Скоропад Ірина Станіславівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Скоропад Ірина Станіславівна
Skoropadis.jpg
Alma mater Львівський торгівельно-економічний інститут
Дата закінчення 1991
Спеціальність Товарознавство продовольчих товарів
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 21.11.1996 р., КН №011998
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 18.04.2002 р., ДЦ №004457
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2008 – дотепер доцент кафедри фінансів
 • 2002 – 2008 доцент кафедри регіональної економіки ЛКА
 • 1992 – 2002 асистент кафедри регіональної економіки ЛКА


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

 1. Скоропад І.С. Курило О.Б. Інвестиційний клімат України: проблеми формування та заходи поліпшення Науково-практичний журнал «Наука й економіка» Хмельницький економічний університет., Випуск 3, Том 1, 2010 р. –с.270-275
 2. Скоропад І.С. Гук І.В. Взаємодія платників податків з податковими органами.Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 20.08 С. 244-247.
 3. Скоропад І.С.,Балюк Б.Р. Механізм управління витратами підприємства Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 20.10 С. 229-232
 4. Скоропад І.С. Яцик І.С. Аналіз інвестиційної активності Львівської області. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2011. Вип 21.12 С. 25. 54-259.
 5. Бондарчук М.К. Вівчар О.Й. Скоропад І.С Необхідність санації об’єднань підприємств з урахуванням основних законів їх розвитку. Науково-практичний журнал «Наука й економіка» Хмельницький економічний університет., Випуск 3, , 2013 р –с.17-22.


2. Макрофінансове бюджетування

 1. Скоропад І.С., Гук І.В. Взаємовідносини платників податків із податковими органами. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. _ Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 20.6. С. 244-247.
 2. СкоропадІ.С., Кулак Л.В. Особливості функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні на сучасному етапі. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 20.9. С. 237-240.
 3. Скоропад І.С. Макалюк І..В. Шляхи вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за витратами Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 21.3 С. 257-263.
 4. Скоропад І.С. Пахолок Н.І. Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми та шляхи реформування Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 21.3 С. 263-274
 5. Скоропад І.С., Косович Л.В. Пролематика бюджетного регулювання розвитку депресивних регіонів. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 21.06 С. 313-318.
 6. Скоропад І.С., Галишин О.М. Видатки державногобюджету на фінансування спеціальних потреб у сучасних умовах.Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2011. Вип 21.08 С. 185-190.
 7. Скоропад І.С. Герасимчук О.В. Фіскальна політика як спосіб наповнення державного бюджету Вісник Національного університету Львівська«Львівська «Львівська політехніка» №714, с. 52.


Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

"Маркетингове забезпечення зовнішньо-економічної діяльності господарських суб'єктів України". 08.06.03 – маркетинг, 1996 р.


Підвищення кваліфікації

 • 2009 р. - Львівська обласна дирекція «АТ Райффайзен Банк Аваль»
 • 2013 р. - Відділення «Львівськке регіональна дирекція «ПАТ Златобанк»
 • 2014 – 2015 р. семінар психолого – педагогічних знань
 • 2018 р. - Certificate of participation №0217 Iryna Skoropad has participated successfully in the 7th International Scientific Training Seminars “Formation of Knowledge economy at the basic for information Society” December 15-18, 2018 during 180 hours in Venice, Italy
 • 2019 р. - Львівська Міська Рада Департамент економічного розвитку

Основні публікації

Навчальні посібники та монографії

 1. Скоропад І.С. Фінансова діяльність суб*єктів підприємництва: навчальний посібник/ І.С.Скоропад, О.Б.Курило, О.М. Чубка, О.В.Дідух, І.О.Кривецький. –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. -344 с.
 2. Financial support for the development of the Ukrainian agricultural sector/ Monograph\ Davydenko N. M Dimitrov I.T and other – Shioda GmbH Steyr. Austria – 2018. -430

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Алєксєєв І.В, Басій Н.Ф., Скоропад І.С., Скибінський С.В. Комукаційні інструменти маркетингу в підвищенні фінансової грамотності населення й активізуванні внутрішніх інвестицій - Львів Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018.-Вип. 56. –С.12-18 Index Copernicus
 2. Дивідендна політика акціонерних товариств: виклики сучасності / О.М. Чубка, І.С Скоропад //Науковий журнал Молодий вчений, Херсон: ВД «Гельветика», 2018. -№4. –С.844 -848
 3. Характеристика системи управління фінансуванням оборотного капіталу на різних рівнях економіки / О.М. Чубка, І.С. Скоропад // Науковий журнал Бізнес –інформ, Харків: Вд «ІНЖЕК», 2015. -2015. – №3-С.23-28
 4. Скоропад І.С. Сватюк О.Р Фінансово соціальні аспекти гендерної економіки. Вісник ЛУм ВС. Серія Соціально-правові студії. 2018. Випуск 2. С.98-106
 5. Скоропад І.С. Курило О.Б. Інвестиційний клімат України: проблеми формування та заходи поліпшення Науково-практичний журнал «Наука й економіка» Хмельницький економічний університет., Випуск 3, Том 1, 2010 р. –с.270-275
 6. Скоропад І.С. Гук І.В. Взаємодія платників податків з податковими органами.Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 20.08 С. 244-247.
 7. Скоропад І.С.,Балюк Б.Р.Механізм управління витратами підприємства Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 20.10 С. 229-232
 8. Скоропад І.С. Яцик І.С.Аналіз інвестиційної активності Львівської області. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2011. Вип 21.12 С. 254-259.
 9. Бондарчук М.К. Вівчар О.Й. Скоропад І.С Необхідність санації об’єднань підприємств з урахуванням основних законів їх розвитку. Науково-практичний журнал «Наука й економіка» Хмельницький економічний університет., Випуск 3, , 2013 р. –с.17-22.
 10. Скоропад І.С., Гук І.В. Взаємовідносини платників податків. Із податковими органами. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. _ Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 20.6. С. 244-247.
 11. СкоропадІ.С., Кулак Л.В. Особливості функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні на сучасному етапі.Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 20.9. С. 237-240.
 12. Скоропад І.С. Макалюк І..В. Шляхи вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за витратами Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 21.3 С. 257-263.
 13. Скоропад І.С. Пахолок Н.І. Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми та шляхи реформування Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 21.3 С. 263-274
 14. Скоропад І.С., Косович Л.В. Пролематика бюджетного регулювання розвитку депресивних регіонів. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 21.06 С. 313-318.
 15. Скоропад І.С., Галишин О.М. Видатки державногобюджету на фінансування спеціальних потреб у сучасних умовах.Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2011. Вип 21.08 С. 185-190.
 16. Скоропад І.С. Герасимчук О.В. Фіскальна політика як спосіб наповнення державного бюджету. Вісник Національного університету Львівська«Львівська «Львівська політехніка» №714, С.52


Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Скоропад І.С. Бюджетний менеджмент. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 7,8.030508«Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту // Скоропад І.С., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М.. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів,2013. – Сертифікат №00418 від 04.10.13 р.
 2. Скоропад І.С. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 7,8.030508«Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту // Скоропад І.С., Цигиль І.Я., Босак В.І. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів,2013. – Сертифікат №00390 від 02.10.13 р.

Додаткові відомості

 • Відповідальна за навчально-методичну роботу.


Кафедра фінансів