинні слова, що вказують на обмежену тривалість дії, в українській та німецькій мовах // Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 25-26 листопада 2016 р.). – 2016. – C. 116–120.
2017
7. Смеречинська О. В. Сполучники підрядних речень як засоби вираження семантики обмеженої тривалості дії в українській та німецькій мовах // Таврійські філологічні наукові читання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27-28 січня 2017 р.). – 2017. – C. 173–176.
8. Смеречинська О. В., Тимняк З. С. Синтаксичні конструкції з фазовим значенням завершеності дії в українській та німецькій мовах // Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 7-8 квітня 2017 р.). – 2017. – C. 38–39.
9. Смеречинська О.В., Тимняк З.С. Обставини, що вказують на завершення дії в німецькій та українській мовах // Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 24-25 листопада 2017 року. - Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. - с. 96-97.
10. Смеречинська О.В. Сполучники підрядних речень часу як засіб вираження семантики завершеності дії (на прикладі німецької та української мов) // Науковий потенціал та перспективи розвитку філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8-9 грудня 2017 р. - Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. - с. 157-159.
11. Смеречинська О. В. Сполучники підрядних речень часу як засіб вираження семантики завершеності дії (на прикладі німецької та української мов) // Науковий потенціал та перспективи розвитку філологічних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 8–9 грудня 2017 р.). – 2017. – C. 157–159.
2018
12. Смеречинська О.В. Сполучники підрядних речень часу як засіб вираження семантики завершеності дії в українській та німецькій мовах // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. Конф. 28 лютого 2018 р. - Київ: КПІ ім. Іогря Сікорського, Вид-во «Політехніка». - 2018 р. - с. 223-225.
123 Смеречинська О. В. Сполучники підрядних речень часу як засіб вираження семантики завершеності дії в українській та німецькій мовах // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28 лютого 2018 р.). – 2018. – C. 223–225.